Studia ekonomiczneJeśli nie wiesz czym są kierunki ekonomiczne, to w największym skrócie można je określić w następujący sposób: studia ekonomicznesą ściśle związana z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr.
 
Kierunki ekonomiczne już od wielu lat cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym, jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji.

Ekonomia uplasowała się na czwartym miejscu w zestawieniu najpopuparniejszych kierunków studiów w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Ekonomicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne.

Pragniemy zwrócić także Twoją uwagę na szeroką ofertą dostępnych kierunków z zakresu ekonomii i finansów, które realizowane są w formie studiów podyplomowych. Pomogą Ci one w zdobyciu umiejętności, które na pewno zostaną odpowiednio docenione przez pracodawców!
Studia na kierunku Analityka gospodarcza
Od niedawna studenci mają możliwość nauki na kierunku Analityka gospodarcza. Czy oznacza to, że studia te są absolutną nowością na rynku edukacyjnym? Raczej nie. Elementy wiedzy o gospodarce i jej analizie są domeną ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, zarządzania czy bankowości. Gdy połączymy te wszystkie dziedziny, będziemy mieli do dyspozycji szeroką panoramę wiedzy o gospodarce. Jeśli do tego połączenia dodamy jeszcze umiejętności analityczne, otrzymamy kierunek Analityka gospodarcza. Jeżeli chcecie przekonać się, czym są te studia, zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku ekonometria kształcą specjalistów w zakresie tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania sprzętu informatycznego w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową oraz zastosowania metod ilościowych do analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych. Student kierunku ekonometria zdobywa podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów. Jeśli w przyszłości chcesz być specjalistą w dziedzinie ekonomii to studia na kierunku ekonometria są dla Ciebie! Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku Ekonomia
Jakie są zadania ekonomii we współczesnym świecie? Jest to nauka oraz dziedzina praktyki, która zajmuje się między innymi problemami kryzysów gospodarczych, optymalizacją zużycia zasobów, problematyką wzrostu gospodarczego, zadłużenia, czy budżetowania. Ekonomia ma wiele do powiedzenia, zawsze wtedy, gdy analizuje się proces przetwarzania ograniczonych zasobów, przeznaczonych do produkcji lub dystrybucji. Jest to bardzo stara dziedzina wiedzy, ponieważ właściwie od zarania ludzkości ludzie doceniali oszczędność, gospodarność oraz dążenie do efektywności.

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach, w jaki sposób produkować i przy pomocy jakich technik i technologii oraz kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego. Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii są konkretne zjawiska takie jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy tp. Kierunek  jest odpowiedzią na trend globalizacji gospodarki, w której potrzebni są specjaliści sprawnie poruszający się po rynkach międzynarodowych. Zapraszamy do lektury!

Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawił, iż na rynku pracy brakuje specjalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania finansami. Program studiów został opracowany na podstawie konsultacji z sektorem biznesowym i jest dostosowany do wymagań pracodawców. Chciałbyś w przyszłości rozpocząć rozpocząć studia na kierunku Finanse i inwestycje? Zapoznaj się całym artykułem!

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość
Próżno szukać elementów wiedzy z zakresu finasów i rachunkowości w programie szkoły średniej. Podstawowa reguła ekonomii mówi, że praktycznie każdy zarządza finansami i prowadzi rachunkowość, w mniejszym lub większym zakresie - od spraw osobistych, poprzez rodzinne, aż po rachunkowość jednoosobowej firmy. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że bardzo nieliczna grupa ludzi zna się na rachunkowości i jeszcze mniejsza wie coś na finansach. Powyżej nakreślone uwarunkowania mogą stanowić dobry początek refleksji nad możliwością wyboru tych studiów, dlatego zapraszamy do dalszej lektury!

Ile razy zastanawialiśmy się, jak poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe, który podatek możemy odliczyć i dlaczego, po co nam tak naprawdę VAT. Nic dziwnego, że Albert Einstein wypowiedział kiedyś znamienne słowa: "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy". Żeby przebrnąć przez zagmatwaną materię biznesowo-podatkową trzeba być niekwestionowanym ekspertem w tej dziedzinie. Dzisiaj wiele uczelni oferuje studia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe, przygotowując odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów trudniących się tą problematyką.

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość łączy wiedzę z dwóch dziedzin nauki: prawa podatkowego obejmującego ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, obowiązki podatników, płatnków, inkasentów poszczególnych podatków oraz rachunkowości rozumianej jako system ewidencji gospodarczej, będącej sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służącej jej ocenie. Jak widać kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość mają charakter interdyscyplinarny.

Studia na Rachunkowości kształcą umiejętności praktyczne, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z rachunkowości w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych, form prowadzenia ewidencji gospodarczej, zasad sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarnej wiedzy na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, czytaj dalej!

Towaroznawstwo jest jednym z tych kierunków, które nie mają swojej reprezentacji w programach szkół średnich, dlatego zwykle nie jest pierwszym wyborem osób kandydatów na studia. Uważa się, że towaroznawstwo stanowi pomost między ekonomią a przemysłem produkcyjnym lub przetwórczym. Ekonomia to dziedzina, która bada i pomaga optymalizować koszty, natomiast istotą przemysłu jest produkcja i przetwarzanie towarów. Wraz z towaroznawstwem, te dwie dziedziny tworzą bardzo istotny obszar wiedzy, pozwalający na zarządzanie każdym przedsiębiorstwem.