Na kierunku Architektura wnętrz program studiów gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka - mieszkania, miejsca pracy, miejsca odpoczynku i rekreacji. Studia na Architekturze wnętrz są idealne dla osób, którym o wiele lepiej wychodzi projektowanie od liczenia np. wytrzymałości stropów. Ogólnie kierunek Architektura wnętrz zmierza do ukształtowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego projektanta. Studia na kierunku Architektura wnętrz stwarzają możliwości rozwijania indywidualnych predyspozycji studiujących, przede wszystkim w zakresie wrażliwości plastycznej, wyobraźni, kreatywnej inwencji. Zapewniają równocześnie niezbędny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno kulturowej.

W trakcie studiów: 

Jednym z najważniejszych elementów programu kierunku Architektura wnętrz są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Budujące równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań. 

Po studiach: 

Absolwent kierunku Architektura wnętrz jest przygotowany do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne lub zespołowe podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Po kierunku Architektura wnętrz uzyskuje się przygotowanie praktyczne pozwalające na sprawne poruszanie się w zawodzie i korzystanie z nabytych umiejętności w dziedzinie aranżacji wnętrz przy zastosowaniu typowych elementów wyposażenia lub elementów własnego projektu, aranżacji przestrzeni otwartych, aranżacji przestrzeni ekspozycyjnych z zastosowaniem typowych systemów wystawienniczych, projektowania elementów wyposażenia wnętrz i mebli o funkcjach użytkowych.