Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Zrozumienie przedmiotu studiów jest niezwykle istotnym elementem decyzji o wyborze kierunku nauki. Czym zatem jest inżynieria bezpieczeństwa? Termin ten złożony jest z dwóch słów, spróbujmy przyjrzeć się relacjom, jakie występują pomiędzy nimi. Zacznijmy zatem od "bezpieczeństwa". Jest ono definiowane, jako stan zapewniający istnienie i rozwój podmiotu. Można powiedzieć w skrócie, że bezpieczeństwo jest czymś przeciwnym niż zagrożenie. Inżynieria jest natomiast dziedziną wiedzy technicznej, dzięki której człowiek może w sposób efektywny przekształcać rzeczywistość, posługując się zasadami nauki. Choć obie definicje mają charakter bardzo ogólny, możemy dostrzec już, że studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa dotyczyć będą projektowania, konstrukcji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, w całym rozległym znaczeniu tego określenia. Aby poznać szczegóły i dowiedzieć się, jaka wiedza i umiejętności są atutem absolwenta tego kierunku, koniecznie zapoznaj się z treścią tego artykułu!

Kandydat na studia Inżynieria bezpieczeństwa

Główną i bardzo pożądaną cechą kandydatów na te studia jest wszechstronność. Choć studia mają charakter inżynierski, pełne zrozumienie bezpieczeństwa narodowego, czy społecznego lub nawet mechanizmów bezpieczeństwa pracy w fabryce wymaga znajomości zachowań ludzi w sytuacjach kryzysu i stresu. Dotyczy to także psychologii tłumu lub nawet całych społeczności lokalnych. Właściwie zrozumienie natury studiów nad bezpieczeństwem może pomóc kandydatom w ukształtowaniu zainteresowań i dobrym przygotowaniu się do egzaminów maturalnych.

Inżynieria bezpieczeństwa jako przedmiot studiów

Bez matematyki i fizyki nie da się mówić w sposób poważny o problemach inżynierskich, dlatego zwykle od tych przedmiotów zaczynają się pierwsze semestry studiów. Później ich problematyka koncentruje się wokół praktycznych sfer zapewniania bezpieczeństwa w różnych procesach realizowanych z udziałem ludzi. Nie bez znaczenia, w wypadku tego kierunku, jest zdobycie umiejętności komputerowego modelowania zagrożeń oraz nauczenie się korzystania z systemów informatycznych w celu wspomagania likwidacji zagrożeń. Oczywiście studia to nie tylko wykłady. Studenci mają okazję zyskać praktyczne umiejętności w ramach laboratoriów i ćwiczeń.

Wyzwania rynku pracy

Inżynieria bezpieczeństwa jest stosunkowo nową dziedziną kształcenia, dlatego pracodawcy reagują nadal z pewnym zakłopotaniem widząc taki tytuł na dyplomie absolwentów. Jednak nawet pobieżne spojrzenie w suplement dyplomu, w którym zawarte są informacje o przebiegu studiów i ich problematyce, zwykle przekonuje rekruterów i kierowników o bardzo użytecznych i zaawansowanych kompetencjach kandydatów do pracy. Istnieje bardzo wiele dziedzin i miejsc, w których absolwenci mogą szukać właściwego dla siebie miejsca. Można tu wymieniać przemysł, administrację kryzysową, branżę BHP, liczne instytucje finansowe i IT.