Studia matematyczno-informatyczne
W dobie niemal całkowitej komputeryzacji, kierunki matematyczno-informatyczne cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Do prostych, łatwych i przyjemnych na pewno nie należą, ale jeśli już uda Ci się je skończyć, to ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy nie powinieneś mieć większych problemów... Podstawowym wymogiem dla kandydatów jest gruntowna wiedza matematyczna i informatyczna, biegłość w obsłudze komputera i pasja. Bez tej ostatniej ciężko jest bowiem osiągnąć dwie pierwsze.


Jeśli już dostaniesz się na wymarzony kierunek, rozmawiaj o nim raczej ze znajomymi z uczelni. Znajomym z innych kierunków niewątpliwie zaimponuje Twoja wiedza, z chęcią z niej skorzystają, ale nie do końca zrozumieją, co chcesz im przekazać.

Komputeryzacja dotknęła już chyba każdego elementu naszego życia. Nie dziwi zatem nikogo fakt, iż stale rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży IT. Studia podyplomowe na kierunkach związanych z informatyką są przeznaczone dla osób, które już pracują w IT i chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak i dla tych, którzy planują się przekwalifikować i zdobyć nową wiedzę.
Przedmiotem studiów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Absolwenci tego kierunku doskonale poradzą sobie na stanowisku webmastera, administratora sieci, a także innych stanowiskach związanych z branżą IT. Dodatkowo, treści programowe kierunku mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ oprócz treści związanych z informatyką i programowaniem, pojawiają się również te z innych dziedzin. Chcesz wiedzieć jakie?

Studia na kierunku Bioinformatyka
Studia na kierunku Bioinformatyka zajmują się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. Dowiedz się wiuęcej na temat bioinformatyki! 

Geoinformatyka, czyli bardzo nowatorskie studia, istnieją w ofertach edukacyjnych wielu polskich uczelni. Podstawowym celem tego kierunku jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zdobywaniem, analizowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych za pomocą różnych systemów informatycznych. Geoinfoaratyka to studia międzyobszarowe, łączące teorię z praktyką i stanowiące mieszaninę różnorodnych dyscyplin naukowych. Geoinformatyka to studia przyszłościowe, dające możliwość zdobycia bardzo ciekawej i dobrze płatnej pracy. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Studia na kierunku Informatyka
Skąd bierze się tak wiele nieporozumień i niespełnionych oczekiwań kandydatów, którzy uważają, że na Informatyce nauczą się składać komputery, instalować system operacyjny i obsługiwać programy graficzne? Omawiana tu dziedzina to stosunkowo nowa dyscyplina naukowa, która rozpięta jest pomiędzy naukami ścisłymi, a technicznymi. Jeszcze niedawno należała, niemal w całości do matematyki. Informatyk to specjalista w zakresie przetwarzania danych, a także pisania programów i systemów, odpowiedzialnych za realizację procedur, zmierzających do transformacji danych.

Wspomaganie zarządzania jest dominującym ilościowo obszarem zastosowań informatyki, potrzebni są specjaliści o szerokich kwalifikacjach. Szczególnie trudne jest powiązanie celów biznesowych i procedur pracy przedsiębiorstwa z możliwościami narzędzi - aplikacji wspomagających zarządzanie. Informatyka gospodarcza to połączenie dwóch dziedzin wiedzy, niezwykle poszukiwanych wśród osób poszukujących pracy. Dlaczego akurat takie połączenie jest atrakcyjne? Czytaj dalej i sprawdź program studiów oraz perspektywy zatrudniania dla absolwentów informatyki gospodarczej. 

Kierunek Informatyka i ekonometria zaliczany jest do nauk ekonomicznych i skupia się przede wszystkim na metodach analizy zjawisk gospodarczych. Kandydat powinien cechować się umiejętnością podejmowania szybkich, ale i trafnych decyzji, zdolnością logicznego myślenia oraz umiejętnością przewidywania rozwoju techniki. Obecność części przedmiotów informatycznych w programie studiów, uatrakcyjnia ten kierunek. Jeśli w przyszłości chcesz zdobyć umiejętności programowania czy administrowania siecią i jednocześnie zgłębić zagadnienia ekonomiczne, z pewnością jest to kierunek dla Ciebie! 

Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka, prowadzone przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.
 
Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Ta wiedza — dostosowana do aktualnego stanu rozwoju informatyki — ma zapewnić dobre przygotowanie podstawowe, stanowiące podbudowę dla innych przedmiotów.
Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Systemy te przetwarzają gigantyczną ilość informacji, trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie bez baz danych. Student poznaje metody projektowania systemów — w tym baz danych — uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych.
 
Platformą realizacji współczesnych aplikacji są sieci komputerowe, sieci rozległe, Internet. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw.
Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.
 
Perspektywy zawodowe
 
Absolwent studiów licencjackich i magisterskich kierunku informatyka inżynierska na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta UŚ od absolwentów innych uczelni, marginalizujących często podstawowe przygotowanie informatyczne, bądź przekazujących treści nieaktualne.
 
Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw. Zainteresowany? Zapraszamy do lektury! 

Celem studiów jest wyedukowanie specjalistów, którzy poradzą sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów związanych z zastosowaniem informatyki w przemyśle. W tym celu  trzeba połączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi i postawą przedsiębiorczą i kreatywną. Informatyka przemysłowa kształci specjalistów,  którzy świetnie poradzą sobie jako kierownicy działów IT korporacji i dużych firm. Nabyte umiejętności pozwolą na budowę najlepszych systemów dla każdego przedsiębiorstwa. Absolwenci świetnie sprawdzą się również jako programiści maszyn numerycznych. 

Największą zaletą studiowania na kierunku Informatyka stosowana jest to, że oprócz wiedzy informatycznej studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu absolwenci kierunku dobrze rozumieją rzeczywistość gospodarczą, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających działalność biznesową. Informatyka stosowana pozwala na połączenie umiejętności programowania z innym, dziedzinami wiedzy. Dzięki temu możliwości absolwentów na rynku pracy są praktycznie nieograniczone. 

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych w zarządzaniu w połączeniu z potrzebami tworzenia nowoczesnych aplikacji oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów na rynku pracy były głównymi przesłankami koncepcji i projektu unikatowego kierunku studiów Informatyka w biznesie. Obecnie same umiejętności programowania i zarządzania siecią to jedno, ale z pewnością przydadzą się też inne zdolności. Właśnie dlatego warto wybrać studia informatyczne ukierunkowane na konkretny sektor. Jeśli jesteś ciekawy gdzie mogą pracować absolwenci, koniecznie zapoznaj się dalszą częścią artykułu.

Z definicji pojęcie inżynieria cyfryzacji określa informatykę stosowaną na potrzeby użytkowe społeczeństwa informacyjnego. Jako kierunek studiów podstawowym zadaniem Inżynierii cyfryzacji jest projektowanie i wdrażanie wytwarzanego oprogramowania w biznesie, administracji i przemyśle. Inżynieria cyfryzacji jest nowym kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób zainteresowanych informatyką i informatyzacją w szerokim tego słowa znaczeniu. Dzięki studiom na Inżynierii cyfryzacji zdobędziesz wykształcenie i kwalifikacje aby w przyszłości aby w pracy zawodowej być specjalistą od systemów informatycznych, projektantem produktów i usług informatycznych oraz analitykiem systemowym.

Makrokierunek Inżynieria obliczeniowa wszechstronnie przygotowuje do uczestnictwa w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki. Student zdobywa cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Uczy się także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Myślisz, że poradziłbyś sobie na takich studiów? Świetnie, w takim razie sprawdź program studiów!

Inżynieria systemów jest kierunkiem, który skupia się na holistycznym podejściu do problemu. Studia służą optymalizacji wysiłku, efektu i ryzyka przy powoływaniu do życia i funkcjonowaniu nowych systemów, które będą harmonijnie wpasowane w środowisko. Kierunek ma przygotować przyszłych inżynierów, którzy całościowo spojrzą na świat technologii i potrafią stworzyć, prowadzić i motywować swój zespół. Studenci uczą się posługiwać się narzędziami informatyki, będą potrafili także pisać proste programy, projektować bazy danych. Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku Matematyka
Matematyka jest nazywana królową nauk. W jakim sensie i w jakim znaczeniu używa się tego określenia? Czy rzeczywiście znajomość matematyki pozwala lepiej rozumieć świat? Dyscypliny wiedzy ułożone są hierarchicznie, jedne są bardziej podstawowe, inne korzystają z wypracowanego już dorobku nauki. W tym znaczeniu matematyka jest jedną z podstawowych dziedzin, ponieważ niezbędna jest do rzetelnego uprawiania nauk przyrodniczych, ekonomii, socjologii, a nawet politologii. Czy studia matematyczne to dobry wybór? Czytaj dalej i przekonaj się!

Studia na kierunku Matematyka Komputerowa dają nowoczesne, algorytmiczne spojrzenie na klasyczne działy matematyki, kształcąc m.in. w zakresie analizy matematycznej, algebry, geometrii, teorii mnogości, topologii, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Równocześnie dają solidne przygotowanie w zakresie informatyki, obejmując w szczególności praktyczną naukę współczesnych języków programowania z uwzględnieniem nowoczesnych technik i paradygmatów programowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody programowania i inżynierię oprogramowania.

Studia mają charakter aplikacyjny i uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Kształcenie obejmuje zarówno podstawowy program studiów matematycznych, jak i wszechstronną wiedzę z zakresu zastosowań teorii w informatyce, naukach przyrodniczych i ekonomicznych. Idealny kandydat powinien być przede wszystkim umysłem ścisłym. Analityczny sposób myślenia i postrzegania problemów mogą okazać się nieocenione. Jeśli więc posiadasz te cechy, może warto wybrać ten kierunek?

Jest to kierunek interdyscyplinarny. Łączy się na nim wiedza z zakresu neurologii, informatyki, kognitywistyki, medycyny, biotechnologii oraz matematyki i fizyki. Kandydat musi zatem posiadać otwarty umysł i nie ograniczać się jedynie do jedynej dziedziny wiedzy. Można się zatem domyślić, że studia te są przeznaczone dla osób ambitnych, wiedzących czego chcą. Takie wykształcenie pozwoli na tworzenie ciekawych i niepowtarzalnych projektów, które naprawdę będą w stanie zmienić świat! Jeśli fascynuje Cię ludzki mózg i masz zacięcie naukowe, ale też techniczne, może być to kierunek dla Ciebie.

Kierunek Techniczne zastosowania Internetu ma celu wykształcenie specjalistów w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu, gdzie tworzą się nowe dziedziny łączące technikę i biznes takie jak "Internet rzeczy". Coraz częściej otaczające nas urządzenia zostają wyposażone w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Są to np. "inteligentne budynki", telemedycyna, sieci takie jak samochód-samochód czy samochód-infrastruktura, wirtualne laboratoria i wiele innych.

Studia na kierunku Teleinformatyka
Kierunek studiów Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Studia Teleinformatyka to odpowiedź na ten rozwój w ostatnim dziesięcioleciu, w którym nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie sieci komputerowych. Jeśli zainteresował Cię ten kierunek, zapraszamy do dalszej lektury!