Studia na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich to możliwość nabycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie hodowli oraz sprawowania opieki nad zwierzętami. Z pewnością są to studia dla pasjonatów, którzy kochają zwierzęta, ale jednocześnie chcieliby zawodowo zajmować się nimi w niedalekiej przyszłości. Dlaczego ten kierunek to dobry wybór? Przede wszystkim ze względu na wymogi, które obowiązują przy prowadzeniu hodowli zwierząt. Każdy musi przestrzegać zasad, ale nie każdy się na nich zna. Zapraszamy do dalszej lektury!


W trakcie studiów:

Zakres kształcenia obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których nacisk położony jest na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Istotnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących

Po studiach:
Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt), w firmach usługowych  i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe, itp.), związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, placówkach naukowo-badawczych, oświacie, służbach mundurowych. Są również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności w sferze usług dotyczących zwierząt towarzyszących.

Komentarze obsługiwane przez CComment