Kierunek Hipologia i jeździectwo daje możliwości realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Studenci będą zagłębiać wiedzę o sposobach wykorzystywania koni, m.in. do rekreacji czy terapii. Studia z hipologii będą obejmowały wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. To z pewnością studia dla miłośników koni! Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Studenci poznają też podstawowe zasady hodowli innych zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa hodowlanego. Specjalne zajęcia poświęcone będą formom i sposobom użytkowania koni, m.in. w agroturystyce, rekreacji czy terapii. Część przedmiotów będzie dotyczyła jeździectwa, czyli wszystkich sportów konnych. W programie studiów jest też praktyczna nauka jazdy konnej i doskonalenie już zdobytych umiejętności.

Po studiach:
Wiedza zdobyta na studiach ma ułatwić absolwentom zdobywanie różnych uprawnień i specjalizacji, np. instruktora rekreacyjnej jazdy konnej, sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego czy instruktora hipoterapii (forma rehabilitacji psychoruchowej osób niepełnosprawnych). Będą oni mogli przystępować do wymaganych egzaminów bez konieczności odbywania specjalistycznych kursów.