Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Inżynieria bezpieczeństwa
     
Inżynieria bezpieczeństwa kierunek studiów
Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
KIERUNKI - Studia mundurowe i ochroniarskie
Inżynieria bezpieczeństwa to studia o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu inżynierii bezpieczeństwa (w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i urządzeń technicznych), zarządzania i ekonomii. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do projektowania szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa, wykonywania analiz ryzyk - ich identyfikowaniu i zapobieganiu im, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych oraz kontrolowania przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa.

W trakcie studiów:
Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów to: zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka, ochrona własności intelektualnej, wytrzymałość materiałów, bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych, ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi, analiza konstrukcji za pomocą MES, system zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-18001.

Po studiach:
Studia przygotowują do pracy:
- przy przeprowadzaniu prób bezpieczeństwa urządzeń technicznych,
- w ratownictwie,
- w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem i eksploatowaniem systemów bezpieczeństwa,
- w zespołach badających przyczyny wypadków.
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
prezentacja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny
Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Górnictwa i Geologii
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
prezentacja Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Technicznych
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Cała Polska Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Olsztyn Opole Rzeszów Sopot Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra