Kierunek Hipologia i jeździectwo daje możliwości realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Studenci będą zagłębiać wiedzę o sposobach wykorzystywania koni, m.in. do rekreacji czy terapii. Studia z hipologii będą obejmowały wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. To z pewnością studia dla miłośników koni! Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Studenci poznają też podstawowe zasady hodowli innych zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa hodowlanego. Specjalne zajęcia poświęcone będą formom i sposobom użytkowania koni, m.in. w agroturystyce, rekreacji czy terapii. Część przedmiotów będzie dotyczyła jeździectwa, czyli wszystkich sportów konnych. W programie studiów jest też praktyczna nauka jazdy konnej i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Po studiach:
Wiedza zdobyta na studiach ma ułatwić absolwentom zdobywanie różnych uprawnień i specjalizacji, np. instruktora rekreacyjnej jazdy konnej, sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego czy instruktora hipoterapii (forma rehabilitacji psychoruchowej osób niepełnosprawnych). Będą oni mogli przystępować do wymaganych egzaminów bez konieczności odbywania specjalistycznych kursów.

Komentarze obsługiwane przez CComment