Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. W ostatnich latach widać rosnącą popularność Geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

W trakcie studiów:
Student kierunku Geografia zdobywa wiedzę z zakresu geografii oraz poznaje relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda - człowiek, jak również procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.

Po studiach:
Ukończenie tego kierunku daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwent jest przygotowany do:
- pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną,    
- pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej,    
- pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.