Studia matematyczno-informatyczne

W dobie niemal całkowitej komputeryzacji, kierunki matematyczno-informatyczne cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Do prostych, łatwych i przyjemnych na pewno nie należą, ale jeśli już uda Ci się je skończyć, to ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy nie powinieneś mieć większych problemów...

Podstawowym wymogiem dla kandydatów, na tego typu kierunki, jest gruntowna wiedza matematyczna i informatyczna, biegłość w obsłudze komputera i pasja. Bez tej ostatniej ciężko jest bowiem osiągnąć dwie pierwsze.

Jeśli już dostaniesz się na wymarzony kierunek, rozmawiaj o nim raczej ze znajomymi z uczelni. Znajomym z innych kierunków niewątpliwie zaimponuje Twoja wiedza, z chęcią z niej skorzystają, ale nie do końca zrozumieją, co chcesz im przekazać.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Matematyczno-informatycznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tymi dziedzinami wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!
studia matematyczno-informatyczne forum
Komputeryzacja dotknęła już chyba każdego elementu naszego życia. Nie dziwi zatem nikogo fakt, iż stale rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży IT. Studia podyplomowe na kierunkach związanych z informatyką są przeznaczone dla osób, które już pracują w IT i chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak i dla tych, którzy planują się przekwalifikować i zdobyć nową wiedzę.

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Przedmiotem studiów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej.

Czytaj więcej: Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia na kierunku Bioinformatyka

Studia na kierunku Bioinformatyka
Studia na kierunku Bioinformatyka zajmują się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Bioinformatyka

Studia na kierunku Elektronika

Elektronika jest nauką techniczną, zajmującą się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w: telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie. Studia na tym kierunku przewidziane są raczej dla osób z umysłami ścisłymi, które są gotowe na kierunek trudny, ale dający dużą szansę na zatrudnienie po jego ukończeniu.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Elektronika

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja

Co musisz wiedzieć o studiach na kierunku Elektronika i telekomunikacja? Potrzebna Ci będzie spora wiedza z matematyki i fizyki oraz zdolności i zacięcie do inicjowania nowych rozwiązań, które można zastosować w praktyce. Praca inżyniera na stanowisku naukowo-badawczym lub wdrożeniowym, związana np. z modernizacją sprzętu wymaga oprócz szerokiej i aktualnej wiedzy specjalistycznej zainteresowań technicznych i naukowych. Zatem potrzebne Ci zacięcie techniczne, wiedza i chęć zdobywania jeszcze większej wiedzy. Podczas studiów będziesz rozwijał wyobraźnię zawodową, techniczną, nauczysz się przewidywać kierunki rozwoju elektroniki i techniki. W pracy na większości stanowisk związanych z elektroniką i telekomunikacją potrzebny jest nie tylko elastyczny umysł, ale i ogólna sprawność fizyczna.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja

Studia na kierunku Geoinformatyka

Co wyjdzie z połączenia geografii i informatyki? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Geoinformatyka, czyli bardzo nowatorskie studia, które istnieją w ofertach edukacyjnych wielu polskich uczelni. Podstawowym celem tego kierunku jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zdobywaniem, analizowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych za pomocą różnych systemów informatycznych. Geoinfoaratyka to studia międzyobszarowe, łączące teorię z praktyką i stanowiące mieszaninę różnorodnych dyscyplin naukowych. Studentami trzyletnich studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunku Geoinformatyka mogą zostać osoby legitymujące się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, informatyki) lub przyrodniczych (geografii). Kandydaci na dwuletnie studia magisterskie muszą wykazać się wiedzą z poprzednich lat studiów oraz wysokimi ocenami na dyplomie ukończenia pierwszego etapu edukacji akademickiej. Idealnym kandydatem na studia jest osoba, która oprócz umiejętności analitycznych i zamiłowania do przedmiotów ścisłych pewnie porusza się w świecie technologii cyfrowej i posiada wystarczającą wiedzę z dziedziny nauk o Ziemi. Geoinformatyka to studia przyszłościowe, dające możliwość zdobycia bardzo ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Geoinformatyka

Studia na kierunku Informatyka

Studia na kierunku Informatyka
Studia na kierunku Informatyka przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej, firmach informatycznych oraz innych instytucjach wykorzystujących systemy informatyczne. Dzięki unikalnemu połączeniu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych, absolwenci zdobywają wiedzę dającą im także możliwość samozatrudniania się w ramach własnych mikrofirm.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informatyka

Studia na kierunku Informatyka gospodarcza

Wspomaganie zarządzania jest dominującym ilościowo obszarem zastosowań informatyki, potrzebni są specjaliści o szerokich kwalifikacjach. Szczególnie trudne jest powiązanie celów biznesowych i procedur pracy przedsiębiorstwa z możliwościami narzędzi - aplikacji wspomagających zarządzanie.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informatyka gospodarcza

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria

Kierunek Informatyka i ekonometria zaliczany jest do nauk ekonomicznych i skupia się przede wszystkim na metodach analizy zjawisk gospodarczych. Kandydat powinien cechować się umiejętnością podejmowania szybkich, ale i trafnych decyzji, zdolnością logicznego myślenia oraz umiejętnością przewidywania rozwoju techniki.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informatyka i ekonometria

Studia na kierunku Informatyka inżynierska

Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka, prowadzone przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.
 
Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Ta wiedza ? dostosowana do aktualnego stanu rozwoju informatyki ? ma zapewnić dobre przygotowanie podstawowe, stanowiące podbudowę dla innych przedmiotów.
Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Systemy te przetwarzają gigantyczną ilość informacji, trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie bez baz danych. Student poznaje metody projektowania systemów ? w tym baz danych ? uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych.
 
Platformą realizacji współczesnych aplikacji są sieci komputerowe, sieci rozległe, Internet. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw.
Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.
 
Perspektywy zawodowe
 
Absolwent studiów licencjackich i magisterskich kierunku informatyka inżynierska na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta UŚ od absolwentów innych uczelni, marginalizujących często podstawowe przygotowanie informatyczne, bądź przekazujących treści nieaktualne.
 
Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka. Platformą realizacji współczesnych aplikacji są sieci komputerowe, sieci rozległe, Internet. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informatyka inżynierska

Studia na kierunku Informatyka przemysłowa

Celem studiów jest wyedukowanie specjalistów, którzy poradzą sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów związanych z zastosowaniem informatyki w przemyśle. W tym celu  trzeba połączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi i postawą przedsiębiorczą i kreatywną.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informatyka przemysłowa

Studia na kierunku Informatyka stosowana

Największą zaletą studiowania na kierunku Informatyka stosowana jest to, że oprócz wiedzy informatycznej studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu absolwenci kierunku dobrze rozumieją rzeczywistość gospodarczą, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających działalność biznesową.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informatyka stosowana

Studia na kierunku Informatyka w biznesie

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych w zarządzaniu w połączeniu z potrzebami tworzenia nowoczesnych aplikacji oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów na rynku pracy były głównymi przesłankami koncepcji i projektu unikatowego kierunku studiów Informatyka w biznesie.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Informatyka w biznesie

Studia na kierunku Inżynieria cyfryzacji

Z definicji pojęcie inżynieria cyfryzacji określa informatykę stosowaną na potrzeby użytkowe społeczeństwa informacyjnego. Jako kierunek studiów podstawowym zadaniem Inżynierii cyfryzacji jest projektowanie i wdrażanie wytwarzanego oprogramowania w biznesie, administracji i przemyśle. Inżynieria cyfryzacji jest nowym kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób zainteresowanych informatyką i informatyzacją w szerokim tego słowa znaczeniu. Dzięki studiom na Inżynierii cyfryzacji zdobędziesz wykształcenie i kwalifikacje aby w przyszłości aby w pracy zawodowej być specjalistą od systemów informatycznych, projektantem produktów i usług informatycznych oraz analitykiem systemowym.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Inżynieria cyfryzacji

Studia na kierunku Inżynieria obliczeniowa

Makrokierunek Inżynieria obliczeniowa wszechstronnie przygotowuje do uczestnictwa w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Inżynieria obliczeniowa

Studia na kierunku Inżynieria systemów

Inżynieria systemów jest kierunkiem, który skupia się na holistycznym podejściu do problemu. Studia służą optymalizacji wysiłku, efektu i ryzyka przy powoływaniu do życia i funkcjonowaniu nowych systemów, które będą harmonijnie wpasowane w środowisko. Kierunek ma przygotować przyszłych inżynierów, którzy całościowo spojrzą na świat technologii i potrafią stworzyć, prowadzić i motywować swój zespół.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Inżynieria systemów

Studia na kierunku Matematyka

Studia na kierunku Matematyka
Matematyka jest królową wszystkich nauk i podstawą dla wielu innych dziedzin nauki. Dostarcza ona narzędzia, dzięki którym otrzymujemy ścisłe wnioski z przyjętych założeń. Matematyka jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy i przewija się przez wszystkie sfery naszego życia. Kandydat na ten kierunek powinien lubić matematykę i posiadać podstawową wiedzę z jej zakresu. Od studenta wymaga się zdolności logicznego myślenia, analizowania, oraz rozbudowanej wyobraźni i dobrej pamięci.
Tagi: matematyka

Czytaj więcej: Studia na kierunku Matematyka

Studia na kierunku Matematyka komputerowa

Studia na kierunku Matematyka Komputerowa dają nowoczesne, algorytmiczne spojrzenie na klasyczne działy matematyki, kształcąc m.in. w zakresie analizy matematycznej, algebry, geometrii, teorii mnogości, topologii, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Równocześnie dają solidne przygotowanie w zakresie informatyki, obejmując w szczególności praktyczną naukę współczesnych języków programowania z uwzględnieniem nowoczesnych technik i paradygmatów programowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody programowania i inżynierię oprogramowania.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Matematyka komputerowa

Studia na kierunku Matematyka stosowana

Studia mają charakter aplikacyjny i uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Matematyka stosowana

Studia na kierunku Techniczne zastosowania internetu

Kierunek Techniczne zastosowania Internetu ma celu wykształcenie specjalistów w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu, gdzie tworzą się nowe dziedziny łączące technikę i biznes takie jak "Ciche przetwarzanie danych" i "Internet rzeczy". Coraz częściej różne, otaczające nas przedmioty i urządzenia zostają wyposażone w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Są to np. "inteligentne budynki", telemedycyna, sieci takie jak samochód-samochód czy samochód-infrastruktura, wirtualne laboratoria i wiele innych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Techniczne zastosowania internetu

Studia na kierunku Teleinformatyka

Studia na kierunku Teleinformatyka
Kierunek studiów Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Studia Teleinformatyka to odpowiedź na ten rozwój w ostatnim dziesięcioleciu w którym nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie sieci komputerowych zwanych też sieciami teleinformatycznymi. Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych z jednej strony i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i zastosowań informatyki w telekomunikacji czyli specjalistów w zakresie Teleinformatyki.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Teleinformatyka

Studia na kierunku Telekomunikacja

Telekomunikacja jest dziedziną nauki zajmującą się takimi zagadnieniami jak: transmisja wszelkiego rodzaju informacji na odległość, sposoby ich przetwarzania, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Jeśli ten obszar należy do Twoich zainteresowań i chcesz związać z nim swoją, przyszłą karierę zawodową to studia na kierunku Telekomunikacja są dla Ciebie doskonałym wyborem.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Telekomunikacja

Studia matematyczno-informatyczne prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
puls.edu.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
www.tu.kielce.pl
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.ukw.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
www.uni.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl