Hotelarstwo, turystyka i sport studiaStudia na kierunkach hotelarskich, turystycznych i sportowych przeznaczone są dla osób aktywnych, które chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu geografii i zarządzania, poprawić swoją sprawność fizyczną i nauczyć sie budowania poprawnej komunikacji interpersonalnej. Właśnie te elementy są podstawą w tej grupie kierunków studiów.

Na studentów czekają tutaj wyjazdy, zajęcia fizyczne oraz ciekawe praktyki, które pozwolą na zastosowanie zdobytej wiedzy w warunkach zawodowych. Jeśli jednak liczysz na ciągłe podróże, to musimy Cię wyprowadzić z tego błędu, gdyż studia to również poznawanie historii, geografii, kultury i języków obcych!


Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach związanych z Hotelarstwem, Turystyką i Sportem?
Masz pytania lub wątpliwości związane z tymi dziedzinami wiedzy? Zapraszamy na Forum.Studia.net, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!


Gastronomia i Hotelarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Każda większa uczelnia w Polsce ma go w swojej ofercie edukacyjnej. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych prowadzeniem placówek wypoczynkowych na terenie kraju oraz zapewnianiem odpowiednich warunków żywieniowych osobom korzystającym z ich oferty. Od kandydatów na te studia oczekuje się przede wszystkim samodzielności i zorganizowania. W przyszłości będą bowiem odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie obiektami gastronomicznymi lub sieciami hoteli. Od ich wiedzy, umiejętności i osobowości zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia. Wstęp na studia zależy od uczelni, którą się wybierze. Są miejsca, w których urządza się konkurs świadectw z przedmiotów przyrodniczych (biologia) i ścisłych (głównie matematyka). Gdzie indziej o przyjęciu na gastronomię i hotelarstwo decyduje rozmowa kwalifikacyjna, badająca profil kandydata ubiegającego się o indeks. Są też takie uczelnie (głównie prywatne), w których na kierunek Gastronomia i hotelarstwo wystarczy w odpowiednim terminie złożyć wymagane dokumenty. Od wyboru uczelni zależy także tytuł, jaki zdobędziemy po ukończeniu edukacji. Możliwości jest kilka - maturzyści mogą wybrać trzyletnie studia licencjackie lub inżynierskie, absolwenci pierwszego stopnia edukacji akademickiej - skorzystać z oferty dwuletnich studiów magisterskich, zaś osoby posiadające tytuł magistra, licencjata lub inżyniera - podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych. Wszystkie zapewniają swoim studentom kompleksowy rozwój.

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna to szansa na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz poruszania się w branży turystycznej, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Absolwent nauczy się rozpoznawać tendencje i trendy w zachowaniu konsumentów, rynkowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne w funkcjonowaniu podmiotów sektora turystycznego.

Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna wychodzą na przeciw oczekiwaniom studentów pragnących wszechstronnie rozwijać się. Odpowiadają one na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty.

Studia na kierunku Sport to wyzwanie dla ludzi aktywnych i pełnych energii. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningowego sportowca oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją sportową. Słuchacze tego kierunku zyskują ogólną wiedzę inter­dyscy­pli­narną z zakresu nauk społecznych, bio­log­icznych i eko­nom­icznych oraz umiejęt­ności korzys­ta­nia z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad ety­cznych.

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja, popularnie nazywana "TiR", to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi ciekawych świata. Umiejętne rozpoznanie potrzeb klientów oraz zaplanowanie różnorodnych i aktywnych form wypoczynku w zróżnicowanych warunkach to główne umiejętności, które posiada absolwent tego kierunku. Turystyka jest w wielu miejscach na świecie sektorem przeżywającym dynamiczny rozwój, dlatego zatrudnienie w tej branży stale wzrasta. Aby dowiedzieć się, jak przygotować się do tych studiów w szkole średniej, jak wyglądają zajęcia oraz jakie zawody realizują absolwenci Turystyki i rekreacji, zapoznaj się z treścią tego artykułu.

Absolwent Wychowania Fizycznego to człowiek przygotowany do pracy w szkole. Dzięki swoim studiom może w sposób ciekawy i angażujący przeprowadzać lekcje W-F. Z pewnością znajdzie w swoim otoczeniu młodzież, która zapisze się na jego zajęcia SKS czy inne zajęcia sportowe. Będzie świetnym trenerem szkolnych, osiedlowych czy lokalnych drużyn sportowych. Czytaj dalej, aby przekonać się jak wyglądają studia na kierunku Wychowanie fizyczne.