Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Kierunek lekarski
     
Kierunek lekarski
Studia na kierunku Kierunek lekarski
KIERUNKI - Studia medyczne
Studia lekarskie pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji. Studia na tym kierunku trwają sześć lat i nie są zakończone egzaminem magisterskim. Absolwent zdobywa tytuł zawodowego lekarza. Kolejnym etapem kształcenia w tym kierunku jest obowiązkowy staż. Dopiero uzyskanie konkretnej specjalizacji gwarantuje odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych.

W trakcie studiów:
Pierwsze lata nauki na tym kierunku to przedmioty czysto teoretyczne, są one wprowadzeniem do medycyny. W kolejnych etapach studiów pojawia się coraz więcej zajęć praktycznych oraz przedmiotów z zakresu rozmaitych patologii. Student poznaje tajemnice praktyki medycznej, uczy się komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych, oraz jest przygotowywany do kierowania zespołami ludzkimi. Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania student zdobywa teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza medycyny. W programie studiów są przewidziane następujące przedmioty: anatomia, histologia, biofizyka, biologia medyczna, biochemia, patomorfologia, patofizjologia, immunologia, genetyka kliniczna, farmakologia i toksykologia, higiena i epidemiologia, diagnostyka laboratoryjna, zdrowie publiczne, pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, ginekologia i położnictwo, neurologia i neurochirurgia, otolaryngologia, okulistyka, dermatologia i wenerologia, psychiatria, choroby zakaźne, ortopedia i traumatologia, radiologia, anestezjologia i intensywna terapia, propedeutyka stomatologii, onkologia, medycyna sądowa i prawo, medycyna rodzinna, rehabilitacja, medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa i medycyna katastrof.

Po studiach:
Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w takich jednostkach jak:
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
- instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.
prezentacja Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Ślaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Uniwersytet Medyczny w Lublinie I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Uniwersytet Medyczny w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski z Kierunkiem Fizjoterapii
prezentacja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
prezentacja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
pl. Hallera 1
90-647 Łódź
www.umed.pl
 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl
 
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra