Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Etyka
     
Etyka kierunek studiów
Studia na kierunku Etyka
KIERUNKI - Nauki społeczne
Studia na kierunku Etyka przeznaczone dla osób szczególnie zainteresowanych problematyką etyczną (społeczną) w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie, dla osób, które pragną zdobyć kompetencje racjonalne, dyskursywne i demokratyczne. Studiujący Etykę są stopniowo wyposażani w instrumentarium etyczne i metaetyczne, czyli w systematyczne podstawy etyki naukowej (akademickiej). Uczą się rozumienia i koordynowania odmiennych stanowisk, a zarazem: budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej różnicy i dyssensu. Poznają doniosłość wrażliwości i emocji moralnych w zachowaniu moralnym, a z drugiej strony ? doniosłość werbalizacji, argumentacji i uprawomocnienia, które są warunkiem tworzenia racjonalnej woli społecznej jako źródłowej instancji demokratycznej.

W trakcie studiów:
Studenci kierunku Etyka będą mogli zapoznać się z historią oraz współczesnymi założeniami doktryn etycznych, zagadnieniami bioetyki, metaetyki, filozofii społecznej, antropologii filozoficznej a także wychowania moralnego.
 
 
Po studiach:
Wiedza uzyskana na kierunku Etyka pozwala na nauczanie propedeutyki filozofii w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent Etyki posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, co pozwala na nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w zakresie etyk szczegółowych (etyki zawodowe, etyka biznesu, bioetyka etc.).
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Humanistyczny
 Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra