Studia Bezpieczeństwo
Studia na kierunkach z zakresu Bezpieczeństwa
związane są z dużą odpowiedzialnością za ludzkie życie i mienie. W grupie tej odnajdziesz między innymi popularne bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, inżynierię bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo w biznesie.

Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim być osobą odpowiedzialną, odważną i rozsądną. Nie zawsze praca, którą znajdziesz po tego typu kierunkach wymaga umiejętności kaskaderskich, ale z pewnością dyscypliny, trzeźwej analizy i racjonalnego podejścia.


Dla kogo zatem przeznaczone są w pierwszej kolejności studia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem? W pierwszej kolejności dla osób umiejących myśleć strategicznie i podejmować decyzje w oparciu o błyskawiczną analizę sytuacji. Jeśli boisz się wzięcia odpowiedzialności, to nie sprawdzisz się w zawodzie ochroniarskim i mundurowym.


Chcesz podyskutować na temat Bezpieczeństwa wewnętrznego lub innego kierunku? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!
Studia bezpieczeństwoWażne:
po zakończeniu studiów I lub II stopnia masz możliwość poszerzenia swojej wiedzy o dodatkowe, specjalistyczne umiejętności. Dowiedz się więcej na tematstudiów podyplomowych na kierunkach mundurowych i związanych z bezpieczeństwem.


Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
Chociaż bardzo głośno mówiło się swego czasu o deregulacji zawodów, to jednak niektóre z nich wymagają nadal bardzo konkretnych, formalnie określonych kwalifikacji. Branża BHP podlega nieustannie pewnym zmianom, jednak pełnię możliwości wykonywania obowiązków tym sektorze można zdobyć uzyskując dyplom ukończenia specjalistycznych studiów wyższych. Kierunek BHP pozostaje nadal bardzo interesującą propozycją edukacyjną. Rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się osobami, które znają problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cieszą się wyższym, dziedzinowym wykształceniem, dlatego w najbliższym czasie po ukończeniu tego kierunku raczej nie trzeba będzie martwić się o pracę!

Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z dziedzin działalności państwa. Współczesny świat to nie tylko różnorodność kultur, ale też złożona sytuacja polityczna. Utworzenie kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe wybierają głównie osoby zainteresowane kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i  umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

Bezpieczeństwo państwa jest to nowoczesny kierunek studiów, którego celem jest przygotowanie kadr różnych szczebli administracji lokalnej oraz służb mundurowych do realizacji zadań związanych z tematem bezpieczeństwa państwa. Studenci zdobędą również praktyczne przygotowanie do działania w sytuacjach kryzysowych oraz nabędą umiejętności pozwalających im na kierowanie działaniami antykryzysowymi.

Cześć, jestem absolwentem Bezpieczeństwa w biznesie. Chciałbym przekonać cię, że warto zainteresować się tym kierunkiem studiów. Bezpieczeństwo w biznesie to studia, które mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry gotowej zapewnić profesjonalną pomoc wszystkim instytucjom, w których doszło do naruszenia bezpieczeństwa w jakiejkolwiek formie. Dobrze by było, gdyby kandydat na studenta miał wysokie oceny na świadectwie maturalnym zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i z przedmiotów ścisłych.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z najnowszych kierunków studiów realizowanych na polskich uczelniach. Z pewnością warto przyjrzeć mu się bliżej, aby ocenić, czy warto zdecydować się na naukę na tym kierunku. Jako relatywnie nowa dziedzina kształcenia studentów, godna jest zainteresowania, choćby z tego powodu, że rynek pracy nie zdążył się jeszcze nasycić absolwentami, a dyplom ukończenia Bezpieczeństwa wewnętrznego nadal uchodzi za dość oryginalne i budzące ciekawość wykształcenie, które może być świetnym atutem na rynku pracy.

"W zdrowym ciele, zdrowy duch" - tak mówi stare porzekadło. Jak ważne jest zdrowie dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i państwa można się przekonać rozpoczynając studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne. Na Zachodzie studia związane z tego typu działalnością cieszą się dużym zainteresowaniem. W Polsce coraz więcej uczelni oferuje studia, po których realnie będzie można wpływać na politykę zdrowotną państwa.

Interesujesz się ekonomią, zarządzaniem i naukami obronnymi, chcesz zdobyć umiejętności praktyczne pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa, wybierz kierunek ekonomika obronności.

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
Zrozumienie przedmiotu studiów jest niezwykle istotnym elementem decyzji o wyborze kierunku nauki. Czym zatem jest inżynieria bezpieczeństwa? Termin ten złożony jest z dwóch słów, spróbujmy przyjrzeć się relacjom, jakie występują pomiędzy nimi. Zacznijmy zatem od "bezpieczeństwa". Jest ono definiowane, jako stan zapewniający istnienie i rozwój podmiotu. Można powiedzieć w skrócie, że bezpieczeństwo jest czymś przeciwnym niż zagrożenie. Inżynieria jest natomiast dziedziną wiedzy technicznej, dzięki której człowiek może w sposób efektywny przekształcać rzeczywistość, posługując się zasadami nauki. Choć obie definicje mają charakter bardzo ogólny, możemy dostrzec już, że studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa dotyczyć będą projektowania, konstrukcji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, w całym rozległym znaczeniu tego określenia. Aby poznać szczegóły i dowiedzieć się, jaka wiedza i umiejętności są atutem absolwenta tego kierunku, koniecznie zapoznaj się z treścią tego artykułu!

Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy ma pomóc w realizacji bezpiecznego procesu pracy w nowoczesnej gospodarce. Jego celem jest wykształcenie kadry pracowników, którzy czuwać będą nad procesami, które nadmiernie narażają na niepożądane skutki zdrowotne i środowiskowe.

Kierunek jest dla osób zainteresowanych pracą w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa.

Uczelnie oferujšce kierunek Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego skupiajš się na przekazaniu wiedzy i praktycznym przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porzšdku publicznego. Studenci powinni być odporni na sytuacje stresowe, a także powinni charakteryzować się samodzielnoœciš w planowaniu i organizowaniu pracy oraz podporzšdkowywaniu się zwierzchnikom.

Jest to kierunek nowy, zaliczany do grupy tak zwanych makrokierunków. Studia na Wojskoznawstwie gwarantują kandydatowi zdobycie gruntownej wiedzy z dziedzin wojskowych. Kierunek ten jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby polskiego wojska, które jest obecnie profesjonalne, a co za tym idzie, wymaga od swojej kadry nie tylko sprawności fizycznej, ale i dużej wiedzy teoretycznej.

Nowoczesny kierunek studiów Zarządzanie i dowodzenie to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich osób, które chcą w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności i sprawdzić się w roli menedżerów. Przed kandydatami ubiegającymi się o indeks tego prestiżowego kierunku studiów stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to także ich profilu osobowościowego. Idealny student musi posiadać odpowiednie cechy, przede wszystkim zdolności przywódcze, mocną psychikę i umiejętność pracy w zespole. Do tego dodać należy chociaż podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów powiązanych z zarządzaniem. Studiowanie na kierunku Zarządzanie i dowodzenie daje tytuł licencjata lub magistra, w zależności od rodzaju studiów, jaki wybierze kandydat. Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się w standardowy sposób, czyli na zasadzie konkursu świadectw. Na studia magisterskie o przyjęciu decyduje krótka rozmowa z komisją, oceniającą predyspozycje kandydata oraz jego wiedzę wyniesioną z pierwszego stopnia edukacji akademickiej. Studenci Zarządzania i dowodzenia uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które pogłębiają ich wiedzę w danej dziedzinie oraz w zajęciach praktycznych, dzięki którym rozwijają specjalistyczne umiejętności. Duży nacisk w procesie edukacji zarówno na pierwszym i drugim poziomie przykłada się do nauki języka angielskiego. Absolwent tego kierunku musi perfekcyjnie znać język obcy i posługiwać się specjalistyczną terminologią z dziedziny zarządzania. Na obu stopniach edukacji akademickiej studenci otrzymują możliwość wybrania ciekawych specjalizacji związanych z obronnością kraju i zarządzaniem. Studia mają charakter interdyscyplinarny, kształtując wiele przydatnych umiejętności.