Studia na kierunku Administracja

Administracja należy do najczęściej wybieranych kierunków studiów. Chociaż kolejne rządy deklarują chęć zmniejszenia ilości urzędników, krzywa zatrudnienia w sektorze administracji publicznej stale rośnie. Wejście Polski do Unii Europejskiej, brak większych postępów w informatyzacji Kraju oraz coraz bardziej skomplikowane prawo to tylko niektóre przyczyny takiego stanu rzeczy. Istnieje zatem wiele argumentów na rzecz tego kierunku, tym bardziej że jego absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w sektorze publicznym, ale także w korporacjach i firmach.


Sylwetka kandydata na Administrację

Studiowanie Administracji wymaga pewnych określonych cech osobowości. Niezbędna jest skrupulatność, pieczołowitość, rzetelność, umiejętność utrzymywania porządku oraz sumienność i pracowitość. Nie każdy kandydat ma takie cechy, dlatego w najlepszych uczelniach część studentów początkowych semestrów musi się pożegnać z wymarzonymi studiami. W szkole średniej należy sobie zbudować solidne podstawy do nauki na poziomie akademickim. Niezbędna będzie matematyka, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Rekrutacja odbywa się zgodnie z procedurami opracowanymi przez każdą uczelnię, dlatego warto przed wyborem przedmiotów maturalnych zapoznać się z komunikatami komisji rekrutacyjnej.

Jakie przedmioty znajdę w planie studiów na kierunku Administracja?

Można przypuszczać, że będziesz zaskoczony ich ilością. Administracja to niełatwe studia. W planie zajęć na tym kierunku możesz odnaleźć przedmioty takie jak:
  • etyka
  • podatki i prawo podatkowe
  • zamówienia publiczne
  • prawo pracy
  • statystyka z demografią
  • logika praktyczna
  • organizacja i kierownictwo
  • doktryny polityczno-prawne


Praca po Administracji

Mówi się, że trudno dziś o państwowy etat w urzędzie, jednak warto próbować do skutku. Wielu urzędników przechodzi na emeryturę, tworząc miejsca pracy dla młodych kadr. Jeżeli osoba, która może się pochwalić ukończeniem Administracji nie uzyska pracy instytucjach publicznych - nic straconego. W wielu firmach, korporacjach, przedsiębiorstwach potrzeba świetnie wyszkolonych pracowników biurowych.