Oferta Uniwersytetu Wrocławskiego jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom oraz pozwoli Tobie studiować chemię w przyjaznych i profesjonalnych warunkach na jednym z najlepszych Wydziałów w Polsce. Proces dydaktyczny jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi, a kadra dydaktyczna to jednocześnie wybitnej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział posiada unikalną aparaturę dostępną dla studentów i po raz kolejny został zakwalifikowany do grona Wydziałów Doskonałych wg Europejskiego rankingu Centre of Higher Education Excellence Ranking.


Studia chemiczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program studiów wiedzy z innych kierunków studiów, możliwość wyjazdów naukowych na ponad 40 Wydziałów Chemii w Unii Europejskiej oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów w kraju. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dostają też międzynarodowe dyplomy Chemistry Eurobachelor oraz Chemistry Euromaster.


Wiedza dotycząca natury substancji i jej przemian była gromadzona przez ludzkość od zarania dziejów. Przyznacie jednak, że istnieje dość poważna różnica pomiędzy czarnoksiężnikiem - magikiem, który w charakterze alchemika pracował w najwyżej położonej komnacie wieży mrocznego zamku a współczesnym chemikiem, realizującym swoje zadania w skomputeryzowanych laboratoriach. Co się zmieniło przez ostatnie kilkaset lat? Chemia stała się pełnoprawną nauką, która w zakresie poznania rozumowego operuje matematyką, fizyką i eksperymentami, by dokładnie charakteryzować pierwiastki, substancje, mieszaniny, różne postacie materii oraz reakcje między nimi. Czym są współczesne studia chemiczne? Zapraszamy do lektury tekstu!

Kandydat

Aby uzyskać indeks dobrej uczelni, niezbędne są odpowiednie przygotowania. Polegają one głównie na określeniu, już w początkowych semestrach szkoły średniej kilku przedmiotów, których nauka ma być szczególnie wnikliwa i systematyczna. Oczywiście przedmioty te powinny zostać zadeklarowane, jako obszary wiedzy na egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. Zwykle uczelnie biorą pod uwagę przedmioty ścisłe, takie jak matematyka i fizyka. Oczywiście w zestawie tym nie powinno zabraknąć samej chemii.

Studia chemiczne

Studiowanie Chemii to coś zupełnie innego niż nauka chemii w szkole średniej. Już od pierwszego semestru studenci uczestniczą w zajęciach realizowanych w laboratoriach. Samodzielnie wykonują różnego rodzaju eksperymenty, ucząc się podstaw pracy chemika. Aby zaliczyć zajęcia, przygotowują sprawozdania z przeprowadzanych przez siebie doświadczeń. Oczywiście uczestniczą też w wykładach i tradycyjnych ćwiczeniach, do przyswojenia mają przecież potężne zakresy wiedzy matematycznej i fizycznej. Chemia to niezwykle ciekawe studia, wymagają jednak wytrwałości i skrupulatności, a przede wszystkim systematyczności.

Kariera zawodowa chemika

Ukończenie kierunku chemicznego stwarza niesamowicie dużo możliwości zawodowych. Zacznijmy od najbardziej oczywistych, należy do nich praca w laboratoriach chemicznych w różnego rodzaju branżach, takich jak:
  • spożywcza
  • petrochemiczna
  • przetwórcza
  • przemysł ciężki i wiele, wiele innych.
Jeżeli absolwent chemii zdradza talenty dydaktyczne i decyduje się na dość niskie zarobki, może rozpocząć karierę naukową. Po wielu latach mozolnej i ciężkiej pracy z pewnością odkryje zalety swojej decyzji.

Osobną i dość popularną grupą zawodów, realizowanych przez chemików są zawody pedagogiczne. Chemia znajduje się na liście przedmiotów wielu szkół. Kurs pedagogiczny, który daje uprawnienia do uczenia w różnych typach placówek edukacyjnych, w porównaniu do semestru analizy matematycznej to przysłowiowa pestka, dla większości młodych adeptów chemii.