Studia humanistyczne

Studia humanistyczne, w przeciwieństwie do kierunków matematycznych i przyrodniczych, niewiele mają wspólnego z naukami ścisłymi.  Studia humanistyczne dotyczą bowiem człowieka, wytworów jego działalności oraz społeczeństwa. Znajdziesz tutaj między innymi archeologię, europeistykę, filozofię, politologię czy historię sztuki.

Czy kandydaci nadal są zainteresowani naukami humanistycznymi? Najlepszą odpowiedzią będą wyniki tegorocznej rekrutacji na studia: psychologia uplasowała się bowiem na 9 miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów!

Kierunki humanistyczne kształtują w studencie bardzo specyficzne podejście do siebie i otaczającego świata. Widać to mocno na rynku pracy, gdyż wielu absolwentów - humanistów ma na tyle otwarty umysł i szerokie horyzonty, że bez problemu radzą sobie z przeciwnościami losu.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Humanistycznych?
Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!
studia humanistyczne forum
Myślałeś, że nauka na studiach humanistycznych jest schematyczna i nudna? W takim razie nie zapoznałeś się z bogatą ofertą humanistycznych studiów podyplomowych, na których można zdobyć kluczowe kompetencje np. z zakresu doradztwa zawodowego lub mediacji i negocjacji społecznych.

Studia na kierunku Antropologia literatury, teatru i filmu

"Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce" - ta maksyma zawojowała renesansową Europę. Stawiała człowieka na piedestale, w centrum ówczesnego świata, czyniąc go punktem odniesienia. Od tamtej pory jedną z obsesji badaczy jest zgłębienie tajemnicy człowieka, poznanie wszystkich aspektów jego życia i sformułowanie teorii, która jednoznacznie wskazywałaby, kim on jest. Niestety człowieka nie da się poznać w sposób całościowy i wyczerpujący. Można zgłębiać go tylko po kawałku, badając jego ciało (biologia, anatomia), duszę (teologia, filozofia), losy (historia, archeologia), pochodzenie (antropologia), itp. Człowiek objawia się przez to, co pozostawił po sobie, wytwory własnych rąk i myśli. Nazywa się je "kulturowym dorobkiem ludzkości". One są podstawą każdej cywilizacji. Wytworami człowieka są rzeczy materialne, np. budynki, ubrania, przybory do szycia, pojazdy oraz duchowe, np. literatura, sztuka, idee, koncepcje, film, teatr, itp.  
Antropologia literatury, teatru i filmu bada człowieka przez pryzmat jego duchowego dorobku. Sprawdza, w jaki sposób człowiek funkcjonował w kulturze na przestrzeni wieków. Kierunek antropologia literatury, teatru i filmu to studia interdyscyplinarne, łączące w sobie wiedzę w wielu gałęzi nauk humanistycznych. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Antropologia literatury, teatru i filmu

Studia na kierunku Antropologia mniejszości narodowych

Kierunek Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest propozycją kształcenia adresowaną do kandydatów zainteresowanych dziejami i problemami współczesnymi mniejszości narodowych, które zamieszkują Polskę oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Program tych studiów przekracza formułę typowych studiów historycznych, ponieważ wzbogaca ją o wybrane przedmioty z takich dziedzin naukowych, jak socjologia, etnologia, filologia, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Antropologia mniejszości narodowych

Studia na kierunku Archeologia

Studia na kierunku Archeologia
Archeologia jest nauką, której celem jest odtwarzanie kolorowej i spęczonej przeszłości człowieka ,na podstawie znajdujących źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich. Chcący poznać tę naukę od kuchni powinni zdecydować się na studia archeologiczne. Zdobędą na nich nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną na temat tej dziedziny, ale poznają też praktyczne oblicze archeologii.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Archeologia

Studia na kierunku Bioetyka

Studia na kierunku Bioetyka pomagają zmieniać świat na lepsze i uzyskać odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Osoby zainteresowane tematyką etyki w naukach medycznych powinny rozpocząć przygodę z Bioetyką. Oferta studiów jest niezwykle bogata. Na wielu wyższych uczelniach można studiować Bioetykę, jako samodzielny kierunek. Na innych tylko, jako specjalność w obrębie konkretnego wydziału. Zanim rozpocznie się studia warto dokładnie zapoznać się z ofertą dydaktyczną. Osoby pragnące rozpocząć studia na Bioetyce muszą przede wszystkim posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (np. licencjackich, inżynierskich) na dowolnym kierunku oraz legitymować się podstawową wiedzą z zakresu nauk humanistycznych czy społecznych. Duży nacisk w czasie rekrutacji na te studia kładzie się na umiejętności interpersonalne. Od kandydata oczekuje się wobec tego swobodnej komunikacji z otoczeniem. Studia na kierunku Bioetyka dostępne są w ramach drugiego i trzeciego etapu edukacji akademickiej, a więc jako studia magisterskie lub doktoranckie. Silną stroną tych studiów jest ich interdyscyplinarność. Studentom oferuje się gruntowną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, biologicznych. W każdej z tych dyscyplin naukowych istnieją obszary, w których silnie uwypuklają się problemy etyczne. Rolą studenta Bioetyki będzie ocena, czy dane postępowanie w takiej, a nie innej sytuacji jest z etycznego punktu widzenia zgodne z prawem, czy też nie.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bioetyka

Studia na kierunku Coaching

Chcesz być trenerem? Idź na studia z Coachingu. Ofert edukacyjnych dotyczących Coachingu jest w Polsce bardzo dużo. Nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych ani rywalizować w konkursie dyplomów. Zapisujesz się na studia, wpłacasz pieniądze i studiujesz. Nauka trwa trzy lata (studia licencjackie) lub dwa semestry (studia podyplomowe). W tym czasie zdobywasz (lub poszerzasz) wiedzę psychologiczną, poznajesz tajemnice zarządzania, marketingu, nabywasz wyjątkowe umiejętności, rozwijasz się wieloaspektowo. Nie zdziw się, gdy obok ciebie na sali wykładowej zasiądzie menedżer dużego przedsiębiorstwa, trener z wieloletnim doświadczeniem, młody chłopak po studiach ekonomicznych, czy polonistka ze szkoły podstawowej. Każdy przychodzi na Coaching w innym celu. Dla jednych to szansa na zdobycie nowej, ciekawej profesji, dla innych forma poszerzenia wiedzy lub po prostu dobra zabawa. Jeżeli nie miałeś wcześniej żadnej styczności z psychologią i coachingiem, nie denerwuj się, że inni wiedzą więcej od ciebie. Jesteś tu po to, by zdobyć pierwsze szlify i rozwijać się dalej. Trener nie może spocząć na laurach, musi uczyć się przez całe życie, korzystając ze wszelkich form kształcenia, jakie znaleźć można na rynku. Ważna jest przede wszystkim praktyka, dlatego w trakcie studiowania Coachingu ucz się, rozwijaj i zawieraj znajomości. To na pewno Ci pomoże! 

Czytaj więcej: Studia na kierunku Coaching

Studia na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching

We współczesnym świecie ludzie coraz częściej borykają się z problemami, które wymagać mogą specjalistycznej porady, w tym filozoficznej. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy mogą swoją poradą pomóc ludziom, którzy sami sobie nie radzą z problemami, w szczególności natury egzystencjalnej.
 
W trakcie studiów:
 
Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching w znacznej mierze odnoszą się do aspektów związanych z szeroko pojętą filozofią. W ramach studiów spotkać się można także z zagadnieniami związanymi z antropologią, filozofią życia, zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz etyką biznesu. Studia te gwarantują również zapoznanie się z szeroką wiedzą psychologiczną. Wiedza teoretyczna zdobyta w ramach studiów jest sukcesywnie uzupełniana poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach i ćwiczeniach, które doskonalną umiejętności przyszłych absolwentów.
 
Po studiach:
Po zakończonych studiach absolwenci znaleźć mogą zatrudnienie jako:
- doradca egzystencjalny
- pracownicy działów HR
- coach rozwoju osobistego
- coach kariery i biznesu
- spokesman
- mediator
We współczesnym świecie ludzie coraz częściej borykają się z problemami, które wymagać mogą specjalistycznej porady, w tym filozoficznej. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy mogą swoją poradą pomóc ludziom, którzy sami sobie nie radzą z problemami, w szczególności natury egzystencjalnej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching

Studia na kierunku Doradztwo i coaching

Za chwilę staniesz przed wielkim audytorium. Będziesz mówił, jak rozwiązać problemy, z którymi borykają się szefowie międzynarodowych korporacji. Mimo, że łydki trochę drżą ci ze strachu (każdemu by drżały) ty doskonale wiesz, co masz mówić i co masz robić. Wykształcili cię w trenerskim fachu bardzo dobrze. Jak widać studia na kierunku doradztwo i coaching nie poszły na marne. Wracasz myślami do tamtych czasów. A to były czasy! Miałeś dobre świadectwo maturalne, wysokie oceny ze wszystkich przedmiotów. Byłeś przebojowy i łatwo nawiązywałeś kontakty. Wykazywałeś zdolności dydaktyczne. Umiałeś dotrzeć do ludzi, nauczyć ich czegoś, wytłumaczyć, pomóc. Nie ciągnęło cię jednak do pracy za szkolnym biurkiem. Wolałeś wybrać inną ścieżkę kariery. Studiowanie doradztwa i coachingu najbardziej ci odpowiadało. Już po krótkim czasie wiedziałeś, że dobrze trafiłeś. To było to!

Czytaj więcej: Studia na kierunku Doradztwo i coaching

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Wysuwasz szufladę w pokoju prababci. Wyciągasz album ze zdjęciami. Otwierasz go. Na zdjęciach prababcia w galerii sztuki. W tle obrazy malarzy flamandzkich. Dalej jakaś monumentalna budowla. Na kolejnych stronicach pierwszy automobil, prototyp samolotu, ruiny Zamku Królewskiego w Warszawie, żarówka, cmentarz na Rudnie, dłoń trzymająca igłę, a pod spodem napis: "Igła, jeden z najdoskonalszych wynalazków ludzkości!". Czy zdajesz sobie sprawę, że w każdym z tych przedmiotów tkwi cząstka przeszłości? Przyglądając się pamiątkom z dawnych lat dowiadujesz się o życiu, które przeminęło, o starych obyczajach, o ludziach, miejscach, rzeczach, zdarzeniach. Za sto lat twoi potomkowie znajdą katalog ze zdjęciami w twoim komputerze. "Odpalą" sprzęt i poznają ich zawartość. Po nich przyjdą następni i uczynią dokładnie to samo. Ludzie "przemijają z wiatrem", ale pamięć o nich trwa, tak długo, póki istnieją wytwory kultury materialnej, wykształcone na przestrzeni wieków. Dziś można o nie zadbać w profesjonalny sposób i nie dopuścić do ich zniszczenia. Wystarczy zacząć studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie. Studia przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych naukami humanistycznymi (w szczególności historią sztuki, wiedzą o kulturze), naukami społecznymi (głównie psychologią i socjologią), ale również zagadnieniami z zakresu turystyki i rekreacji.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Świetnie na Dziennikarstwie i komunikacji społecznej odnajdzie się osoba interesująca się mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą oraz public relations. Dobrze jest, gdy przyszłego dziennikarza cechuje ciekawość świata, łatwość nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem, dociekliwość, rzetelność, sumienność oraz odporność na stres. Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna skierowane są do osób, które chciałyby pracować w mediach oraz w innych branżach, w których potrzebna jest współpraca z mediami. Jest to idealna propozycja dla dobrych obserwatorów trendów społecznych, osób zainteresowanych wpływem i rolą mediów w każdym aspekcie życia społecznego, a także dla tych, którzy chcą nauczyć się bardzo dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć szeroką wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia na kierunku Edytorstwo

Edytorstwo to interesujące studia dające możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i wymaganego doświadczenia osobom wiążącym przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów (np. książek, broszur). Rolą Edytorstwa jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących profesjonalnie przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta. Preferencje to wysokie oceny na świadectwie maturalnym z przedmiotów humanistycznych, bardzo dobra obsługa programów graficznych i edytorów tekstu, a także zainteresowanie literaturą polską i historią ruchu wydawniczego na przestrzeni wieków. O wstępie na studia na kierunku Edytorstwo decyduje konkurs świadectw. Gdzieniegdzie kandydatów może czekać także rozmowa kwalifikacyjna. Dotyczy ona jednak najczęściej osób z tzw. "starą maturą". Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie wiele uczelni przygotowało ofertę dwuletnich studiów magisterskich na jednym z wydziałów humanistycznych. Natomiast magistrzy mogą studiować edytorstwo na licznych kursach lub studiach podyplomowych. Wstęp na nie jest najczęściej wolny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Edytorstwo od dawna było mocno powiązane z filologią polską. W wielu miejscach edytorstwo nadal istnieje, jako specjalizacja w obrębie polonistyki. Nie jest to jednak regułą.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Edytorstwo

Studia na kierunku Etnologia

Studia na kierunku Etnologia

Etnologia to przede wszystkim porównawcza nauka o kulturach świata, zajmuje się także człowiekiem jako istotą społeczną i kulturową. Na kierunku Etnologia student pozna podstawowe fakty dotyczące historii kultury, będzie potrafił podać cechy charakteryzujące główne okresy jej rozwoju, posiądzie podstawową wiedzę z zakresu historii społecznej Polski i Europy. Będzie również umiał przedstawić wybrane elementy historii Polski na tle historii Europy oraz samodzielnie wyszukiwać i dobierać materiały potrzebne w poszerzaniu wiedzy i opracowaniach.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Etnologia

Studia na kierunku Filozofia

Studia na kierunku Filozofia

Filozofia to umiłowanie mądrości, jedna z najstarszych dziedzin wiedzy, znana już w starożytności. Dziś nie jest najpopularniejszym kierunkiem kształcenia, gdyby szukać przyczyn można odwołać się do dwóch rodzajów wiedzy, którą zna ludzkość: wiedza użyteczna i wiedza, która jest wartością samą w sobie. Bez wątpienia domeną filozofii jest ta ostatnia. Czy zatem warto podjąć kształcenie w zakresie wiedzy niepraktycznej? Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się o tym, jakie szanse i możliwości stwarzają studia filozoficzne.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Filozofia

Studia na kierunku Historia

Historia to dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych od czasów wynalezienia pisma na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej. Szeroki zakres tej dziedziny sprawia, że studiowanie Historii to ciekawe wyzwanie.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Historia

Studia na kierunku Historia sztuki

Studia na kierunku Historia sztuki
Historia sztuki to bez wątpienia studia dla pasjonatów. Raczej trudno wyobrazić sobie kandydata, który deklaruje jedynie zdolności do nauk ścisłych, bez cienia zainteresowania humanistyką. Czym różnią się studia w zakresie historii sztuki, od studiów ogólnohistorycznych? Podczas gdy historia bada minione wydarzenia, związki przyczynowe i skutkowe, które stanowią o sensie faktów historycznych, historia sztuki zajmuje się obiektami kultury, wytworzonymi w minionych czasach. Oczywiście, tego rodzaju badania nie mogą istnieć w oderwaniu od znajomości realiów epok, w których kształtowały się dane dzieła.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Historia sztuki

Studia na kierunku Humanistyka drugiej generacji

Humanistyka pierwszej generacji właśnie odchodzi do lamusa. Powstało wiele nowych możliwości eksponowania treści, dlatego tradycyjne formy (długopis, kartka) powoli ustępują miejsca tym nowatorskim. By sprostać zapotrzebowaniu społecznemu stworzono kierunek studiów, który ożywił humanistykę i otworzył przed nią nowe możliwości rozwoju. Tym kierunkiem jest humanistyka drugiej generacji. H2G to nowoczesne studia przeznaczone dla osób o humanistycznym zacięciu, potrafiących wykorzystywać wszelkie dobrodziejstwa technologiczne do przekazywania informacji. Celem studiowania humanistyki drugiej generacji jest wykształcenie umiejętności badania, monitorowania, analizowania, tworzenia, gromadzenia i pomnażania zasobów wirtualnej rzeczywistości. Dotyczy to w głównej mierze tekstów dziennikarskich, ale również gier komputerowych, materiałów audio - video, zdjęć, itp. Osoby zainteresowane studiowaniem na tym kierunku muszą być przygotowane na przyswajanie wiedzy z wielu dziedzin nauki. W programie studiów znajdą się przedmioty stricte humanistyczne, kształtujące komunikacyjne predyspozycje kandydatów oraz ścisłe, dające wiele nowych możliwości, niewykorzystywanych dotąd na gruncie humanistyki. Oferta studiów jest bardzo atrakcyjna, dlatego warto się z nią zapoznać.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Humanistyka drugiej generacji

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Jak wyobrażamy sobie bibliotekarza, albo specjalistę ds. informacji naukowej? Starszy zasuszony i zabiedzony pan, w sztruksowej marynarce, pchający biblioteczny wózek, który uradowany będzie perspektywą stu złotych świątecznej premii. Taki stereotyp jest zupełnie niezrozumiały. Wystarczy spojrzeć na biblioteki akademickie! Pełne są młodych, ambitnych ludzi, wysokiej klasy specjalistów, działających w oparciu o najwyższe standardy, korzystających z najnowszego oprogramowania naukowego, bez kompleksów patrzących na swoich branżowych kolegów z czołowych uczelni świata. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane, dotyczące tego kierunku pytania, zapraszamy do dalszej lektury.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku Judaistyka

Kierunek Judaistyka pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu kultury, literatury, historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce oraz stosunków politycznych i społecznych łączących oba narody.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Judaistyka

Studia na kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Zdradzę wam sekret. Jest coś, co da daje moc większą niż Superman. Dzięki temu będziecie mogli przenikać przez ściany, zrównywać z ziemią dowolne pasmo górskie, co sekundę pokonywać granicę Kosmosu, eksplorować głębiny oceaniczne, zasadzić palmy kokosowe na środku Antarktydy, oswoić skamieniałego mamuta, dotknąć palcami gwiazd, spełnić każdą swą zachciankę. Wystarczy, że zostaniecie specjalistami od składania słów. Jak tego dokonać? To bardzo proste, wybierzcie się na kierunek studiów o nazwie kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo. To tam tak naprawdę nauczycie się wszystkich najważniejszych zabiegów związanych tworzeniem, krytyką i wydawaniem tekstów. Kulturę i praktykę tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo właściwie może studiować każdy. Osobom zainteresowanym tym kierunkiem studiów zaleca się jednak mieć chociaż podstawowe wiadomości na temat historii języka polskiego, gramatyki i ortografii polskiej oraz ogólną orientację z zakresu kultury i sztuki. Dobrze, jeśli kandydat wykazuje także uzdolnienia literackie. Nie jest to jednak warunek konieczny. Podstawowym celem studiów jest nauka praktycznych umiejętności tworzenia, redagowania i wydawania tekstów.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Studia na kierunku Kultura śródziemnomorska

Studia na kierunku Kultura Śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Studia te zapewniają teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju. Studia przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie wielopoziomowego podejścia do zagadnień kulturowych, którzy w pełni rozumiejących przebieg europejskich procesów cywilizacyjnych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Kultura śródziemnomorska

Studia na kierunku Kulturoznawstwo

Studia na kierunku Kulturoznawstwo

Na kulturoznawstwie najlepiej odnajdą się humaniści, którzy interesują się sztuką, filmem, teatrem, literaturą i muzyką. Dzięki temu kierunkowi studenci znacznie rozwiną swoją wrażliwość na zjawiska kulturowe. Osoby planujące studiować na kulturoznawstwie powinny posiadać zdolność całkowitego skupienia się na odbiorze dzieła artystycznego. Kulturoznawstwo nakłada nacisk na poznanie i zrozumienie kultury europejskiej. Studenci poznają problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów audiowizualnych, w stopniu wystarczającym do tego, aby mogli samodzielnie podejmować działania w zakresie animacji kultury na wielu stanowiskach pracy.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Kulturoznawstwo

Studia na kierunku Media i komunikacja społeczna

Na kierunku Media i komunikacja społeczna student nauczy się rozumieć mechanizmy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Studenci tego kierunku poznają najważniejsze sposoby konstruowania przekazu medialnego, doskonalenia warsztatu dziennikarskiego, udoskonalania kompetencji komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych oraz prezentacji, a także poznają mechanizmy, które kształtują przestrzeń polityczną Polski oraz Unii Europejskiej.
Media i komunikacja społeczna we wszystkich jej aspektach, to jeden z najważniejszych czynników kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej, dlatego tak ważna jest umiejętność dostrzegania, analizowania i komentowania doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Media i komunikacja społeczna

Studia na kierunku Mediteranistyka

Mediteranistyka to unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który łączy wiedzę o śródziemnomorskich kulturach, religiach, krajach i narodach, dziejach i współczesności z osiągnięciami i problemami poszczególnych regionów.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Mediteranistyka

Studia na kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Studia na kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Są to interdyscyplinarne studia, które pozwalają każdemu studentowi indywidualnie zaprojektować program swoich studiów. MISH nie jest przeznaczony dla studentów niezdecydowanych, a raczej dla młodzieży o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Są doskonałym rozwiązaniem, gdy studentowi zależy na rozwoju się w bardzo szczegółowej problematyce, przez poznanie jej z różnych punktów widzenia.
Tagi: społeczne

Czytaj więcej: Studia na kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Studia na kierunku Militarystyka historyczna

Hej, żołnierzu! Jeżeli bliska ci jest tematyka wojskowa, lecz nie chcesz spędzić reszty życia w koszarach lub na poligonie, jeżeli interesuje cię problematyka wojskowości, a jednocześnie jesteś sympatykiem polskiej historii, jeżeli lubisz oglądać mundury, lecz niekoniecznie chcesz je nosić, powinieneś spróbować swoich sił na kierunku studiów o nazwie militarystyka historyczna. To studia pierwszego i drugiego stopnia kształcące ludzi w duchu zasad patriotycznych, dające szeroką wiedzę na temat obronności kraju, historii wojskowości, środków obrony przed współczesnymi zagrożeniami i wielu innych aspektów związanych z problematyką militarną. Studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, szczególnie środowiska młodzieży, która we współczesnej rzeczywistości, nękanej konfliktami zbrojnymi i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, szuka stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju. Teoretyczna wiedza i praktyczne umiejętności na temat szeroko pojętej militarystyki i bezpieczeństwa, może pomóc jej osiągnąć zamierzony cel.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Militarystyka historyczna

Studia na kierunku Muzeologia

Muzeologia jest nauką pomocniczą historii, która zajmuje się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, z rozszerzeniem o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. To nauka o funkcjonowaniu muzeów. Studenci poznają rolę muzeum w społeczeństwie, badania i konserwację, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury adaptowanej do potrzeb muzeów, badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi. Studia na tym kierunku obejmują swoim zakresem zagadnienia związane z funkcjonowaniem muzeum, historią polskich muzeów, ich aspektem filozoficznym i socjologicznym.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Muzeologia

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu sztuk pięknych, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Studia na tym kierunku gwarantują wykształcenie techniczne w oparciu o ministerialny program budownictwa ogólnego z ukierunkowaniem technologicznym na remonty i konserwacje zabytkowych obiektów kubaturowych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury

Studia na kierunku Okcydentalistyka

Okcydentalistyka jest kierunkiem, który zajmuje się specyfiką kultury zachodniej (film, malarstwo, gospodarka, nauka, prawo). Studiując okcydentalistykę poznacie historię (z czasami geograficznej ekspansji czy sporami filozofów o kształt nowoczesności) i kulturę cywilizacji zachodu. Dowiecie się o współczesnych problemach (np. tolerancji i multikulturalizmie, młodzieżowych kontestacjach i muzyce popularnej).
Okcydentalistyka jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką i przewiduje interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Okcydentalistyka

Studia na kierunku Polonistyka - komparatystyka

Studia te są w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej - w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej - i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Polonistyka - komparatystyka

Studia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Kierunek studiów Publikowanie cyfrowe i sieciowe znajduje się w obszarze nauk humanistycznych, a związany jest z dziedziną bibliologii i informatologii. Publikowanie cyfrowe i sieciowe powstało w związku z gwałtownymi zmianami na rynku wydawniczym, na którym wzrasta znaczenie publikacji elektronicznych, których naturalnym środowiskiem jest Internet. Informacja cyfrowa istniejąca w Internecie charakteryzuje się tym, że dokumenty cyfrowe mogą istnieć w kilku formatach jednocześnie, w kilku wersjach i różnej lokalizacji. Jednego dnia dokument może znajdować się w jednym miejscu sieci, a drugiego w innym, lub całkiem zniknąć. Jak widać dzisiaj publikowanie stało się możliwe poza wydawnictwem. Co więcej, praca w samym wydawnictwie nie ogranicza się do pracy z tekstem, tekst trzeba umieć nie tylko przetwarzać, ale również rozpowszechniać za pomocą najnowszych technologii. Powstało więc zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę dysponującą nowymi, interdyscyplinarnymi kompetencjami, która rozumie znaczenie publikacji cyfrowych we współczesnym świecie. Kompetencje te są bardzo poszukiwane u pracowników współczesnych bibliotek. W dzisiejszym świecie swobodny dostęp do informacji jest zasadą leżącą u podstaw każdej nowoczesnej biblioteki, nie tylko cyfrowej. W bibliotekach rozpoczęła się już gruntowna przebudowa funkcjonującego modelu komunikacji naukowej, głównie poprzez tworzenie otwartych zasobów dokumentów cyfrowych. Zasada ta może ulec pewnej zmianie w kierunku otwartego dostępu do wiedzy, oferującego prawo do korzystania z publicznie dostępnych usług profesjonalnych, które ukierunkują użytkownika w powodzi informacji i ograniczą efekty przeładowania informacją. Specjaliści oceniają iż w przyszłości wartość bibliotek leżeć będzie nie w ich zbiorach, ale umiejętnościach bibliotekarzy. Używane jest wręcz sformułowanie, że nastąpi proces przejścia "cyfrowych bibliotek" do "cyfrowych bibliotekarzy".

Czytaj więcej: Studia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Studia na kierunku Regionalistyka europejska

"Jadąc do Babadag" z Andrzejem Stasiukiem zwiedzamy Europę Południowo - Wschodnią, miejsce styku wielu kultur, kilkunastu języków, kilku religii. Fascynująca podróż wiedzie przez Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację, Albanię, Ukrainę, Mołdawię, Naddniestrze i Rumunię. Mijamy ludzi, miejsca, krajobrazy, bierzemy udział w wydarzeniach i podziwiamy to, co miga nam przed oczami. Jesteśmy zafascynowani tą częścią świata, dlatego obiecujemy sobie, że po wyprawie zostaniemy w tym miejscu jak najdłużej. Wracamy do domu, przeszukujemy Internet i decydujemy się rozpocząć studia na kierunku Regionalistyka europejska. Chcemy jeszcze raz poczuć klimat tamtego rejonu świata. Czujemy, że trafiliśmy najlepiej, jak mogliśmy. Rozpoczynamy studiowanie na kierunku interdyscyplinarnym, mocno nastawionym jednak na kształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych. Przecież ciekawi nas historia, etnografia, antropologia, socjologia oraz inne nauki społeczne, a zatem nie ma przeszkód, by zagłębić się w skomplikowaną materię europejskich powiązań. Stajemy więc do wyścigu po indeks.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Regionalistyka europejska

Studia na kierunku Retoryka stosowana

Współczesny świat opiera się na komunikacji językowej, której źródła wyrastają ze sztuki retoryki. Retoryka stanowi najbardziej podstawowe, sprawdzone narzędzie służące poznaniu i rozszerzaniu kultury słowa. Studia Retoryki stosowanej mają charakter interdyscyplinarny i zapoznają studenta z klasycznymi dziedzinami tej nauki: retoryką, gramatyką i logiką, jednocześnie ucząc go nowoczesnego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Retoryka stosowana

Studia na kierunku Rosjoznawstwo

Studia na kierunku Rosjanoznastwo przygotowują specjalistów w zakresie wielopłaszczyznowej współpracy między Polską i Rosją, w szczególności w dziedzinie stosunków politycznych, kulturalnych i oświatowych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Rosjoznawstwo

Studia na kierunku Studia śródziemnomorskie

Studia na kierunku Studia śródziemnomorskie
W ramach Studiów Śródziemnomorskich słuchacze poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej przejawach, uczestniczą w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, które uwzględniają dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci zdobywają szerokie kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym, co umożliwia im również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Absolwenci Studiów Śródziemnomorskich posiadają niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Studia śródziemnomorskie

Studia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie

Uczestnik Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego.
 
Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są: specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym; zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu; różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych; zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości; skomplikowana tradycja państwowa; złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji; zbieżność losów po upadku systemu biegunowego; oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej.
Słuchacz Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego.
Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są: specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym; zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu; różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych; zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości; skomplikowana tradycja państwowa; złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji; zbieżność losów po upadku systemu biegunowego; oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie

Studia na kierunku Teksty kultury i animacja sieci

Kierunek Teksty kultury i animacja sieci to studia głównie o charakterze humanistycznym w których duży nacisk położony jest na dynamikę i kierunki rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Zauważalny wpływ technologii informatycznych i nowych mediów oraz zjawisk internetowych na kształtowanie naszej rzeczywistość stał się podstawą do stworzenia kierunku. Celem studiów na Tekstach kultury i animacji sieci jest przygotowanie specjalistów potrzebnych w sektorach gospodarki wykorzystujących narzędzia cyfrowe, specjalistów do tworzenia i animacji kultury sieciowej oraz do twórczych działań w obszarze humanistyki cyfrowej. Studia na kierunku Teksty kultury i animacja sieci mają profil praktyczny, co oznacza że część zajęć prowadzona jest techniką warsztatową a student będzie miał możliwość odbycia staży w różnych firmach. Połączenie wiedzy humanistycznej z przedmiotami z innych dziedzin np. z zakresu digitalizacji, czy podstaw programowania i projektowania stron oraz aplikacji internetowych, pozwoli na zdobycie wiedzy związanej z aspektami technicznymi funkcjonowania i wykorzystywania nowych mediów. Ma to służyć zwiększeniu efektywności w realizowaniu projektów i prowadzeniu badań z zakresu cyfrowej humanistyki.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Teksty kultury i animacja sieci

Studia na kierunku Wiedza o teatrze

Studia na kierunku Wiedza o teatrze
Trudno jest studiować Wiedzę o teatrze bez zamiłowania do teatru, literatury i sztuki. Trzeba także pamiętać o zajęciach praktycznych przewidzianych w programie nauczania na tym kierunku. Dobrze jest, gdy posiada się zdolności pisarskie, a wystąpienia publiczne nie są problemem.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Wiedza o teatrze

Studia na kierunku Wschodoznawstwo

Studia na kierunku Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo to kierunek obejmujący swoim zakresem wiedzę z dziedzin: nauk społecznych, politycznych, prawa, ekonomii oraz nauk o kulturze. Łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Na tych studiach niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych. Ważne jest też zainteresowanie krajami wschodnimi i językiem rosyjskim. Studia dostarczają wiedzy na temat systemów polityczno- prawnych, potencjałów gospodarczych, kultury, udziału w organizacjach międzynarodowych, wpółpracy państw Europy Wschodniej, Azji Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Polską oraz współpracy tych państw w ramach organizacji międzynarodowych. Atutem przy kandydowaniu jest znajomość języka rosyjskiego, ale nie zawsze jest to wymóg, na wielu uczelniach istnieje podział na początkujące i zaawansowane grupy językowe.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Wschodoznawstwo

Studia humanistyczne prowadzą:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
www.civitas.edu.pl
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.ukw.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
www.ignatianum.edu.pl
al. Chruściela 103
00-910 Warszawa
www.aon.edu.pl
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
www.uni.lodz.pl
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
www.ssw.sopot.pl