Studia humanistyczneStudia humanistyczne, w przeciwieństwie do kierunków matematycznych i przyrodniczych, niewiele mają wspólnego z naukami ścisłymi.  Studia humanistyczne dotyczą bowiem człowieka, wytworów jego działalności oraz społeczeństwa. Znajdziesz tutaj między innymi archeologię, europeistykę, filozofię, politologię czy historię sztuki. Czy kandydaci nadal są zainteresowani naukami humanistycznymi? Najlepszą odpowiedzią będą wyniki tegorocznej rekrutacji na studia: psychologia uplasowała się bowiem na 9 miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów!


Kierunki humanistyczne kształtują w studencie bardzo specyficzne podejście do siebie i otaczającego świata. Widać to mocno na rynku pracy, gdyż wielu absolwentów - humanistów ma na tyle otwarty umysł i szerokie horyzonty, że bez problemu radzą sobie z przeciwnościami losu.

Myślałeś, że nauka na studiach humanistycznych jest schematyczna i nudna? W takim razie nie zapoznałeś się z bogatą ofertą humanistycznych studiów podyplomowych, na których można zdobyć kluczowe kompetencje np. z zakresu doradztwa zawodowego lub mediacji i negocjacji społecznych.

Kierunek Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest propozycją kształcenia adresowaną do kandydatów zainteresowanych dziejami i problemami współczesnymi mniejszości narodowych, które zamieszkują Polskę oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Program tych studiów przekracza formułę typowych studiów historycznych, ponieważ wzbogaca ją o wybrane przedmioty z takich dziedzin naukowych, jak socjologia, etnologia, filologia, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu.

Studia na kierunku Archeologia
Archeologia jest wyjątkowa. Nie każdy ma odpowiednie cechy oraz predyspozycje do wykonywania zawodu archeologia. Zajęcia to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale też nauka przez praktykę. Studenci doskonalą swoje umiejętności w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach, wyjeżdżają na wakacyjne praktyki i uczestniczą w pracach swoich starszych kolegów. Nauka na dobrej uczelni tworzy świetną okazją do wyjazdów zagranicznych, zarówno na studia jak i do pracy na licznych polskich stanowiskach archeologicznych na niemal wszystkich kontynentach.

Ofert edukacyjnych dotyczących Coachingu jest w Polsce bardzo dużo. Nauka trwa trzy lata (studia licencjackie) lub dwa semestry (studia podyplomowe). W tym czasie zdobywasz (lub poszerzasz) wiedzę psychologiczną, poznajesz tajemnice zarządzania, marketingu, nabywasz wyjątkowe umiejętności, rozwijasz się wieloaspektowo. Nie zdziw się, gdy obok ciebie na sali wykładowej zasiądzie menedżer dużego przedsiębiorstwa, trener z wieloletnim doświadczeniem, młody chłopak po studiach ekonomicznych, czy polonistka ze szkoły podstawowej. Każdy przychodzi na Coaching w innym celu.

We współczesnym świecie ludzie coraz częściej borykają się z problemami, które wymagać mogą specjalistycznej porady, w tym filozoficznej. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy mogą swoją poradą pomóc ludziom, którzy sami sobie nie radzą z problemami, w szczególności natury egzystencjalnej.
 
W trakcie studiów:
 
Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching w znacznej mierze odnoszą się do aspektów związanych z szeroko pojętą filozofią. W ramach studiów spotkać się można także z zagadnieniami związanymi z antropologią, filozofią życia, zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz etyką biznesu. Studia te gwarantują również zapoznanie się z szeroką wiedzą psychologiczną. Wiedza teoretyczna zdobyta w ramach studiów jest sukcesywnie uzupełniana poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach i ćwiczeniach, które doskonalną umiejętności przyszłych absolwentów.
 
Po studiach:
Po zakończonych studiach absolwenci znaleźć mogą zatrudnienie jako:
- doradca egzystencjalny
- pracownicy działów HR
- coach rozwoju osobistego
- coach kariery i biznesu
- spokesman
- mediator
We współczesnym świecie ludzie coraz częściej borykają się z problemami, które wymagać mogą specjalistycznej porady, w tym filozoficznej. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy mogą swoją poradą pomóc ludziom, którzy sami sobie nie radzą z problemami, w szczególności natury egzystencjalnej. Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching w znacznej mierze odnoszą się do aspektów związanych z szeroko pojętą filozofią.

Jak widać studia na kierunku doradztwo i coaching nie poszły na marne. Wracasz myślami do tamtych czasów. A to były czasy! Miałeś dobre świadectwo maturalne, wysokie oceny ze wszystkich przedmiotów. Byłeś przebojowy i łatwo nawiązywałeś kontakty. Wykazywałeś zdolności dydaktyczne. Umiałeś dotrzeć do ludzi, nauczyć ich czegoś, wytłumaczyć, pomóc. Nie ciągnęło cię jednak do pracy za szkolnym biurkiem. Wolałeś wybrać inną ścieżkę kariery. Studiowanie doradztwa i coachingu najbardziej ci odpowiadało. Już po krótkim czasie wiedziałeś, że dobrze trafiłeś. To było to!

Wyciągasz album ze zdjęciami. Na zdjęciach prababcia w galerii sztuki na tle obrazu malarzy flamandzkich. Pierwszy automobil, prototyp samolotu, ruiny Zamku Królewskiego w Warszawie, żarówka, cmentarz na Rudnie, dłoń trzymająca igłę, a pod spodem napis: "Igła, jeden z najdoskonalszych wynalazków ludzkości!". Przyglądając się pamiątkom z dawnych lat dowiadujesz się o życiu, które przeminęło, o starych obyczajach, o ludziach, miejscach, zdarzeniach. Za sto lat twoi potomkowie znajdą Twoje zdjęcia. Po nich przyjdą następni i uczynią dokładnie to samo.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia przeznaczone dla kandydatów, którzy mają świetny warsztat pisarski. Bez trudu przychodzi im pisanie notatek, sprawozdań, artykułów i uprawianie innych form literackich. Trzeba też zaznaczyć, że "zwariowany humanista" raczej nie zagrzeje długo miejsca na Dziennikarstwie, ponieważ studia te wymagają ścisłego umysłu, jasnego formułowania myśli, znajomości prawa, ekonomii i innych dziedzin społecznych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, o studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zapraszamy do dalszej lektury.

Studia dają możliwość zdobycia wymaganego doświadczenia osobom wiążącym przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta, choć pomóc mogą wysokie oceny z przedmiotów humanistycznych, dobra obsługa programów graficznych, a także zainteresowanie literaturą polską.

Studia na kierunku Etnologia
Etnologia jest powiązana z etnografią i antropologią kulturową. W zasadzie, nie da się jej wyizolować z wymienionych tu dziedzin wiedzy. Można jednak mówić o pewnych różnicach. Za etnologię uważa się naukę o świecie społecznym, obyczajach i folklorze ludów, które opisywane są w perspektywie cech środowiskowych i kulturowych. Mówiąc w skrócie, praca etnologa polega na zdobywaniu wiedzy o ludziach, których łączą swoiste cechy kulturowe. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat studiów na kierunku Etnologia, koniecznie zapoznaj się z resztą artykułu!

Studia na kierunku Filozofia

Filozofia to umiłowanie mądrości, jedna z najstarszych dziedzin wiedzy, znana już w starożytności. Dziś nie jest najpopularniejszym kierunkiem kształcenia. Gdyby szukać przyczyn, można odwołać się do dwóch rodzajów wiedzy, którą zna ludzkość: wiedza użyteczna i wiedza, która jest wartością samą w sobie. Bez wątpienia domeną Filozofii jest ta ostatnia. Czy zatem warto podjąć kształcenie w zakresie wiedzy niepraktycznej? Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się o tym, jakie szanse i możliwości stwarzają studia filozoficzne.

Wykształcenie humanistyczne jest nadal bardzo cenione na rynku pracy. Obserwacje losów zawodowych absolwentów Historii wykazują, że studia mogą przyczynić się do zbudowania osobowości zdolnej do odnoszenia sukcesów. Co ciekawe, zawód historyka może stanowić świetne tło do kariery managerskiej, politycznej, urzędniczej czy biznesowej. Właściwie potwierdza się tu, w sposób dosłowny stara, łacińska maksyma, w myśl której "historia magistra vitae est", a więc "historia jest nauczycielką życia".

Studia na kierunku Historia sztuki
Raczej trudno wyobrazić sobie kandydata, który deklaruje jedynie zdolności do nauk ścisłych, bez cienia zainteresowania humanistyką. Czym różnią się studia w zakresie Historii sztuki, od studiów ogólnohistorycznych? Podczas gdy historia bada minione wydarzenia, związki przyczynowe i skutkowe, które stanowią o sensie faktów historycznych, Historia sztuki zajmuje się obiektami kultury, wytworzonymi w minionych czasach. Oczywiście, tego rodzaju badania nie mogą istnieć w oderwaniu od znajomości realiów epok, w których kształtowały się dane dzieła.

Humanistyka pierwszej generacji właśnie odchodzi do lamusa. Powstało wiele nowych możliwości eksponowania treści, dlatego tradycyjne formy (długopis, kartka) powoli ustępują miejsca tym nowatorskim. By sprostać zapotrzebowaniu społecznemu stworzono kierunek studiów, który ożywił humanistykę i otworzył przed nią nowe możliwości rozwoju. Tym kierunkiem jest humanistyka drugiej generacji. H2G to nowoczesne studia przeznaczone dla osób o humanistycznym zacięciu, potrafiących wykorzystywać wszelkie dobrodziejstwa technologiczne do przekazywania informacji.

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Jak wyobrażamy sobie bibliotekarza albo specjalistę ds. informacji naukowej? Starszy zasuszony i zabiedzony pan w sztruksowej marynarce, który uradowany będzie perspektywą stu złotych świątecznej premii. Taki stereotyp jest zupełnie niezrozumiały. Wystarczy spojrzeć na biblioteki akademickie! Pełne są młodych, ambitnych ludzi, wysokiej klasy specjalistów, działających w oparciu o najwyższe standardy, korzystających z najnowszego oprogramowania naukowego, bez kompleksów patrzących na swoich branżowych kolegów z czołowych uczelni świata.

Kierunek Judaistyka pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu kultury, literatury, historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce oraz stosunków politycznych i społecznych łączących oba narody. W programie Judaistyki pojawią się przede wszystkim treści związane z historią, stosunkami międzynarodowymi, religią, a także językiem. Studia na tym kierunku są najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą specjalizować się w relacjach żydowskich z innymi narodowościami.

Studia na kierunku Kultura Śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Studia te zapewniają teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju. To studia dla osób z otwartym umysłem i zacięciem humanistycznym.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo
Znawca kultury? Brzmi mało komercyjnie, jednak jeżeli dobrze przyjrzeć się rynkowi pracy, można dojść do ciekawych wniosków. Rozwój inicjatyw kulturalnych, wspieranych przez agendy unijne, rosnące środki na kulturę, sztukę i edukację artystyczną oraz wzmożone działania samorządów i centrów kultury to współczesne tło funkcjonowania kulturoznawców. Przyglądając się bliżej karierom zawodowym, w tym obszarze, można rozpoznać kilka utartych już ścieżek. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kulturoznawcach na rynku pracy, zapraszamy do dalszej lektury!

Studenci poznają najważniejsze sposoby konstruowania przekazu medialnego, doskonalenia warsztatu dziennikarskiego, kompetencji komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych oraz prezentacji, a także poznają mechanizmy, które kształtują przestrzeń polityczną Polski oraz Unii Europejskiej. Media i komunikacja społeczna we wszystkich jej aspektach, to jeden z najważniejszych czynników kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej, dlatego tak ważna jest umiejętność dostrzegania i komentowania wydarzeń na świecie.

Mediteranistyka to unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który łączy wiedzę o śródziemnomorskich kulturach, religiach, krajach i narodach, dziejach i współczesności z osiągnięciami oraz problemami poszczególnych regionów. Są to studia kulturowe, jednak skupione na konkretnym obszarze, dlatego studenci nabywają specjalistyczną, a nie ogólną wiedzę akademicką. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku studiów, koniecznie dowiedź się jakie przedmioty są realizowanie w ramach programu studiów oraz gdzie absolwenci znajdują pracę!

Studia na kierunku Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Główną ideą kształcenia na MISH (tak brzmi najpopularniejsza nazwa tych studiów) jest stworzenie najlepszym kandydatom możliwości samodzielnego wyboru dziedzin wiedzy, które będą stanowiły program studiów. Nie od dziś wiadomo, że istnieją studenci, którym nie wystarczały dwa kierunki nauki i chcąc zajmować się przedmiotem, który wymagał interdyscyplinarnego podejścia, musieli rezygnować z niektórych aspektów badań. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych, zapraszamy do dalszej lektury!

Hej, żołnierzu! Jeżeli bliska ci jest tematyka wojskowa, lecz nie chcesz spędzić reszty życia w koszarach, jeżeli interesuje cię problematyka wojskowości, a jednocześnie jesteś sympatykiem polskiej historii, jeżeli lubisz oglądać mundury, lecz niekoniecznie chcesz je nosić, powinieneś spróbować swoich sił na militarystyce historycznej. To studia pierwszego i drugiego stopnia kształcące w duchu zasad patriotycznych, dające szeroką wiedzę na temat obronności kraju, historii wojskowości, środków obrony przed współczesnymi zagrożeniami. Zapraszamy do lektury!

Muzeologia jest nauką pomocniczą historii, która zajmuje się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, z rozszerzeniem o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. Studenci poznają rolę muzeum w społeczeństwie, badania i konserwację, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji oraz funkcjonowania muzeum w Polsce, jak i na świecie. Studia obejmują swoim zakresem zagadnienia związane z funkcjonowaniem muzeum, historią polskich muzeów, ich aspektem filozoficznym i socjologicznym. Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury
Istnieją pewne dyscypliny wiedzy, które przyciągają pasjonatów oraz ludzi żywo zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobywaniem specjalistycznych umiejętności. Jedną z nich jest ochrona dóbr kultury. Studia w tej dziedzinie to gruntowne badanie dzieł sztuki, utrwalonych na różnorodnych materiałach i nośnikach. Tylko rzetelna wiedza o dziele pozwala przedstawić je publiczności, zastosować techniki konserwatorskie lub renowacyjne. Jeśli rozważasz możliwość rekrutacji na studia Ochrona dóbr kultury, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Kierunek zajmuje się specyfiką kultury zachodniej (film, malarstwo, gospodarka, nauka, prawo). Studiując okcydentalistykę poznacie historię (z czasami geograficznej ekspansji czy sporami filozofów o kształt nowoczesności) i kulturę cywilizacji zachodu. Dowiecie się o współczesnych problemach (np. tolerancji i multikulturalizmie, młodzieżowych kontestacjach i muzyce popularnej). Jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką i przewiduje interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura.

Kierunek należy do obszaru nauk humanistycznych, a związany jest z dziedziną bibliologii i informatologii. Publikowanie cyfrowe i sieciowe powstało w związku z na rynku wydawniczym, na którym wzrasta znaczenie publikacji elektronicznych, których naturalnym środowiskiem jest Internet. Informacja cyfrowa istniejąca w Internecie charakteryzuje się tym, że dokumenty cyfrowe mogą istnieć w kilku formatach jednocześnie. Jednego dnia dokument może znajdować się w jednym miejscu sieci, a drugiego w innym, lub całkiem zniknąć. Zapraszamy do lektury!

Europa Wschodnia to niezwykle miejsce styku wielu kultur, kilkunastu języków, kilku religii. Fascynująca podróż wiedzie przez Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację, Albanię, Ukrainę, Mołdawię, Naddniestrze i Rumunię to dopiero początek. Ten kierunek interdyscyplinarny jest mocno nastawionym jednak na kształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych. Jeśli ciekawi Cię historia, etnografia, antropologia, socjologia oraz inne nauki społeczne, to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie. Regionalistyka europejska to najlepszy wybór dla osób o otwartym umyśle.

Studia na kierunku Studia śródziemnomorskie
W ramach Studiów Śródziemnomorskich słuchacze poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej przejawach, uczestniczą w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, które uwzględniają dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci zdobywają szerokie kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym, co umożliwia im również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Jeśli chciałbyś w przyszłości specjalizować się w historii tego regionu, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Uczestnik Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego.
 
Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są: specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym; zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu; różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych; zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości; skomplikowana tradycja państwowa; złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji; zbieżność losów po upadku systemu biegunowego; oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej.
Słuchacz Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego. To najlepszy wybór dla osób, które mają talent do nauki języków obcych, a także interesują się historią oraz kulturą Europy. Jeśli chciałbyś rozpocząć Studia wschodnioeuropejskie, koniecznie zapoznaj się z dalszą część artykułu!

Studia na kierunku Wiedza o teatrze
Trudno jest studiować Wiedzę o teatrze bez zamiłowania do teatru, literatury i sztuki. Trzeba także pamiętać o zajęciach praktycznych przewidzianych w programie nauczania na tym kierunku. Dobrze jest, gdy posiada się zdolności pisarskie, a wystąpienia publiczne nie są problemem. Jeśli jesteś zafascynowany teatrem od najmłodszych lat, a w przyszłości chciałbyś posiadać wiedzę, która pozwoli Ci na przygotowanie krytycznej recenzji spektaklu, opartej nie tylko na Twoich wrażeniach, to Wiedza o teatrze jest kierunkiem dla Ciebie. Chcesz wiedzieć więcej?

Studia na kierunku Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo to kierunek obejmujący swoim zakresem wiedzę z dziedzin: nauk społecznych, politycznych, prawa, ekonomii oraz nauk o kulturze. Łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Na tych studiach niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych. Ważne jest też zainteresowanie krajami wschodnimi i językiem rosyjskim. Zapraszamy do lektury!