Podstawowym celem kształcenia na kierunku Agrochemia jest zapewnienie gospodarce specjalistów, którzy mogliby operować na styku dwóch ważnych dla siebie dyscyplin naukowych: chemii oraz nauk rolniczych. Nauki te przenikają się wzajemnie, trudno wyobrazić sobie rozwój rolnictwa bez nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, coraz powszechniej stosowanych regulatorów metabolizmu roślin, czy też leków weterynaryjnych. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz rolniczych. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Sprawdź studia na podobnych kierunkach:
Rolnictwo
Chemia
 


W trakcie studiów:

Student kształci się w zakresie chemii i biochemii, agroekologii i ochrony środowiska, chemii rolnej, produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa, gospodarki odpadami i technologii chemicznej w rolnictwie. Zdobywa także podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz szerzej poznaje oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne, zachodzące w glebie i w roślinach oraz na produkcję zwierzęcą.

Po studiach:
Będą wykazywali się znajomością zasad funkcjonowania infrastruktury rolniczej, będą planowali i podejmowali właściwe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i umiejętnie postępowali w zakresie bezpiecznej gospodarki odpadami. Będą dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych w obszarze agrochemii oraz w instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym.