Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Geologia
     
Geologia kierunek studiów
Studia na kierunku Geologia
KIERUNKI - Studia przyrodnicze
Celem studiów geologicznych jest nabycie przez studentów umiejętności przydatnych w pracy geologa, a więc takich jak identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, sporządzanie map i projektów geologicznych itp. Studia geologiczne wymagają opanowania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także nabycia różnorodnych umiejętności praktycznych. Charakteryzują się dużą liczbą zajęć terenowych, do odbycia których wskazana jest sprawność fizyczna.

W trakcie studiów:
Program studiów kierunku Geologia składa się z obowiązkowych kursów kształcenia ogólnego oraz z kursów kierunkowych, zapewniających kształcenie w różnych dziedzinach geologii, m.in.: geologia dynamiczna, paleontologia, mineralogia, petrologia, geochemia, kartografia geologiczna, geologia historyczna, sedymentologia, tektonika, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia złóż, jak również obejmujących problematykę z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska.

Po studiach:
Absolwenci Geologii mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowej służby geologicznej, w przedsiębiorstwach geologicznych, poszukiwawczych i wydobywczych, w instytucjach, których zakres działalności obejmuje ochronę środowiska naturalnego, planowanie przestrzenne, wykorzystanie surowców mineralnych i skalnych, gospodarkę wodną, budownictwo wodne, melioracje rolnicze i in.
prezentacja Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Warszawski Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
www.geo.uw.edu.pl
 
Cała Polska Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Olsztyn Opole Rzeszów Sopot Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra