Studia na kierunku Dietetyka
Słuchacz studiów na kierunku Dietetyka zdobywa atrakcyjne i wysokie kwalifikacje z zakresu prawidłowego żywienia człowieka od narodzin do późnej starości, wspomagania dietetycznego sportowców i ludzi chorych. W czasie nauki student poznaje sposoby oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze człowieka, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia. Podczas nauki student przygotowywany jest do opracowywania spersonalizowanych programów dietetycznych dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę oraz dla ludzi zmagających się nadwagą i chorobami dieto-zależnymi.

W trakcie studiów:
Wybrane przedmioty z programu studiów na kierunku Dietetyka: alergeny żywności, analiza i ocena jakości żywności, anatomia, dietetyka pediatryczna, dietetyka wieku dojrzałego, fizjologia człowieka, nutrigenomika, dietetyka w odnowie biologicznej, genetyka, nauka o żywności prozdrowotnej, mikrobiologia ogólna i żywności, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, podstawy dietetyki ogólnej, psychologia, technologia żywności i potraw, zasady i organizacja zbiorowego żywienia, żywienie  człowieka, żywienie w turystyce, żywienie w sporcie.
 
 
Po studiach:
Absolwent kierunku Dietetyka będzie przygotowany do pracy m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, komercyjnych i publicznych placówkach sportowych, rekreacyjnych i innych.ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl