Studia ekonomiczne

Jeśli nie wiesz czym są kierunki ekonomiczne, to w największym skrócie można je określić w następujący sposób: studia ekonomicznesą ściśle związana z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr.
 
Kierunki ekonomiczne już od wielu lat cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym, jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji.

Ekonomia uplasowała się na czwartym miejscu w zestawieniu najpopuparniejszych kierunków studiów w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Ekonomicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!
studia ekonomiczne forumPragniemy zwrócić także Twoją uwagę na szeroką ofertą dostępnych kierunków z zakresu ekonomii i finansów, które realizowane są w formie studiów podyplomowych. Pomogą Ci one w zdobyciu umiejętności, które na pewno zostaną odpowiednio docenione przez pracodawców!

Studia na kierunku Analityka gospodarcza

Studia na kierunku Analityka gospodarcza
Kierunek Analityka gospodarcza został stworzony jako odpowiedź na aktualne i przewidywane zapotrzebowanie krajowego i globalnego rynku pracy. Studia przybliżają studentom wiedzę na temat diagnozowania problemów ekonomicznych, a także interpretacji zjawisk i zmian zachodzących w zmieniającym się otoczeniu. Szczególny nacisk jest kładziony na wykształcenie analitycznych umiejętności efektywnego przetwarzania i wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji do celów decyzyjnych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Analityka gospodarcza

Studia na kierunku Ekonofizyka

Ekonofizyka (również fizyka ekonomiczna, czasem ekonomia fizyczna) to interdyscyplinarne podejście w ekonometrii zajmujące się zastosowaniem metod matematycznych, stosowanych dotychczas w fizyce, w naukach ekonomicznych - zwłaszcza do badania systemów ekonomicznych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Ekonofizyka

Studia na kierunku Ekonometria

Studia na kierunku ekonometria kształcą specjalistów w zakresie tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania sprzętu informatycznego w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową oraz zastosowania metod ilościowych do analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Ekonometria

Studia na kierunku Ekonomia

Studia na kierunku Ekonomia
W dawnej Polsce "ekonomią" można by nazwać np. poganianie chłopów pracujących w polu, bo właśnie nadzorowaniem robót rolnych zajmował się "ekonom". I mniej więcej w ten sposób - jako sztukę zarządzania jakąś organizacją gospodarczą, rozumiano słowo "ekonomia" od starożytności aż do czasów nowożytnych. Wywodzi się ono z greki i powstało przez zestawienie słów "oikos" czyli "dom" i "nomos", czyli "prawo, reguła". Sytuacja zmieniła się dopiero w XVIII wieku wraz z narodzinami klasycznej ekonomii, do czego przyczynił się Adam Smith, jeden z tuzów refleksji o gospodarce i regułami nią rządzącymi.
Dzisiaj nazywamy ekonomistą osobę zajmującą się naukami ekonomiczymi, czyli różnorodną analizą procesów gospodarczych. W wąskim znaczeniu będzie więc ekonomistą osoba zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zwykle tematyką makroekonomi. Znajdziemy w tym gronie np. specjalistów od ekonometrii, ekonomii matematycznej czy teorii wyboru publicznego. Czasami nazywamy ekonomistą po prostu osobę wykonującą jeden z zawodów ekonomicznych, zajmujących się np. księgowością, bankowością, i finansami, a nawet towaroznawców, managerów lub marketingowców.
 

Czytaj więcej: Studia na kierunku Ekonomia

Studia na kierunku Ekonomia - rynki zagraniczne

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: 
- co produkować i w jakich ilościach;
- w jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii;
- kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego.
Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii są konkretne zjawiska takie jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp. Kierunek studiów Ekonomia - rynki zagraniczne jest odpowiedzią na trend globalizacji gospodarki w której potrzebni są specjaliści sprawnie poruszający się po rynkach międzynarodowych uposażeni w nowoczesny warsztat wiedzy i umiejący korzystać z najnowszych udogodnień technologicznych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Ekonomia - rynki zagraniczne

Studia na kierunku Ekonomia kultury

Studia na kierunku Ekonomia kultury łączą interdyscyplinarnie traktowane zagadnienia kultury i biznesu. Dzięki temu student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizowania, finansowania i zarządzania działalnością w placówkach i instytucjach kulturalnych oraz zapoznaje się z przepisami prawnymi, procedurami, normami zachowania, sposobami prowadzenia dokumentacji, które powszechnie w nich obowiązują. Dzięki praktycznym elementom nauczania student uczy się, jak powinna być zorganizowana współpraca menadżera placówki kulturalnej z lokalnymi samorządami, regionalnymi mediami i instytucjami artystycznymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Ekonomia kultury

Studia na kierunku Europeistyka (profil ekonomiczny)

Celem studiów na kierunku europeistyka jest zrozumienie i nabycie umiejętności analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Europeistyka (profil ekonomiczny)

Studia na kierunku Finanse i inwestycje

Jeżeli masz dynamiczną osobowość, posiadasz umiejętności analityczne, jesteś otwarty na nowe wyzwania, a co najważniejsze pragniesz realizować karierę zawodową w obszarze finansów to kierunek Finanse i inwestycje jest właśnie dla Ciebie. Studia na Finansach i inwestycjach cechuje nowatorskie podejście do tematu finansów poprzez próbę połączenia dwóch nurtów z tej dziedziny: aspektów dotyczących finansów przedsiębiorstw i inwestycji rzeczowych oraz zagadnień związanych z inwestycjami kapitałowymi. Naturalnym efektem tego połączenia jest innowacyjny program studiów z większą liczbą przedmiotów finansowych i z zakresu rachunkowości i rachunkowości zarządczej. Charakter studiów można określić jako praktyczny gdyż program będzie realizowany przy wsparciu i udziale menedżerów przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesowego, ponadto studenci mają zaplanowane praktyki zawodowe, które pozwolą na połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Nowością na kierunku Finanse i inwestycje jest również możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy poprzez udział studentów w symulacji biznesowej wykorzystywanej na uczelniach w Niemczech TOPSIM II, która umożliwia zarządzania przedsiębiorstwem w symulacji komputerowej odzwierciedlającej rzeczywistość gospodarczą.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Finanse i inwestycje

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość

Celem studiów na kierunku finanse i rachunkowość jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, których obszarem działania będzie zakres specjalizacji zawodowej, określonej w ramach specjalistów do spraw finansowych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Słuchacz kierunku Finanse, rachunkowość, ubezpieczenia zyskuje podstawową wiedzę o charakterze finansów, rachunkowości i ubezpieczeń jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Student posiądzie wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami oraz pozna podstawowe metody analizy ekonomicznej. Uzyska również elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich oraz uzyska podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Studia na kierunku Gospodarowanie nieruchomościami

To interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości i zarządzaniem portfelem inwestycyjnym. Studia na Gospodarowaniu nieruchomościami przybliżą osobom, które zdecydują się na naukę na tym kierunku metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Gospodarowanie nieruchomościami

Studia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Studia na tym kierunku umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Studia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe

Ile razy zastanawialiśmy się, jak poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe, który podatek możemy odliczyć i dlaczego, po co nam tak naprawdę VAT. Nic dziwnego, że Albert Einstein wypowiedział kiedyś znamienne słowa: "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy". Niemiecki supernaukowiec miał rację. Bo, żeby przebrnąć przez zagmatwaną materię biznesowo-podatkową trzeba być niekwestionowanym ekspertem w tej dziedzinie. Dzisiaj wiele uczelni oferuje studia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe, przygotowując odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów trudniących się tą problematyką. Jeśli więc marzysz o zostaniu doradcą podatkowym, możesz spać spokojnie. Twoja kariera zawodowa na pewno nie będzie zagrożona. Zawsze przecież znajdzie się ktoś, kto z chęcią wysłucha twoich rad w sprawach finansowych. By zająć się doradztwem podatkowym trzeba oczywiście doskonale orientować się w sprawach podatków. Kandydat, który chce zawodowo zająć się doradztwem podatkowym musi także skończyć studia na kierunku podatki i doradztwo podatkowe, a następnie zdać egzamin państwowy, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie tego zawodu. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się podatkami, które chcą poszerzyć lub ugruntować wiedzę w tej materii. By zostać przyjętym na ten kierunek należy legitymować się wyższym wykształceniem (co najmniej licencjackim) oraz podstawową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w zawodzie doradcy podatkowego.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe

Studia na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość łączy wiedzę z dwóch dziedzin nauki: prawa podatkowego obejmującego ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązki podatników, płatnków, inkasentów poszczególnych podatków oraz rachunkowości rozumianej jako system ewidencji gospodarczej, będącej sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służącej jej ocenie. Jak widać kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość mają charakter interdyscyplinarny. Ten innowacyjny kierunek studiów ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość

Studia na kierunku Rachunkowość

Jeżeli jesteś osobą ambitną, posiadasz zdolności analitycznego myślenia oraz zainteresowania dotyczące poznania formalnych i prawnych aspektów rachunkowości podmiotów gospodarczych i swoją przyszłość wiążesz z wykonywaniem wolnego zawodu biegłego rewidenta czy z piastowaniem kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości to kierunek Rachunkowość może Ci w tym pomóc. Studia na Rachunkowości kształcą umiejętności praktyczne ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z rachunkowości w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych, form prowadzenia ewidencji gospodarczej, zasad sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarnej wiedzy na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Kończąc edukację na kierunku Rachunkowość masz możliwość uzyskania odpowiednich certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na poziomie odpowiadającym ramom kwalifikacji na I i II stopniu certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji tego zawodu zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, klasyfikacja ta daje następujące uprawnienia zawodowe: I stopień: asystent ds. rachunkowości, II stopnień: samodzielny księgowy.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Rachunkowość

Studia na kierunku Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling jest kierunkiem unikatowym, powstał w wyniku kilkuletnich prac i działań ukierunkowanych na stworzenie planu i programu studiów dostarczającego w sposób całościowy nowoczesnej wiedzy z obszaru rachunkowości i controllingu, który praktycznie oraz jak najlepiej przygotuje studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Rachunkowość i controlling

Studia na kierunku Towaroznawstwo

Towaroznawstwo to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Towaroznawstwo

Studia ekonomiczne prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
www.kozminski.edu.pl
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
puls.edu.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
www.tu.kielce.pl
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
www.wsb.pl/wroclaw
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
www.gsw.gda.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
www.uni.lodz.pl
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
www.ssw.sopot.pl