Transport i logistyka studiaO studiach logistycznych lub transportowch słyszał już zapewne każdy, prawda? Czym jednak są studia logistyczne i transportowe? W ich trakcie nauczysz się planowania i sprawnej realizacji transportu osób i mienia z punktu A do punktu B. W projektowaniu i kontrolowaniu działań logistyczno-transportowych należy brać pod uwagę mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się zgoła takiej samej ilości tych, których wystąpienia przewidzieć się nie da. Wiedza specjalisty w tej dziedzinie musi być zatem bardzo obszerna i przekrojowa, a jej zdobycie gwarantuje wiele polskich uczelni.

W tegorocznej rekrutacji na dwa kierunki z tej grupu - logistykę i transport, przypadało ponad trzech kandydatów na jedno miejsce.

Absolwenci kierunków logistycznych i transportowych chętnie decydują się również na podjęcie studiów podyplomowych, które pozwalają im na pogłębienie posiadanej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności specjalistycznych, które są wysoce cenione na rynku pracy. Szczegóły tutaj: studia podyplomowe z zakresu logistyki i transportu.

Niech nikogo to określenie "jachting" nie zmyli. Na kierunku nie będzie się kształcić przyszłych kapitanów jachtowych, gdyż tym jak dotąd zajmują się kluby żeglarskie, ale po ukończeniu zajęć uczelnię opuści fachowiec znający się na eksploatacji jachtów żaglowych i motorowych, lub w dziedzinie turystyki wodnej: na marketingu, eksploatacji przystani i projektowaniu.

Studia na kierunku Logistyka
Jaka jest różnica między logistyką a logiką? Czy to podobne dziedziny? Z pewnością nie, choć jedna w wyraźny sposób korzysta z drugiej. Logika, a więc nauka o procesach myślenia i rozumowania jest jedną z podstaw logistyki, czyli dziedziny wiedzy, która zajmuje się przepływem surowców. Funkcją logistyki jest więc badanie planowania, wykonywania oraz kontrolowania dystrybucji różnego rodzaju surowców i gotowych wyrobów. Czy warto studiować taki kierunek? Czy w dzisiejszym świecie wielu ludzi zajmuje się logistyką i czy ilość miejsc pracy w tej branży będzie wzrastać? Przyjrzyjmy się przez chwilę współczesnej gospodarce. Kapitał przekracza granice państw, fabryki i zakłady przetwórcze rozlokowane są praktycznie na całym świecie. Podzespoły pojedynczego urządzenia technicznego produkowane są w nierzadko kilkunastu różnych krajach. Sprzedaż realizowana jest często na innych, niż miejsce skompletowania, kontynentach. Podobną sytuację obserwować można w wypadku przemysłu wydobywczego, przetwórczego, petrochemicznego i wielu innych. Na całym świecie muszą być zatem ludzie, którzy odpowiadają za racjonalizowanie transportu różnego rodzaju dóbr, ich szybką, ekonomicznie efektywną dystrybucję i kontrolę jakości usług logistycznych.

Studia na kierunku Logistyka mediów skierowane są do osób, które zainteresowane są dziennikarstwem, zapleczem mediów i stosowanymi tam technologiami informacyjnymi. Mają przygotować specjalistów, którzy będą umieli rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw, gazet i czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów. Uzyskają oni wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, reklamy i marketingu oraz zastosowania technologii informacyjnych w mediach. Słuchacze będą potrafili posługiwać się systemami informatycznego wspomagania, zarządzania logistycznego: kosztami, finansami, kapitałem, kadrami. Zdobędą również umiejętności technicznej obsługi kamer, stołów mikserskich, urządzeń mobilnych.

Lotnictwo to jedno z tych kierunków, na których nie da się pobujać w obłokach. No może jedynie w przerwach między zajęciami. Na co dzień studenci tego kierunku mocno stąpają po ziemi. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swą przyszłość z naziemnymi strukturami lotniczymi. Kandydaci na pilotów raczej nie mają tu czego szukać, no chyba że pasji swojej będą oddawać się w czasie wolnym. Od osób zainteresowanych studiowaniem lotnictwa oczekuje się przede wszystkim analitycznego umysłu, dobrego opanowania przedmiotów ścisłych oraz umiejętności twórczego myślenia. Studia mają charakter teoretyczny, Uczestnicy zajęć zgłębiają szereg zagadnień dotyczących bardzo różnych dyscyplin naukowych. Nabywają umiejętności pozwalające profesjonalnie zarządzać zarówno lotnictwem cywilnym, jak i wojskowym. Posiadają też bardzo szeroką wiedzę na temat obronności, dlatego są w stanie błyskawicznie reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Dodatkowym elementem umożliwiającym podniesienie swych kwalifikacji i sprawdzenia się w środowisku pracy są praktyki zawodowe. Doskonale przygotowują przyszłych adeptów do wykonywania bardzo odpowiedzialnej pracy.

Lotnictwo i kosmonautyka jest kierunkiem stosunkowo młodym, jako oddzielny kierunek zaczął funkcjonować w Polsce w 2005 roku. Kandydaci, którzy aplikują na ten kierunek muszą wykazać się nie tylko ścisłym umysłem; idealny kandydat musi także pokazać pasję, ponieważ Lotnictwo i Kosmonautyka jest dziedziną wiedzy zarezerwowaną dla ludzi, którzy dla danej dziedziny gotowi są naprawdę ciężko pracować. Praca ta przynosi wymierne korzyści w postaci inspirującego i wymagającego zawodu.

Studia na kierunku Nawigacja przeznaczone są dla kandydatów charakteryzujących się umysłem ścisłym, zainteresowanych pracą w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest transport wodny. Oferta edukacyjna takich studiów daje możliwość kształcenia się dla potrzeb transportu śródlądowego i całej gospodarki wodnej.

Elitarny kierunek Aviation Management w oparciu o podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii daje także możliwość opanowania umiejętności związanych z zarządzaniem lotnictwem, a w szczególności w zakresie obsługi lotnisk oraz linii lotniczej.

Kierunek studiów Technologie informatyczne w logistyce są prowadzone w języku angielskim. Studia zostały przygotowane jako autorski program opracowany na podstawie bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorstw. Treści nauczania odpowiadają zgłoszonym oczekiwaniom tych przedsiębiorstw w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w odniesieniu do specjalistów odpowiedzialnych za realizację procesów zakupu, kontaktu z klientami, spedycji, planowania zapasów, narzędzi doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę przy dużym współudziale praktyków z sektora logistycznego oraz wykładowców z zagranicy. Studia na kierunku Technologie informatyczne w logistyce przeznaczone są dla osób odznaczających się zdolnością planowania, umiejętnością samoorganizacji pracy oraz pracy w zespole. Unikatową formę kierunku Technologie informatyczne w logistyce zapewnia dostarczenie studentom wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Oprócz zajęć z logistyki możesz spodziewać się zdobycia wiedzy z zakresu informatyki,a w szczególności poznania wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Rozwijająca się infrastruktura w Polsce oczekuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników przygotowanych do pełnienia kluczowych zadań związanych z obsługą procesów w łańcuchu logistycznym. Każda współczesna organizacja zajmująca się logistyką powinna być wyposażona w narzędzia informatyczne, bo tylko przy ich użyciu jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki.

Transport można określić jako celowe i planowe przemieszczanie różnego rodzaju dóbr w przestrzeni. Przyznacie chyba, że takie określenie nie należy do najbardziej intuicyjnych. Skąd wynikają trudności w sformułowaniu lepszej definicji? Musicie pamiętać, że jest to bardzo szerokie pojęcie. Transportować można ludzi, towary, produkty, zwierzęta, surowce w postaci płynnej, gazowej lub stałej. Przewóz osób to także transport. Nie bez przyczyny dziedzina ta stała się przedmiotem studiów wyższych. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o studiach na kierunku Transport, zapraszamy do dalszej lektury!