Chemia to studia ukierunkowane na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym.

Oferta Uniwersytetu Wrocławskiego jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom oraz pozwoli Tobie studiować chemię w przyjaznych i profesjonalnych warunkach na jednym z najlepszych Wydziałów w Polsce. Proces dydaktyczny jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi, a kadra dydaktyczna to jednocześnie wybitnej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział posiada unikalną aparaturę dostępną dla studentów i po raz kolejny został zakwalifikowany do grona Wydziałów Doskonałych wg Europejskiego rankingu Centre of Higher Education Excellence Ranking.


Studia chemiczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program studiów wiedzy z innych kierunków studiów, możliwość wyjazdów naukowych na ponad 40 Wydziałów Chemii w Unii Europejskiej oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów w kraju. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dostają też międzynarodowe dyplomy Chemistry Eurobachelor oraz Chemistry Euromaster.


W trakcie studiów:
chemia ogólna, analityczna, nieorganiczna, organiczna, fizyczna i teoretyczna, biochemia, fizyka chemiczna, krystalochemia, stereochemia, zastosowanie elektronicznych technik obliczeniowych w chemii, podstawy matematyki, fizyki i technologii chemicznej, synteza i analiza związków;

Po studiach:

Absolwent kierunku Chemia znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych, jak i prywatnych, związanych z przemysłem: chemicznym, kosmetycznym, włókienniczym, spożywczym, farmaceutycznym i w rolnictwie.ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
chem.pg.edu.pl