Transport i logistyka

O studiach logistycznych lub transportowch słyszał już zapewne każdy, prawda? Czym jednak są studia logistyczne i transportowe? W ich trakcie nauczysz się planowania i sprawnej realizacji transportu osób i mienia z punktu A do punktu B.

W projektowaniu i kontrolowaniu działań logistyczno-transportowych należy brać pod uwagę mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się zgoła takiej samej ilości tych, których wystąpienia przewidzieć się nie da. Wiedza specjalisty w tej dziedzinie musi być zatem bardzo obszerna i przekrojowa, a jej zdobycie gwarantuje wiele polskich uczelni.

W tegorocznej rekrutacji na dwa kierunki z tej grupu - logistykę i transport, przypadało ponad trzech kandydatów na jedno miejsce.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach związanych z Transportem i Logistyką? Masz pytania lub wątpliwości związane z tymi dziedzinami wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!

transport i logistyka forum
Absolwenci kierunków logistycznych i transportowych chętnie decydują się również na podjęcie studiów podyplomowych, które pozwalają im na pogłębienie posiadanej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności specjalistycznych, które są wysoce cenione na rynku pracy. Szczegóły tutaj: studia podyplomowe z zakresu logistyki i transportu.

Studia na kierunku Jachting

Niech nikogo to określenie "jachting" nie zmyli. Na kierunku nie będzie się kształcić przyszłych kapitanów jachtowych, gdyż tym jak dotąd zajmują się kluby żeglarskie, ale po ukończeniu zajęć uczelnię opuści fachowiec znający się na eksploatacji jachtów żaglowych i motorowych, lub w dziedzinie turystyki wodnej: na marketingu, eksploatacji przystani i projektowaniu.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Jachting

Studia na kierunku Logistyka

Studia na kierunku Logistyka
Możliwości jakie stwarza współpraca między firmami, zarówno o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym, stawia wymagania także uczelniom wyższym, aby kształciły przyszłych specjalistów w zakresie planowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych. Studia, które zapewniają zdobycie takiej wiedzy w największym stopniu, dają swoim absolwentom możliwość zdobycia satysfakcjonującej pracy jako logistyk w największych firmach krajowych i międzynarodowych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Logistyka

Studia na kierunku Logistyka mediów

Studia na kierunku Logistyka mediów skierowane są do osób, które zainteresowane są dziennikarstwem, zapleczem mediów i stosowanymi tam technologiami informacyjnymi. Mają przygotować specjalistów, którzy będą umieli rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw, gazet i czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów. Uzyskają oni wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, reklamy i marketingu oraz zastosowania technologii informacyjnych w mediach. Słuchacze będą potrafili posługiwać się systemami informatycznego wspomagania, zarządzania logistycznego: kosztami, finansami, kapitałem, kadrami. Zdobędą również umiejętności technicznej obsługi kamer, stołów mikserskich, urządzeń mobilnych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Logistyka mediów

Studia na kierunku Lotnictwo

Lotnictwo to jedno z tych kierunków, na których nie da się pobujać w obłokach. No może jedynie w przerwach między zajęciami. Na co dzień studenci tego kierunku mocno stąpają po ziemi. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swą przyszłość z naziemnymi strukturami lotniczymi. Kandydaci na pilotów raczej nie mają tu czego szukać, no chyba że pasji swojej będą oddawać się w czasie wolnym. Od osób zainteresowanych studiowaniem lotnictwa oczekuje się przede wszystkim analitycznego umysłu, dobrego opanowania przedmiotów ścisłych oraz umiejętności twórczego myślenia. Studia mają charakter teoretyczny, Uczestnicy zajęć zgłębiają szereg zagadnień dotyczących bardzo różnych dyscyplin naukowych. Nabywają umiejętności pozwalające profesjonalnie zarządzać zarówno lotnictwem cywilnym, jak i wojskowym. Posiadają też bardzo szeroką wiedzę na temat obronności, dlatego są w stanie błyskawicznie reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Dodatkowym elementem umożliwiającym podniesienie swych kwalifikacji i sprawdzenia się w środowisku pracy są praktyki zawodowe. Doskonale przygotowują przyszłych adeptów do wykonywania bardzo odpowiedzialnej pracy.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Lotnictwo

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka jest kierunkiem stosunkowo młodym, jako oddzielny kierunek zaczął funkcjonować w Polsce w 2005 roku. Kandydaci, którzy aplikują na ten kierunek muszą wykazać się nie tylko ścisłym umysłem; idealny kandydat musi także pokazać pasję, ponieważ Lotnictwo i Kosmonautyka jest dziedziną wiedzy zarezerwowaną dla ludzi, którzy dla danej dziedziny gotowi są naprawdę ciężko pracować. Praca ta przynosi wymierne korzyści w postaci inspirującego i wymagającego zawodu.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka

Studia na kierunku Nawigacja

Studia na kierunku Nawigacja przeznaczone są dla kandydatów charakteryzujących się umysłem ścisłym, zainteresowanych pracą w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest transport wodny. Oferta edukacyjna takich studiów daje możliwość kształcenia się dla potrzeb transportu śródlądowego i całej gospodarki wodnej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Nawigacja

Studia na kierunku Naziemne zarządzanie lotnictwem Aviation Management

Elitarny kierunek Aviation Management w oparciu o podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii daje także możliwość opanowania umiejętności związanych z zarządzaniem lotnictwem, a w szczególności w zakresie obsługi lotnisk oraz linii lotniczej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Naziemne zarządzanie lotnictwem Aviation Management

Studia na kierunku Technologie informatyczne w logistyce

Kierunek studiów Technologie informatyczne w logistyce są prowadzone w języku angielskim. Studia zostały przygotowane jako autorski program opracowany na podstawie bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorstw. Treści nauczania odpowiadają zgłoszonym oczekiwaniom tych przedsiębiorstw w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w odniesieniu do specjalistów odpowiedzialnych za realizację procesów zakupu, kontaktu z klientami, spedycji, planowania zapasów, narzędzi doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę przy dużym współudziale praktyków z sektora logistycznego oraz wykładowców z zagranicy. Studia na kierunku Technologie informatyczne w logistyce przeznaczone są dla osób odznaczających się zdolnością planowania, umiejętnością samoorganizacji pracy oraz pracy w zespole. Unikatową formę kierunku Technologie informatyczne w logistyce zapewnia dostarczenie studentom wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Oprócz zajęć z logistyki możesz spodziewać się zdobycia wiedzy z zakresu informatyki,a w szczególności poznania wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Rozwijająca się infrastruktura w Polsce oczekuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników przygotowanych do pełnienia kluczowych zadań związanych z obsługą procesów w łańcuchu logistycznym. Każda współczesna organizacja zajmująca się logistyką powinna być wyposażona w narzędzia informatyczne, bo tylko przy ich użyciu jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Technologie informatyczne w logistyce

Studia na kierunku Transport

Studia na kierunku Transport obejmują ważny dział gospodarki, przygotowując absolwentów do kierowania oraz organizowania działalności spedycyjnej i przewozowej. Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli dobrze czujesz się w dziedzinach matematycznych i technicznych. Jako student Transportu będziesz na codzień stykał się z mechaniką i pojazdami. Odnajdziesz się tu także, jeśli interesują Cię zagadnienia organizacji i zarządzania, bo kierunek ten to także projektowanie systemów transportowych.
 

Czytaj więcej: Studia na kierunku Transport

Studia z zakresu transportu i logistyki prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
www.tu.kielce.pl
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
www.wsb.pl/wroclaw
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
www.wsl.com.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
al. Chruściela 103
00-910 Warszawa
www.aon.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
www.uni.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl