Studia na kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów pobranych od pacjenta. Zakres diagnostyki laboratoryjnej obejmuje badania laboratoryjne oraz mikrobiologiczne, pomagające określić fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości pobranych materiałów dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub też sanitarno-epidemiologicznych.

W trakcie studiów:
Program studiów przewiduje kształcenie w obszarach biochemii klinicznej, mikrobiologii, wirusologii, genetyki laboratoryjnej, immunologii, toksykologii klinicznej, hematologii, transfuzjologii, serologii czy parazytologii laboratoryjnej. Student uczy się posługiwać drobnym sprzętem laboratoryjnym, wirówkami, skomputeryzowanymi analizatorami hematologicznymi i biochemicznymi. Student zdobywa wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej, obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne. Szkoli się w profesjonalnym wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Co więcej uczy się prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz upowszechniania ich wyników.

Po studiach:
Absolwenci znajdują zatrudnienie jako:
- pracownicy laboratoriów medycznych,
- przedstawiciele medyczni,
- pracownicy naukowi,
- pracownicy laboratoriów pokrewnych (mikrobiologia, spożywcze, przemysłowe),
- nauczyciele przedmiotów zawodowych.ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl