Studia na kierunku Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę.

W trakcie studiów:
Studenci uzyskują szeroką wiedzę w zakresie informatyki, mechatroniki, komputerowego wspomagania CAx (projektowania, zarządzania jakością, wytwarzania, doboru materiałów) oraz systemów doradczych i zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn.

Po studiach:
Absolwenci są chętnie zatrudniani w zakładach wielu gałęzi przemysłu oraz w firmach zajmujących się komputeryzacją i automatyzacją procesów technologicznych, a także firmach konsultingowo-projektowych i zapleczu naukowo-badawczym.