Hotelarstwo, turystyka i sport studiaStudia na kierunkach hotelarskich, turystycznych i sportowych przeznaczone są dla osób aktywnych, które chciałyby zdobyć wiedzę z zakresu geografii i zarządzania, poprawić swoją sprawność fizyczną i nauczyć sie budowania poprawnej komunikacji interpersonalnej. Właśnie te elementy są podstawą w tej grupie kierunków studiów.

Na studentów czekają tutaj wyjazdy, zajęcia fizyczne oraz ciekawe praktyki, które pozwolą na zastosowanie zdobytej wiedzy w warunkach zawodowych. Jeśli jednak liczysz na ciągłe podróże, to musimy Cię wyprowadzić z tego błędu, gdyż studia to również poznawanie historii, geografii, kultury i języków obcych!


Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach związanych z Hotelarstwem, Turystyką i Sportem?
Masz pytania lub wątpliwości związane z tymi dziedzinami wiedzy? Zapraszamy na Forum.Studia.net, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!


Prawie każda w Polsce ma go w swojej ofercie edukacyjnej Gastronomię i hotelarstwo. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych prowadzeniem placówek wypoczynkowych na terenie kraju oraz zapewnianiem odpowiednich warunków żywieniowych osobom korzystającym z ich oferty. Od kandydatów na te studia oczekuje się przede wszystkim samodzielności i zorganizowania. W przyszłości będą bowiem odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie obiektami gastronomicznymi lub sieciami hoteli. Od ich wiedzy, umiejętności i osobowości zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia.

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna to szansa na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz poruszania się w branży turystycznej, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Absolwent nauczy się rozpoznawać tendencje i trendy w zachowaniu konsumentów, rynkowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne w funkcjonowaniu podmiotów sektora turystycznego. Jeśli w przyszłości chciałbyś planować wycieczki lub zostać ich pilotem to z pewnością warto zastanowić się nad tym kierunkiem. Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna wychodzą na przeciw oczekiwaniom studentów pragnących wszechstronnie rozwijać się. Odpowiadają one na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty. Są to studia dla osób, których zainteresowania koncentrują się na historii oraz chęci poznania ciekawych miejsc: od tych znajdujących się obok po te na drugim końcu świata. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o krajoznawstwie i turystyce historycznej, koniecznie przeczytaj cały artykuł!

Studia na kierunku Sport to wyzwanie dla ludzi aktywnych i pełnych energii. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningowego sportowca oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją sportową. Słuchacze tego kierunku zyskują ogólną wiedzę inter­dyscy­pli­narną z zakresu nauk społecznych, bio­log­icznych i eko­nom­icznych oraz umiejęt­ności korzys­ta­nia z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad ety­cznych.

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi ciekawych świata. Umiejętne rozpoznanie potrzeb klientów oraz zaplanowanie różnorodnych i aktywnych form wypoczynku w zróżnicowanych warunkach to główne umiejętności, które posiada absolwent tego kierunku. Turystyka jest w wielu miejscach na świecie sektorem przeżywającym dynamiczny rozwój. Aby dowiedzieć się, jak przygotować się do tych studiów w szkole średniej, jak wyglądają zajęcia oraz jakie zawody realizują absolwenci Turystyki i rekreacji, zapoznaj się z treścią tego artykułu.

Absolwent Wychowania Fizycznego to człowiek przygotowany do pracy w szkole. Dzięki swoim studiom może w sposób ciekawy i angażujący przeprowadzać lekcje W-F. Z pewnością znajdzie w swoim otoczeniu młodzież, która zapisze się na jego zajęcia SKS czy inne zajęcia sportowe. Będzie świetnym trenerem szkolnych, osiedlowych czy lokalnych drużyn sportowych. Czytaj dalej, aby przekonać się jak wyglądają studia na kierunku Wychowanie fizyczne. Należy pamiętać o tym, że studia na kierunku Wychowanie fizyczne nie są przeznaczone dla wszystkich. Zapraszamy do lektury!