Wiedza dotycząca natury substancji i jej przemian była gromadzona przez ludzkość od zarania dziejów. Przyznacie jednak, że istnieje dość poważna różnica pomiędzy czarnoksiężnikiem - magikiem, który w charakterze alchemika pracował w najwyżej położonej komnacie wieży mrocznego zamku a współczesnym chemikiem, realizującym swoje zadania w skomputeryzowanych laboratoriach. Co się zmieniło przez ostatnie kilkaset lat? Chemia stała się pełnoprawną nauką, która w zakresie poznania rozumowego operuje matematyką, fizyką i eksperymentami, by dokładnie charakteryzować pierwiastki, substancje, mieszaniny, różne postacie materii oraz reakcje między nimi. Czym są współczesne studia chemiczne? Zapraszamy do lektury tekstu!


Oferta Uniwersytetu Wrocławskiego jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom oraz pozwoli Tobie studiować chemię w przyjaznych i profesjonalnych warunkach na jednym z najlepszych Wydziałów w Polsce. Proces dydaktyczny jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi, a kadra dydaktyczna to jednocześnie wybitnej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział posiada unikalną aparaturę dostępną dla studentów i po raz kolejny został zakwalifikowany do grona Wydziałów Doskonałych wg Europejskiego rankingu Centre of Higher Education Excellence Ranking.


Studia chemiczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program studiów wiedzy z innych kierunków studiów, możliwość wyjazdów naukowych na ponad 40 Wydziałów Chemii w Unii Europejskiej oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów w kraju. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dostają też międzynarodowe dyplomy Chemistry Eurobachelor oraz Chemistry Euromaster.


Kandydat

Aby uzyskać indeks dobrej uczelni, niezbędne są odpowiednie przygotowania. Polegają one głównie na określeniu, już w początkowych semestrach szkoły średniej kilku przedmiotów, których nauka ma być szczególnie wnikliwa i systematyczna. Oczywiście przedmioty te powinny zostać zadeklarowane, jako obszary wiedzy na egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. Zwykle uczelnie biorą pod uwagę przedmioty ścisłe, takie jak matematyka i fizyka. Oczywiście w zestawie tym nie powinno zabraknąć samej chemii.

Studia chemiczne

Studiowanie Chemii to coś zupełnie innego niż nauka chemii w szkole średniej. Już od pierwszego semestru studenci uczestniczą w zajęciach realizowanych w laboratoriach. Samodzielnie wykonują różnego rodzaju eksperymenty, ucząc się podstaw pracy chemika. Aby zaliczyć zajęcia, przygotowują sprawozdania z przeprowadzanych przez siebie doświadczeń. Oczywiście uczestniczą też w wykładach i tradycyjnych ćwiczeniach, do przyswojenia mają przecież potężne zakresy wiedzy matematycznej i fizycznej. Chemia to niezwykle ciekawe studia, wymagają jednak wytrwałości i skrupulatności, a przede wszystkim systematyczności.

Kariera zawodowa chemika

Ukończenie kierunku chemicznego stwarza niesamowicie dużo możliwości zawodowych. Zacznijmy od najbardziej oczywistych, należy do nich praca w laboratoriach chemicznych w różnego rodzaju branżach, takich jak:
  • spożywcza
  • petrochemiczna
  • przetwórcza
  • przemysł ciężki i wiele, wiele innych.
Jeżeli absolwent chemii zdradza talenty dydaktyczne i decyduje się na dość niskie zarobki, może rozpocząć karierę naukową. Po wielu latach mozolnej i ciężkiej pracy z pewnością odkryje zalety swojej decyzji.

Osobną i dość popularną grupą zawodów, realizowanych przez chemików są zawody pedagogiczne. Chemia znajduje się na liście przedmiotów wielu szkół. Kurs pedagogiczny, który daje uprawnienia do uczenia w różnych typach placówek edukacyjnych, w porównaniu do semestru analizy matematycznej to przysłowiowa pestka, dla większości młodych adeptów chemii.
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
chem.pg.edu.pl