Studia artystyczne
Studia artystyczne
związane są z kreacją, sztuką i estetyką. W pierwszej kolejności przeznaczone są one dla osób, które chciałyby pozostawić na ziemi namacalny znak swojej obecności i swojego talentu. Kandydaci na studia artystyczne znajdą tutaj między innymi aktorstwo, dyrygenturę, malarstwo, reżyserię, rzeźbę czy wzornictwo.


Decydując się na kierunek z tej grupy, zrealizujesz się artystycznie za pomocą różnych dziedzin sztuki. Studia artystyczne pozwalają bowiem młodemu, uzdolnionemu człowiekowi na indywidualną kreację.

Należy jednak bezwzlęgnie pamiętać, że studia artystyczne nie są dla wszystkich - trzeba albo posiadać wrodzony dar i talent, albo poświęcić setki godzin na ćwiczenia i doskonalenie swoich umiejętności. Jeśli jesteś gotów do takich poświęceń i nie boisz się ciężkiej pracy, to studia artystyczne są stworzone właśnie dla Ciebie!

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Artystycznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne.

Każdy profesjonalista dba o rozwój swojego warsztatu i umiejętności z zakresu kreacji, sztuki, aktorstwa lub malarstwa. Jeśli Ty również jesteś profesjonalistą, to zapoznaj się z dostępną ofertą studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych.


Robert De Niro uważa, że jedną z za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życia bez płace­nia za nie. Jeśli jednak ten aspekt jest dla Ciebie najważniejszy, zastanów się, czy dobrze wybierasz zawód. Wbrew idealistycznym spojrzeniom, aktorstwo to w dużej mierze rutyna (jeśli będziesz grać w teatrze repertuarowym), czekanie na swoje wejście na plan (podczas gry w filmie) lub konieczność schowania wielkich ambicji do kieszeni (jeśli trafisz do produkcji telewizyjnych typu telenowela). Jeśli to wszystko Cię nie zniechęca - może jednak to właśnie o Tobie będziemy czytać z wypiekami na twarzy w kolorowej prasie i portalach typu "Pudelek" lub w recenzjach szacownych magazynów.

Piękno otwartej przestrzeni było przedmiotem zainteresowania człowieka od niepamiętnych czasów. Systematyczna refleksja nad planowaniem, ładem i porządkiem przestrzeni publicznej jest niezbędna do tego, by w sposób racjonalny, pragmatyczny i sensowny planować różne obszary miejskie, takie jak parki, skwery, place, czy przestrzeń przemysłową. Architektura krajobrazu to studia dla ludzi obdarzonych kreatywnością, dyscypliną myślenia, talentem plastycznym i otwartym umysłem. Aby dowiedzieć się nieco więcej o tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku Architektura wnętrz mogą stać się świetnym początkiem życiowej przygody z kreatywnością, designem i kształtowaniem przestrzeni mieszkalnych, biurowych czy handlowych. Warto zwrócić uwagę na trendy związane z rosnącymi wymaganiami estetycznymi względem różnego rodzaju przestrzeni. Jeszcze 30 lat temu prawie żaden przedsiębiorca nie uznawał za konieczne, by do tworzenia wnętrza sklepu czy salonu handlowego zatrudniać projektanta. Dziś architekt wnętrz jest jednym z najważniejszych ludzi, odpowiedzialnych za charakter i kształt wielu różnych przestrzeni. Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o studiach na kierunku Architektura wnętrz, zapraszamy do dalszej lektury!

Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych sprawia, iż dziedzina grafiki komputerowej staje przed wyzwaniami współczesności. Na rynku pracy obserwujemy znaczące zwiększenie zapotrzebowania na fachowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach z dziedziny komputerowej grafiki artystycznej. Tacy projektanci powinni łączyć w sobie wiedzę i kreatywność z perfekcyjnym posługiwaniem się narzędziami komputerowymi i oprogramowaniem. Takich specjalistów kształci się na kierunku Artystyczna grafika komputerowa.

Ceramika to kierunek interdyscyplinarny dający wykształcenie  typowo techniczne (łączący w sobie wiedzę z zakresu technologii chemicznej i inżynierii materiałowej), pozostając jednocześnie ofertą bogatą w przedmioty artystyczne.

Kompetencje dyrygenta polegają na odpowiednim przygotowaniu zespołu, wytworzeniu odpowiedniej, twórczej atmosfery oraz zorganizowaniu całej grupy muzyków - wykonawców, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego. Dlatego właśnie studia te nie są przeznaczone dla osób, które nie potrafią pracować z grupą, są niecierpliwe lub nerwowe. Dodatkowym minusem jest słaby wzrok.

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są doskonałą okazją do rozwinięcia nie tylko umiejętności muzycznych, ale i takich cech jak pomysłowość, charyzma, umiejętność prowadzenia zajęć i zabaw w grupie. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci.

Studia na tym kierunku wymagają nie tylko uzdolnień plastycznych w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby, ale również pewnych predyspozycji psychicznych, takich jak umiejętność krytycznej oceny dzieła sztuki, zdolność promowania sztuki w społeczeństwie, chęć rozwijania swojego talentu oraz zdolność do przekazywania wiedzy (w przypadku kandydatów, którzy decydują się na późniejszą pracę jako pedagodzy).

Studia na kierunku Film i sztuki audiowizualne dedykowane są osobom, które profesjonalnie chcą zajmować się tematyką filmową. Program studiów zakłada przekazanie studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu powstawania utworów filmowych, telewizyjnych oraz reklamowych. Ponadto studenci poznają problematykę technologiczną i techniczną stosowaną w etapie produkcji.

Filmoznawstwo to kierunek dla osób posiadających "lekkie pióro" i bogatą wyobraźnię, które chciałyby pogłębić swoja wiedzę o filmie i kulturze medialnej. Program studiów zawiera m.in. historię filmu, analizę i krytykę sztuki filmowej.

Studenci kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach zdobędą wiedzę z zakresu sztuk audiowizualnych i nowych mediów. Pozwoli im to na zapoznanie się z najważniejszymi nurtami i zjawiskami historii filmu polskiego i światowego oraz dziełami je reprezentującymi, rodzajami i gatunkami filmowymi oraz podstawową terminologią z nimi związaną, z najważniejszymi autorami światowego kina (poznanie poetyki przez nich prezentowanej), z narzędziami wymaganymi do prawidłowej analizy i interpretacji przekazu kinematograficznego oraz bazą pojęciową dotyczącą podstawowych działów poetyki: kompozycji i stylistyki.

Aparat fotograficzny to najlepszy "czasowstrzymywacz", jaki znam. Korzystam z niego na co dzień, zatrzymując świat w miejscu. Studiowałem fotografię na jednej z polskich uczelni wyższych. Polecam te studia wszystkim osobom zainteresowanym nie tylko samą fotografią, ale w ogóle sztuką. Chętni do studiowania fotografii mogą podejść do "przygody" z fotografią na luzie, wybierając kursy czy szkolenia lub poważnie, idąc na studia fotograficzne. Fotografię studiuje się tak naprawdę całe życie. Na trzyletnich studiach licencjackich czy na dwuletnich magisterskich, szlifuje się tylko jej formę i treść. W fotografii i tak najważniejsza jest praktyka. A tę rozwija się w codziennej pracy. Nabór na studia fotograficzne (na duże i znane uczelnie) przyjmuje najczęściej formę konkursu. Świadectwo maturalne ma znaczenie, jednak najbardziej liczą się umiejętności kandydata, jego dotychczasowy dorobek, pasja i wiedza. Osoby marzące o studiowaniu Fotografii muszą przede wszystkim charakteryzować się zmysłem estetycznym i umiejętnością dostrzegania niezwykłości w rzeczach na ogół banalnych. Ceni się również zdolność analitycznego myślenia. Fotograf jest bowiem podobny do szachisty. Musi przewidywać co za chwilę nastąpi, jaki "popłynie" czas, w którą stronę "potoczą się" wydarzenia. Taka umiejętność pozwala mu zdobić doskonale zdjęcie, będąc we właściwym miejscu o właściwym czasie.

Przyznacie chyba, że spośród licznych kierunków plastycznych, największy potencjał komercyjny ma grafika? Zarówno malarstwo, jak i rzeźba to dziedziny, które mają wielką wartość, jednak dość trudno o pracę w zawodach związanych z tymi specjalizacjami. Studia plastyczne nad grafiką są świetną furtką do kariery, ponieważ znajdują one zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia codziennego, gdzie nawet pudełko od zapałek, czy etykieta na butelce wina jest rezultatem zaawansowanego procesu projektowania graficznego. Jeżeli posiadasz talent plastyczny, a jednocześnie chcesz zwiększyć swoją szansę na komercyjny sukces, powinieneś poważnie zastanowić się nad wyborem tego kierunku!

Kierunek Grafika warsztatowa daje słuchaczom wykształcenie w zakresie wszystkich klasycznych technik graficznych - wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk, czy druk cyfrowy. O jakości studiów świadczy wykorzystywanie nowoczesnych technologii pracowni multimedialnych, intermedialnych i interdyscyplinarnych. Studia te dają doskonałe przygotowanie w ramach szerokiego spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych takich jak rysunek, malarstwo, rzeźba czy kompozycja.

Kierunek Gry i Grafika Interaktywna skierowany jest do osób zainteresowanych grafiką, multimediami, nowoczesnymi technologiami, informatyką oraz szeroko rozumianą sztuką. Student zdobędzie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne. Zdobędzie wiedzę zarówno w zakresie tworzenia grafiki, projektowania gier jak i zarządzania. 

Studia w zakresie instrumentalistyki to wspaniała przygoda nie tylko artystyczna, ale także intelektualna. Nauka nie ogranicza się jedynie do doskonalenia umiejętności gry na instrumencie. Istotną częścią wykształcenia muzyka jest także ogromna ilość wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki. Dla instrumentalisty niezwykle ważna jest znajomość form muzycznych oraz problemów wykonawczych, właściwych dla poszczególnych epok i stylów muzycznych. Tego rodzaju wiedza oraz umiejętności wykonawcze wpisują się bez wątpienia, w profil absolwenta kierunku Instrumentalistka.

Intermedia są stosunkowo młodym i zdecydowanie unikatowym kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy chcą łączyć zainteresowanie sztuką z nowoczesnymi technikami multimedialnymi. Kierunek ten przygotowuje do przeniesienia sztuki na wyższy poziom, dzięki użyciu wszelkich dostępnych technik audio-wizualnych.

Studia na tym kierunku dają gruntowne wykształcenie z zakresie muzyki estradowej i jazzu. Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę. Kierunek ten daje możliwość pracy w wielu instytucjach zajmujących się sztuką muzyczną, dlatego jest on przeznaczony głównie dla tych kandydatów, którzy mają pasję i są przekonani, że swoje życie zawodowe chcą związać z muzyką.

Studia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki pozwalają studentom gruntownie przygotować się do pracy w branży muzycznej. Zdobywają oni wiedzę teoretyczną, która zapewni im miejsce pracy w rożnych instytucjach artystycznych. Dodatkowo, absolwenci mają możliwość pracować twórczo na własną rękę.

Studia na tym kierunku wymagają od kandydatów wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych oraz dużego zmysłu artystycznego, w tym umiejętności manualnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne weryfikują umiejętności kandydatów w tym zakresie, poprzez zajęcia i zadania teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne. Należy pamiętać, że konserwacja zabytków i dzieł sztuki jest zajęciem odpowiedzialnym i wymaga od studentów dużych nakładów pracy i ukierunkowanej pasji.

Kierunek studiów, który wprowadza do programu krytyczno-artystyczne koncepcje interpretacji sztuki, kultury artystycznej oraz myśli o sztuce, ujęte z globalnej perspektywy. Absolwent poznaje zagadnienia warsztatu krytyka artystycznego oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym jej przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe. Uzyska wiedzę z zakresu historii światowej myśli o sztuce, historii krytyki artystycznej i jej podstaw warsztatowych.

Jeżeli zapytać przeciętnego człowieka o to, jak wyobraża sobie malarza dowiedzielibyśmy się, że jest to osoba mająca niewielki kontakt z rzeczywistością, malująca niezrozumiale obrazy na współczesną modłę i czekająca na śmierć, aby zostać sławnym. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Absolwent studiów na kierunku Malarstwo to ekspert, świetnie znający nie tylko historię sztuki, ale także współczesne prądy i kierunki artystyczne. Dziś uczelnie artystyczne zdały już sobie sprawę z tego, że przygotowują ludzi do wykonywania wolnego zawodu, dlatego programy studiów uwzględniają nie tylko kształcenie artystyczne, ale także przygotowują swoich absolwentów do radzenia sobie na wolnym rynku sztuki. Jeżeli chcesz przekonać się, na czym polegają i czym są studia na kierunku Malarstwo, zapraszamy do dalszej lektury.

Program studiów na kierunku Media interaktywne i widowiska kładzie nacisk na połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem doświadczeń w przestrzeni współczesnej sztuki, kultury i technologii.

Studia na kierunku Montaż filmowy pozwalają lepiej zapoznać się z technikami obróbki tradycyjnej lub cyfrowej materiału filmowego. Korzyścią wynikającą ze studiowania na tym kierunku jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia w pracy montażysty, przed zatrudnieniem się w konkretnym miejscu. Wiele uczelni oferujących ten kierunek ma w swojej kadrze doświadczonych filmowców, którzy montażem zajmują się od lat.

Student studiów I st. w równej mierze rozwija swoje umiejętności i
wiedzę z zakresu wokalistyki, aktorstwa i sztuk  tanecznych. Absolwent  powinien
rozwinąć swój warsztat wokalny, umiejętności aktorskie i taneczne w stopniu
pozwalającym na samodzielne przygotowanie ról w dziełach musicalowych.
Słuchacz kierunku Musical w równej mierze rozwija swoje umiejętności i wiedzę z zakresu wokalistyki, aktorstwa i sztuk  tanecznych. Absolwent  powinien rozwinąć swój warsztat wokalny, umiejętności aktorskie i taneczne w stopniu pozwalającym na samodzielne przygotowanie ról w dziełach musicalowych.

Studia na kierunku Muzyka sakralna mają na celu wykształcenie młodych adeptów sztuki muzycznej w dziedzinach ściśle związanych z twórczością kościelną. W tym celu określone są konkretne wymagania, jakim musi sprostać kandydat na ten kierunek. Idealny kandydat musi przede wszystkim wykazać się znacznymi uzdolnieniami muzycznymi w zakresie gry na organach.

Muzykologia jest kierunkiem gwarantującym zdobycie gruntownej wiedzy o muzyce, jej historii, estetyce, gatunkach i stylach muzycznych. Kandydaci pragnący podjąć takie studia wykazują się nie tylko słuchem muzycznym i zamiłowaniem sztuki muzycznej, ale i chęcią zdobycia wiedzy teoretycznej poprzez ciężką pracę.

Muzykoterapia to nauka, która zajmuje się leczeniem przy użyciu muzyki i jej elementów. Muzyka może mieć wpływ na samopoczucie człowieka, napięcie mięśni, czy na działanie układu pokarmowego i oddechowego. Specjaliści z tej dziedziny opracowują metody, które pozwalają na zastosowanie tych właściwości w praktyce.

Studia na kierunku Obraz multimedialny to bardzo interesująca propozycja dla wszystkich tych, którzy nie lubią pokazywać się publicznie, nie mają zdolności aktorskich lub stronią od prowadzenia programów rozrywkowych, lecz chcą brać czynny udział przy tworzeniu wszelkiego typu materiałów audiowizualnych. Celem studiów na kierunku Obraz multimedialny jest wszechstronne przygotowanie studentów do pracy w charakterze operatora obrazu. Studia trwają trzy lata. W tym czasie studenci zgłębiają praktyczne tajniki pracy na planie filmowym oraz w studiu telewizyjnym. Rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty. Zdobywają bardzo wiele przydatnych umiejętności. Osoby zainteresowane studiami na kierunku Obraz multimedialny muszą przejść proces rekrutacji. Przyjmuje on formę rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której następuje prezentacja prac dostarczonych przez egzaminowanego. Każda uczelnia artystyczna określa własne wymagania związane z zawartością tzw. "teczki kandydata". Mogą się w niej znaleźć na przykład zdjęcia, materiały audiowizualne, scenariusze, etiudy, krótkie filmy, rysunki, itp. Autorem wszystkich prac musi być osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia. To warunek konieczny. Po zakończeniu trzyletniego procesu edukacji studenci otrzymują dyplom licencjata. Mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, tematycznie powiązanych ze studiami Obraz multimedialny.

Studia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej dostarczają umiejętności organizowania produkcji filmowej i telewizyjnej oraz imprez i widowisk. Studenci zdobędą szeroką wiedzę na temat filmu i telewizji, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Studia pozwolą na podjęcie pracy w charakterze producenta filmowego, producenta telewizyjnego, kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, organizatora imprez i widowisk.

Celem kierunku jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane kwalifikacje otworzą mu drogę do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności

Studia na Projektowaniu graficznym oparte są z jednej strony na badaniach, analizie i szerokiej podbudowie teoretycznej, ale także na rozwoju indywidualnych umiejętności w zakresie kompozycji, rysunku, malarstwa i grafiki. Kształcenie oparte na najnowocześniejszych technologiach pozwala studentom na realizację najbardziej zaawansowanych technicznie ruchomych obrazów cyfrowych.

Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia pracy w świecie produkcji filmowych i telewizyjnych, dlatego od kandydatów wymaga się przede wszystkim kreatywności, wyobraźni, twórczego myślenia. Przydatne są także udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie fotografii oraz talent do nowatorskiego przedstawienia tematu. Studia te dają okazję do spotkania z twórcami, którzy osiągnęli już renomę w świecie filmu czy telewizji. Takie spotkania gwarantują, że zdobywanie wiedzy staje się przyjemnością.

"Sztuka reżyserii to sztuka wykorzystywania przypadków. To nie zawód, ale stan. Reżyserem się bywa, tak jak bywa się zakochanym. Ilość możliwych odcieni jest niezliczona" - uważał Louis Jouvet, wybitny francuski reżyser. Predyspozycje to zawodu reżysera są bowiem bardzo specyficzne i na pozór wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony trzeba być ?lekkoduchem", mieć w sobie wizję, w jaki sposób ma docelowo wyglądać inscenizacja teatralna, słuchowisko radiowe czy film. Trzeba też mieć wrażliwość artystyczną, zwłaszcza na obraz - ?fotograficzną". Z drugiej strony mieć w sobie tyle zawziętości, zdecydowania i determinacji aby wizję tę jak najlepiej zrealizować. Wymagane są więc spore zdolności organizacyjne i umiejętność sprawnego podejmowania decyzji. Co ważne - musisz w tym celu mieć odpowiednią dawkę charyzmy - skutecznie wpływać na ludzi pociągnąć ich za sobą. Nie tylko aktorów, ale  i innych twórców danego projektu - scenografów, operatorów kamer czy kompozytorów.
W jaki sposób to wypracować? Dróg jest wiele. Możesz być reżyserem-tyranem, udzielającycm szczegółowych instrukcji aby osiągnąć co do szczegółu wizję stworzoną w głowie. Możesz też inscenizować spontanicznie, dając aktorom możliwość zgłaszania własnych propozycji. Tak naprawdę będziesz podczas studiów próbować różnych dróg i spotkani tam mistrzowie pozwolą wybrać jak najtrafniejszą.

Kierunek ten przygotowuje do wszechstronnej pracy z dźwiękiem. Jest bardzo ciekawy, ale też wymagający, zwłaszcza pod względem czasowym.
Przyszłym studentom przydadzą się zarówno uzdolnienia muzyczne (humanistyczne), jak i w zakresie nauk ścisłych. Poza tym konieczna jest wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, refleks i podzielność uwagi. Mile widziane są zainteresowania filmem i teatrem. Kandydat nie może mieć wad i ubytków słuchu - na wydziałach reżyserii dźwięku wszystkich poddaje się badaniom audiometrycznym. I na koniec warunek wcale nie najmniej istotny: w tym zawodzie liczy się pasja.

Z zewnątrz świat gier wideo jest prosty jak drut: "trollowanie", "bugi", "renderowanie", ""zbanować", "krasz", "enczanting", "itemy", "emulacja". Wnętrze kryje tajemnice, które poznają nieliczni. Możesz do nich dołączyć, rozpoczynając studia na kierunku Reżyseria i produkcja gier wideo. By dostać się na wymarzoną uczelnię musisz pokonać kilka przeszkód, jak w grze komputerowej. Pierwszą jest oczywiście zdanie matury z jak najlepszym wynikiem. Drugą, napisanie scenariusza gry, którą chciałbyś kiedyś stworzyć. Trzecią, najtrudniejszą, walka z komisją rekrutacyjną. By pokonać tego bossa musisz udowodnić, że twój koncept jest wyjątkowy, oryginalny i możliwy do zrealizowania. Komisja oceni twoje umiejętności autoprezentacji, twoje zdolności interpersonalne oraz pomysł, jaki narodził się w twojej głowie. Jeśli będziesz wyjątkowo dobry, wygrywasz i przechodzisz na wyższy level, jeśli nie, tracisz życie i odpadasz. Uwaga stanu gry nie można zapisać. Studia na Reżyserii i produkcji gier wideo trwają trzy lata. Zdobywasz po nich tytuł licencjata. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą w sobie elementy wielu dziedzin wiedzy. Z jednej strony czeka cię żmudna przeprawa przez zawiłości informatyki, z drugiej rejs po szerokich wodach humanistyki. Na Reżyserii i produkcji gier wideo praktyka przeważa nad teorią. Mnóstwo ćwiczeń pozwoli ci poznać świat gier komputerowych w najdrobniejszych szczegółach. Będziesz mógł sam zaprojektować grę, sam napisać scenariusz, sam pokierować zespołem, sam zaprogramować silnik, sam... Sam sprawdź! Reżyseria i produkcja gier wideo czeka na ciebie.

Studenci na kierunku Rytmika muszą wykazać się nie tylko dobrym słuchem muzycznym i merytorycznym przygotowaniem (gra na fortepianie, zdolności psychomotoryczne, czy czytanie a vista), ale również powinni mieć odpowiednie cechy predestynujące do późniejszego uprawiania zawodu, czyli otwartość, optymizm, umiejętność pracy z grupą i prowadzenia grupy, pomysłowość i charyzmę.

Rzeźba jest kierunkiem wymagającym przede wszystkim dużego talentu plastycznego i zdolności manualnych, a także nowatorskiego spojrzenia na sztukę i pomysłowości. Jest to kierunek przeznaczony dla tych kandydatów, którzy wierzą w swoje zdolności i nie boją się poddać ich krytyce.

Scenografia jest kierunkiem mającym na celu wykształcenie w studentach wrażliwości na detale często niezauważane przez widza, które jednak mają znaczący wpływ na całość wizualnej oprawy spektaklu. Kierunek ten nie jest przeznaczony dla tych kandydatów, którzy lubią pracę według określonych schematów, ponieważ wymaga on twórczego myślenia, pomysłowości i nierzadko improwizacji. Idealny kandydat ma uzdolnienia plastyczne i oryginalne spojrzenie.

Dobry scenariusz jest podstawą udanej produkcji filmowej i telewizyjnej, dlatego tak ważne jest perfekcyjne opanowanie warsztatu, aby móc wybić się spośród wielu scenarzystów. Sam talent i nowatorskie spojrzenie nie wystarczy, trzeba dodatkowo poznać liczne reguły, jakimi rządzi się twórcze i udane pisanie scenariuszy. Dlatego właśnie coraz więcej uczelni oferuje kandydatom możliwość studiowania na kierunku Scenopisarstwo.

Studia na kierunku Sztuka mediów przeznaczone są w głównej mierze dla osób, które posiadają talent w jednej z dziedzin sztuki, takich jak malarstwo, fotografia, film czy rysunek. Studia te dodatkowo pozwalają spojrzeć na swoje umiejętności z nowej perspektywy - jak na tworzywo, które można dowolnie kształtować przy użyciu mediów elektronicznych.

Studia na kierunku Sztuka rejestracji obrazu pozwalają wykształcić specjalistów zajmujących się fotografią i animacją korzystając z szybko rozwijającej się dziedziny realizacji i przetwarzania obrazu. Struktura studiów pozwala na poznanie tematyki  realizacji obrazu oraz naukę wykorzystania jej w praktyce.

Są to idealne studia dla osób, których pasją jest taniec, choreografia i pedagogika tańca, a także tych, którzy chcieliby swoje zainteresowania wzbogacić nie tylko o profesjonalną wiedzę praktyczną, a także teoretyczną.

Zadaniem kierunku Tkanina i ubiór jest kształcenie projektantów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej. Realizowane jest ono w oparciu o szerokie przygotowanie specjalistyczno-technologiczne, na bazie wiedzy i doświadczeń z zakresu ogólnoplastycznego i teoretycznego.

Osoby, które decydują się na podjęcie studiów na tym kierunku muszą liczyć się z obowiązkiem zdawania egzaminów, które stanowią podstawę kwalifikacji na studia. Oprócz umiejętności wokalnych przyszły student musi wykazać się wiedzą teoretyczną z dziedziny muzyki.

Kierunek Wzornictwo to studia, które można określić jako plastyczne. Istnieje jednak bardzo wiele różnic pomiędzy wydumanym wizerunkiem artysty plastyka a adeptem Wzornictwa. Przede wszystkim absolwent Wzornictwa ma za zadanie wykonywanie projektów wizualnej strony produktów lub przedmiotów o charakterze praktycznym albo mówiąc inaczej - użytkowym. Gdybyście zastanawiali się, co konkretnie kryje się pod tym sformułowaniem, zobaczcie przedmioty w Waszym najbliższym otoczeniu. Laptop, kieliszek, butelka, korkociąg, portfel, czy głośniki komputerowe - to przedmioty, które zaprojektowane zostały przez plastyków, których w języku angielskim można określić jako designerów. Nazwa ta jest ostatnio coraz bardziej popularna także w Polsce, dlatego niektóre uczelnie zmieniły określenie omawianego tu kierunku na Design.

Zarządzanie instytucjami artystycznymi to kierunek studiów realizowany z myślą o kształceniu profesjonalnych menedżerów kultury. Jeśli interesuje Cię teatr, estrada, film, muzyka czy jakiekolwiek inne dziedziny kultury i sztuki, a jednocześnie szukasz kierunku dostosowanego do potrzeb rynku pracy, powinieneś się zainteresować Zarządzaniem instytucjami artystycznymi. Jest to kierunek dla osób o zainteresowaniach, ale nie duszy artysty. Wskazany raczej dla osób poukładanych i posiadających zdolności organizacyjne,  które nie obawiają się pracy koncepcyjnej i administracyjnej jednocześnie.