Studia Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego to makrokierunek, który łączy wiedzę z dwóch bloków tematycznych: produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa. Kierunek łączy w sobie zagadnienia właściwe dla kierunków rolniczych z przedmiotami charakterystycznymi dla studiów technicznych. Podstawą będzie tutaj wiedza z zakresu biologii, geografii, a także ochrony środowiska. Nie zapominajmy o tym, że są to studia inżynieryjne, dlatego z pewnością przyda się wiedza z zakresu klasycznych przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki czy chemii.

W trakcie studiów:

grafika inżynierska, mechanika techniczna, rynki rolnicze,agrometeorologia, gleboznawstwo i inżynieria środowiska, maszynoznawstwo rolnicze i ogrodnicze, programy strukturalne i obsługa subwencji rolniczych, praktyka eksploatacyjna maszyn i urządzeń technicznych, inżynieria rolniczych surowców energetycznych, teoria eksperymentu i elementy statystyki opisowej, gospodarka energetyczna;

Po studiach:
Absolwent znajdzie zatrudnienie w dużych, zmechanizowanych przedsiębiorstwach rolniczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment