Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Chemia
     
Chemia kierunek studiów
Studia na kierunku Chemia
KIERUNKI - Studia przyrodnicze
Chemia to studia ukierunkowane na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym.

Oferta Uniwersytetu Wrocławskiego jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom oraz pozwoli Tobie studiować chemię w przyjaznych i profesjonalnych warunkach na jednym z najlepszych Wydziałów w Polsce. Proces dydaktyczny jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi, a kadra dydaktyczna to jednocześnie wybitnej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział posiada unikalną aparaturę dostępną dla studentów i po raz kolejny został zakwalifikowany do grona Wydziałów Doskonałych wg Europejskiego rankingu Centre of Higher Education Excellence Ranking.


Studia chemiczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program studiów wiedzy z innych kierunków studiów, możliwość wyjazdów naukowych na ponad 40 Wydziałów Chemii w Unii Europejskiej oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów w kraju. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dostają też międzynarodowe dyplomy Chemistry Eurobachelor oraz Chemistry Euromaster.


W trakcie studiów:
chemia ogólna, analityczna, nieorganiczna, organiczna, fizyczna i teoretyczna, biochemia, fizyka chemiczna, krystalochemia, stereochemia, zastosowanie elektronicznych technik obliczeniowych w chemii, podstawy matematyki, fizyki i technologii chemicznej, synteza i analiza związków;

Po studiach:

Absolwent kierunku Chemia znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych, jak i prywatnych, związanych z przemysłem: chemicznym, kosmetycznym, włókienniczym, spożywczym, farmaceutycznym i w rolnictwie.
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
Puławska Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański Wydział Chemii
prezentacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii
prezentacja Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych
prezentacja Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii
prezentacja Uniwersytet Opolski Wydział Chemii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych
Uniwersytet Śląski w Katowicach Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet Warszawski Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
prezentacja Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki Wydział Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi
 Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra