Studia ekonomiczneJeśli nie wiesz czym są kierunki ekonomiczne, to w największym skrócie można je określić w następujący sposób: studia ekonomicznesą ściśle związana z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr.
 
Kierunki ekonomiczne już od wielu lat cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym, jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji.

Ekonomia uplasowała się na czwartym miejscu w zestawieniu najpopuparniejszych kierunków studiów w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Ekonomicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne.

Pragniemy zwrócić także Twoją uwagę na szeroką ofertą dostępnych kierunków z zakresu ekonomii i finansów, które realizowane są w formie studiów podyplomowych. Pomogą Ci one w zdobyciu umiejętności, które na pewno zostaną odpowiednio docenione przez pracodawców!
Studia na kierunku Analityka gospodarcza
Od niedawna studenci mają możliwość nauki na kierunku Analityka gospodarcza. Czy oznacza to, że studia te są absolutną nowością na rynku edukacyjnym? Raczej nie. Elementy wiedzy o gospodarce i jej analizie są domeną ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, zarządzania czy bankowości. Gdy połączymy te wszystkie dziedziny, będziemy mieli do dyspozycji szeroką panoramę wiedzy o gospodarce. Jeśli do tego połączenia dodamy jeszcze umiejętności analityczne, otrzymamy kierunek Analityka gospodarcza. Jeżeli chcecie przekonać się, czym są te studia, zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku ekonometria kształcą specjalistów w zakresie tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania sprzętu informatycznego w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową oraz zastosowania metod ilościowych do analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych.

Studia na kierunku Ekonomia
Jakie są zadania ekonomii we współczesnym zglobalizowanym świecie? Jest to nauka oraz dziedzina praktyki, która zajmuje się między innymi problemami kryzysów gospodarczych, optymalizacją zużycia zasobów, problematyką wzrostu gospodarczego, zadłużenia, czy budżetowania. Ekonomia ma wiele do powiedzenia, zawsze wtedy, gdy analizuje się proces przetwarzania ograniczonych zasobów, przeznaczonych do produkcji lub dystrybucji. Jest to bardzo stara dziedzina wiedzy, ponieważ właściwie od zarania ludzkości ludzie doceniali oszczędność, gospodarność oraz dążenie do efektywności działań. Czy warto dzisiaj studiować ekonomię? Wiele zależy od Twoich oczekiwań, jedno jest pewne: warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym fascynującym kierunku, dlatego zapraszamy do lektury!

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: 
- co produkować i w jakich ilościach;
- w jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii;
- kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego.
Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii są konkretne zjawiska takie jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp. Kierunek studiów Ekonomia - rynki zagraniczne jest odpowiedzią na trend globalizacji gospodarki w której potrzebni są specjaliści sprawnie poruszający się po rynkach międzynarodowych uposażeni w nowoczesny warsztat wiedzy i umiejący korzystać z najnowszych udogodnień technologicznych.

Celem studiów na kierunku europeistyka jest zrozumienie i nabycie umiejętności analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w Unii Europejskiej.

Jeżeli masz dynamiczną osobowość, posiadasz umiejętności analityczne, jesteś otwarty na nowe wyzwania, a co najważniejsze pragniesz realizować karierę zawodową w obszarze finansów to kierunek Finanse i inwestycje jest właśnie dla Ciebie. Studia na Finansach i inwestycjach cechuje nowatorskie podejście do tematu finansów poprzez próbę połączenia dwóch nurtów z tej dziedziny: aspektów dotyczących finansów przedsiębiorstw i inwestycji rzeczowych oraz zagadnień związanych z inwestycjami kapitałowymi. Naturalnym efektem tego połączenia jest innowacyjny program studiów z większą liczbą przedmiotów finansowych i z zakresu rachunkowości i rachunkowości zarządczej. Charakter studiów można określić jako praktyczny gdyż program będzie realizowany przy wsparciu i udziale menedżerów przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesowego, ponadto studenci mają zaplanowane praktyki zawodowe, które pozwolą na połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Nowością na kierunku Finanse i inwestycje jest również możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy poprzez udział studentów w symulacji biznesowej wykorzystywanej na uczelniach w Niemczech TOPSIM II, która umożliwia zarządzania przedsiębiorstwem w symulacji komputerowej odzwierciedlającej rzeczywistość gospodarczą.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość
Wybór studiów to dla maturzysty bardzo poważne zadanie, dlatego nierzadko uczestniczą w nim całe rodziny. Istotnym problemem tej sytuacji jest fakt, że abiturient zna z doświadczenia tylko niewielką część dziedzin, które mogą stać się przedmiotem przyszłej nauki. Tak właśnie jest w przypadku finansów i rachunkowości. Próżno szukać elementów wiedzy ukształtowanej na terenie wymienionych tu dyscyplin, w programie szkoły średniej. Podstawowa reguła ekonomii mówi, że praktycznie każdy zarządza finansami i prowadzi rachunkowość, w mniejszym lub większym zakresie - od spraw osobistych, poprzez rodzinne, aż po rachunkowość jednoosobowej firmy. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że bardzo nieliczna grupa ludzi zna się na rachunkowości i jeszcze mniejsza wie coś na finansach. Powyżej nakreślone uwarunkowania mogą stanowić dobry początek refleksji nad możliwością wyboru tych studiów, dlatego zapraszamy do dalszej lektury!

Słuchacz kierunku Finanse, rachunkowość, ubezpieczenia zyskuje podstawową wiedzę o charakterze finansów, rachunkowości i ubezpieczeń jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Student posiądzie wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami oraz pozna podstawowe metody analizy ekonomicznej. Uzyska również elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich oraz uzyska podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych.

To interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości i zarządzaniem portfelem inwestycyjnym. Studia na Gospodarowaniu nieruchomościami przybliżą osobom, które zdecydują się na naukę na tym kierunku metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

Studia na tym kierunku umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych.

Ile razy zastanawialiśmy się, jak poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe, który podatek możemy odliczyć i dlaczego, po co nam tak naprawdę VAT. Nic dziwnego, że Albert Einstein wypowiedział kiedyś znamienne słowa: "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy". Niemiecki supernaukowiec miał rację. Bo, żeby przebrnąć przez zagmatwaną materię biznesowo-podatkową trzeba być niekwestionowanym ekspertem w tej dziedzinie. Dzisiaj wiele uczelni oferuje studia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe, przygotowując odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów trudniących się tą problematyką. Jeśli więc marzysz o zostaniu doradcą podatkowym, możesz spać spokojnie. Twoja kariera zawodowa na pewno nie będzie zagrożona. Zawsze przecież znajdzie się ktoś, kto z chęcią wysłucha twoich rad w sprawach finansowych. By zająć się doradztwem podatkowym trzeba oczywiście doskonale orientować się w sprawach podatków. Kandydat, który chce zawodowo zająć się doradztwem podatkowym musi także skończyć studia na kierunku podatki i doradztwo podatkowe, a następnie zdać egzamin państwowy, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie tego zawodu. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się podatkami, które chcą poszerzyć lub ugruntować wiedzę w tej materii. By zostać przyjętym na ten kierunek należy legitymować się wyższym wykształceniem (co najmniej licencjackim) oraz podstawową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w zawodzie doradcy podatkowego.

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość łączy wiedzę z dwóch dziedzin nauki: prawa podatkowego obejmującego ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązki podatników, płatnków, inkasentów poszczególnych podatków oraz rachunkowości rozumianej jako system ewidencji gospodarczej, będącej sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służącej jej ocenie. Jak widać kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość mają charakter interdyscyplinarny. Ten innowacyjny kierunek studiów ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Jeżeli jesteś osobą ambitną, posiadasz zdolności analitycznego myślenia oraz zainteresowania dotyczące poznania formalnych i prawnych aspektów rachunkowości podmiotów gospodarczych i swoją przyszłość wiążesz z wykonywaniem wolnego zawodu biegłego rewidenta czy z piastowaniem kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości to kierunek Rachunkowość może Ci w tym pomóc. Studia na Rachunkowości kształcą umiejętności praktyczne ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z rachunkowości w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych, form prowadzenia ewidencji gospodarczej, zasad sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarnej wiedzy na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Kończąc edukację na kierunku Rachunkowość masz możliwość uzyskania odpowiednich certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na poziomie odpowiadającym ramom kwalifikacji na I i II stopniu certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji tego zawodu zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, klasyfikacja ta daje następujące uprawnienia zawodowe: I stopień: asystent ds. rachunkowości, II stopnień: samodzielny księgowy.

Rachunkowość i controlling jest kierunkiem unikatowym, powstał w wyniku kilkuletnich prac i działań ukierunkowanych na stworzenie planu i programu studiów dostarczającego w sposób całościowy nowoczesnej wiedzy z obszaru rachunkowości i controllingu, który praktycznie oraz jak najlepiej przygotuje studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Towaroznawstwo jest jednym z tych kierunków, które nie mają swojej reprezentacji w programach szkół średnich, dlatego zwykle nie jest pierwszym, intuicyjnym wyborem osób, które rozpoczynają zastanawiać się nad przyszłymi studiami. Warto zatem przybliżyć na początku istotę tej dziedziny wiedzy. Uważa się, że towaroznawstwo stanowi pomost między ekonomią a przemysłem produkcyjnym lub przetwórczym. Skąd bierze się taki pogląd? Ekonomia to dziedzina, która bada i pomaga optymalizować koszty, natomiast istotą przemysłu jest produkcja i przetwarzanie towarów. Wraz z towaroznawstwem, te dwie dziedziny tworzą bardzo istotny obszar wiedzy, pozwalający na zarządzanie przedsiębiorstwem. Istotą towaroznawstwa jest bowiem badanie właściwości i jakości różnego rodzaju towarów.