Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Geografia
     
Geografia kierunek studiów
Studia na kierunku Geografia
KIERUNKI - Studia przyrodnicze
Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. W ostatnich latach widać rosnącą popularność Geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

W trakcie studiów:
Student kierunku Geografia zdobywa wiedzę z zakresu geografii oraz poznaje relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda - człowiek, jak również procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.

Po studiach:
Ukończenie tego kierunku daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwent jest przygotowany do:
- pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną,    
- pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej,    
- pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. bł. E. Bojanowskiego w Warszawie
prezentacja Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
prezentacja Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet Warszawski Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
 Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra