Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Geodezja i kartografia
     
Geodezja i kartografia kierunek studiów
Studia na kierunku Geodezja i kartografia
KIERUNKI - Studia techniczne
Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

W trakcie studiów:
Przedmioty nauczania realizowane na Geodezji i Kartografii: matematyka, fizyka, grafika inżynierska, informatyka, geomatyka, rachunek wyrównawczy, geodezja, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, kataster i gospodarka nieruchomościami.

Po studiach:

Geodeta znajduje zatrudnienie w:
- firmach zajmujących się budownictwem,
- firmach geodezyjnych,
- górnictwie,
- przedsiębiorstwach poszukujących złoża surowców,
- administracji samorządowej i państwowej,
- wydawnictwach kartograficznych.
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rudzie Śląskiej
Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie
Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera w Wołominie
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
www.dsw.edu.pl
 
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
 
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra