Bezpieczeństwo

Studia na kierunkach z zakresu Bezpieczeństwa związane są z dużą odpowiedzialnością za ludzkie życie i mienie. W grupie tej odnajdziesz między innymi popularne bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, inżynierię bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo w biznesie. 

Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim być osobą odpowiedzialną, odważną i rozsądną. Nie zawsze praca, którą znajdziesz po tego typu kierunkach wymaga umiejętności kaskaderskich, ale z pewnością dyscypliny, trzeźwej analizy i racjonalnego podejścia.

Dla kogo zatem przeznaczone są w pierwszej kolejności studia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem? W pierwszej kolejności dla osób umiejących myśleć strategicznie i podejmować decyzje w oparciu o błyskawiczną analizę sytuacji. Jeśli boisz się wzięcia odpowiedzialności, to nie sprawdzisz się w zawodzie ochroniarskim i mundurowym.

Chcesz podyskutować na temat Bezpieczeństwa wewnętrznego lub innego kierunku? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!
Studia bezpieczeństwo


Ważne:
po zakończeniu studiów I lub II stopnia masz możliwość poszerzenia swojej wiedzy o dodatkowe, specjalistyczne umiejętności. Dowiedz się więcej na temat studiów podyplomowych na kierunkach mundurowych i związanych z bezpieczeństwem.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest nabycie wiedzy w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z dziedzin działalności państwa. Współczesny świat to nie tylko różnorodność kultur, ale też złożona sytuacja polityczna. Utworzenie kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe wybierają głównie osoby zainteresowane kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i  umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa jest to nowoczesny kierunek studiów, którego celem jest przygotowanie kadr różnych szczebli administracji lokalnej oraz służb mundurowych do realizacji zadań związanych z tematem bezpieczeństwa państwa. Studenci zdobędą również praktyczne przygotowanie do działania w sytuacjach kryzysowych oraz nabędą umiejętności pozwalających im na kierowanie działaniami antykryzysowymi.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bezpieczeństwo państwa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie

Cześć, jestem absolwentem Bezpieczeństwa w biznesie. Chciałbym przekonać cię, że warto zainteresować się tym kierunkiem studiów. Bezpieczeństwo w biznesie to studia, które mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry gotowej zapewnić profesjonalną pomoc wszystkim instytucjom, w których doszło do naruszenia bezpieczeństwa w jakiejkolwiek formie. Dobrze by było, gdyby kandydat na studenta miał wysokie oceny na świadectwie maturalnym zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i z przedmiotów ścisłych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzą uczelnie mundurowe, wydziały uczelni publicznych - głównie związane z prawem i naukami społecznymi oraz dziesiątki uczelni niepublicznych. W sumie możesz je studiować w około 60 miejsc w Polsce. W przypadku programu studiów ważne, aby uczelnia zwracała odpowiednią uwagę na trzy elementy składające się na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na związki pomiędzy nimi. Po pierwsze - na rodzaje i istotę zagrożeń dla spokoju i ładu państwowego związanego z czynnikami wewnątrz jego struktury. Po drugie - na poziom bezpieczeństwa, czyli obiektywnie mierzony jego stan oraz możliwość ataku, katastrofy czy akcji o podobnych skutkach oraz zachowanie się organów państwa w danej sytuacji. Wreszcie na wyobrażenia obywateli na temat owych niebezpieczeństw, ich poczucie zagrożenia - które nie zawsze jest odpowiednie do jego faktycznego rodzaju i natężenia.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne

"W zdrowym ciele, zdrowy duch" - tak mówi stare porzekadło. Jak ważne jest zdrowie dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i państwa można się przekonać rozpoczynając studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne. Na Zachodzie studia związane z tego typu działalnością cieszą się dużym zainteresowaniem. W Polsce coraz więcej uczelni oferuje studia, po których realnie będzie można wpływać na politykę zdrowotną państwa.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne

Studia na kierunku Ekonomika obronności

Interesujesz się ekonomią, zarządzaniem i naukami obronnymi, chcesz zdobyć umiejętności praktyczne pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa, wybierz kierunek ekonomika obronności.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Ekonomika obronności

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa to studia o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu inżynierii bezpieczeństwa (w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i urządzeń technicznych), zarządzania i ekonomii. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do projektowania szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa, wykonywania analiz ryzyk - ich identyfikowaniu i zapobieganiu im, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych oraz kontrolowania przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy ma pomóc w realizacji bezpiecznego procesu pracy w nowoczesnej gospodarce. Jego celem jest wykształcenie kadry pracowników, którzy czuwać będą nad procesami, które nadmiernie narażają na niepożądane skutki zdrowotne i środowiskowe.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Studia na kierunku Obronność

Kierunek jest dla osób zainteresowanych pracą w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Obronność

Studia na kierunku Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Uczelnie oferujące kierunek Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego skupiają się na przekazaniu wiedzy i praktycznym przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Studenci powinni być odporni na sytuacje stresowe, a także powinni charakteryzować się samodzielnością w planowaniu i organizowaniu pracy oraz podporządkowywaniu się zwierzchnikom.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia na kierunku Wojskoznawstwo

Jest to kierunek nowy, zaliczany do grupy tak zwanych makrokierunków. Studia na Wojskoznawstwie gwarantują kandydatowi zdobycie gruntownej wiedzy z dziedzin wojskowych. Kierunek ten jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby polskiego wojska, które jest obecnie profesjonalne, a co za tym idzie, wymaga od swojej kadry nie tylko sprawności fizycznej, ale i dużej wiedzy teoretycznej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Wojskoznawstwo

Studia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie

Nowoczesny kierunek studiów Zarządzanie i dowodzenie to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich osób, które chcą w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności i sprawdzić się w roli menedżerów. Przed kandydatami ubiegającymi się o indeks tego prestiżowego kierunku studiów stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to także ich profilu osobowościowego. Idealny student musi posiadać odpowiednie cechy, przede wszystkim zdolności przywódcze, mocną psychikę i umiejętność pracy w zespole. Do tego dodać należy chociaż podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów powiązanych z zarządzaniem. Studiowanie na kierunku Zarządzanie i dowodzenie daje tytuł licencjata lub magistra, w zależności od rodzaju studiów, jaki wybierze kandydat. Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się w standardowy sposób, czyli na zasadzie konkursu świadectw. Na studia magisterskie o przyjęciu decyduje krótka rozmowa z komisją, oceniającą predyspozycje kandydata oraz jego wiedzę wyniesioną z pierwszego stopnia edukacji akademickiej. Studenci Zarządzania i dowodzenia uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które pogłębiają ich wiedzę w danej dziedzinie oraz w zajęciach praktycznych, dzięki którym rozwijają specjalistyczne umiejętności. Duży nacisk w procesie edukacji zarówno na pierwszym i drugim poziomie przykłada się do nauki języka angielskiego. Absolwent tego kierunku musi perfekcyjnie znać język obcy i posługiwać się specjalistyczną terminologią z dziedziny zarządzania. Na obu stopniach edukacji akademickiej studenci otrzymują możliwość wybrania ciekawych specjalizacji związanych z obronnością kraju i zarządzaniem. Studia mają charakter interdyscyplinarny, kształtując wiele przydatnych umiejętności.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie

Studia z zakresu Bezpieczeństwa prowadzą:

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.ukw.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
al. Chruściela 103
00-910 Warszawa
www.aon.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl