Studia na kierunku Dietetyka

Żywienie człowieka to jedna z dziedzin nauki, które przeżywają ostatnio prawdziwy renesans. Od kilkunastu lat ludzie zyskują coraz większą świadomość żywieniową, dzięki ogólnemu rozwojowi branży spożywczej. Wraz z systematycznym zwiększaniem oferty na rynku żywieniowym, rosną budżety przeznaczane na marketing tej branży. Paradoksalnie - o wiele trudniej zrobić teraz zdrowe zakupy niż przed laty, kiedy lista produktów spożywczych w sklepach była bardzo uboga. Te wszystkie uwarunkowania sprawiają, że ludzie potrzebują fachowej pomocy i edukacji w dziedzinie dietetyki. Dyscyplina ta jest przedmiotem studiów wyższych, dlatego zapraszamy do lektury tego tekstu! Dzięki niemu poznacie podstawowe wiadomości o studiach w zakresie Dietetyki.

Kandydat na Dietetykę

W zależności od wybranej uczelni, kandydaci przechodzą różne procedury rekrutacyjne. Najczęściej spotykanym kryterium przyjęcia na te studia jest konkurs świadectw ze szczególnym uwzględnieniem biologii, chemii oraz języków obcych. Przedmioty te są fundamentem wiedzy przyszłych dietetyków, dlatego warto postarać się już w szkole średniej o dobre wyniki matury.

Student Dietetyki

Student Dietetyki musi zmierzyć się z niezwykle rozległą wiedzą pochodzącą z różnych dziedzin. Gdy spojrzymy na listę przedmiotów, okazuje się że można tam odnaleźć wiele dyscyplin naukowych, takich jak: toksykologia, konserwowanie żywności, analiza i ocena jakości produktów żywnościowych, biochemia żywności, anatomia i medycyna. Studenci uczestniczą w laboratoriach, wykładach i ćwiczeniach.

Absolwent Dietetyki

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.