Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa to studia o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu inżynierii bezpieczeństwa (w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i urządzeń technicznych), zarządzania i ekonomii. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do projektowania szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa, wykonywania analiz ryzyk - ich identyfikowaniu i zapobieganiu im, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych oraz kontrolowania przestrzegania szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa.

W trakcie studiów:
Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów to: zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka, ochrona własności intelektualnej, wytrzymałość materiałów, bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych, ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi, analiza konstrukcji za pomocą MES, system zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-18001.

Po studiach:
Studia przygotowują do pracy:
- przy przeprowadzaniu prób bezpieczeństwa urządzeń technicznych,
- w ratownictwie,
- w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem i eksploatowaniem systemów bezpieczeństwa,
- w zespołach badających przyczyny wypadków.