Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna
Inżynieria Biomedyczna jest wyjątkowym kierunkiem kształcenia i interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki. Leżąc na pograniczu nauk ścisłych, techniki i medycyny, stawia przed jej badaczami niezwykłe wymagania. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby fascynację się techniką oraz interesujące się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i chcące nieść pomoc ludziom cierpiącym i walczącym z wynikającymi ze stanu zdrowia ograniczeniami.

W trakcie studiów:
W trakcie studiów na kierunku Inżynierii biomedycznej student kształci się w takich dziedzinach jak:
- modelowanie procesów fizjologicznych,
- badanie zjawisk bioelektrycznych,
- biomechanika,
- biomateriały,
- sensory biomedyczne,
- analiza sygnałów biomedycznych,
- obrazowanie medyczne,
- aparatura medyczna,
- efekty biomedyczne promieniowania niejonizującego,
- biotechnologia,
- inżynieria tkankowa,
- protezy i sztuczne organy,
- inżynieria rehabilitacji,
- inżynieria kliniczna,
- informatyka medyczna,
- sztuczna inteligencja w biomedycynie,
- zagadnienia etyczne związane z zastosowaniem technik medycznych,
- telemedycyna.
Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Po studiach:

W krajach rozwiniętych stale wzrasta zatrudnienie inżynierów biomedycznych. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie zarówno w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jak również firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp. Absolwenci mają także szanse na karierę w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, sprzętu telemedycznego, systemów obrazowania medycznego itp., jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego urządzeń medycznych i systemów informatycznych, administracji medycznej, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych z zakresu medycyny.