W transporcie samochodowym pasażerowie i ładunki przemieszczają się kołowymi środkami transportu przy użyciu sieci dróg lądowych. Przewoźnicy drogowi zajmujący się międzynarodowymi usługami transportowymi, świadczą je również w obsłudze celnej. Zaletą tej formy transportu jest możliwość precyzyjnego przewiezienia towaru z punktu A do punktu B. Ma on jednak sporo przeciwników ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko.
 
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
transport i motoryzacja, technologie przewozowe, techniki przeładunkowe, ładunkoznawstwo, systemy i procesy transportowe, budowa i eksploatacja środków transportowych, ekonomia, aspekty prawne.
   
Po studiach:
Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach branży:
- motoryzacyjnej,
- transportowej,
- logistycznej
- komunikacyjnej,
- spedycyjnej - sekcje transportowe firm produkcyjnych i handlowych,
- dealerskiej