Studia matematyczno-informatyczne
W dobie niemal całkowitej komputeryzacji, kierunki matematyczno-informatyczne cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Do prostych, łatwych i przyjemnych na pewno nie należą, ale jeśli już uda Ci się je skończyć, to ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy nie powinieneś mieć większych problemów... Podstawowym wymogiem dla kandydatów jest gruntowna wiedza matematyczna i informatyczna, biegłość w obsłudze komputera i pasja. Bez tej ostatniej ciężko jest bowiem osiągnąć dwie pierwsze.


Jeśli już dostaniesz się na wymarzony kierunek, rozmawiaj o nim raczej ze znajomymi z uczelni. Znajomym z innych kierunków niewątpliwie zaimponuje Twoja wiedza, z chęcią z niej skorzystają, ale nie do końca zrozumieją, co chcesz im przekazać.

Komputeryzacja dotknęła już chyba każdego elementu naszego życia. Nie dziwi zatem nikogo fakt, iż stale rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży IT. Studia podyplomowe na kierunkach związanych z informatyką są przeznaczone dla osób, które już pracują w IT i chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak i dla tych, którzy planują się przekwalifikować i zdobyć nową wiedzę.
Przedmiotem studiów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej.

Studia na kierunku Bioinformatyka
Studia na kierunku Bioinformatyka zajmują się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych.

Co wyjdzie z połączenia geografii i informatyki? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Geoinformatyka, czyli bardzo nowatorskie studia, które istnieją w ofertach edukacyjnych wielu polskich uczelni. Podstawowym celem tego kierunku jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zdobywaniem, analizowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych za pomocą różnych systemów informatycznych. Geoinfoaratyka to studia międzyobszarowe, łączące teorię z praktyką i stanowiące mieszaninę różnorodnych dyscyplin naukowych. Studentami trzyletnich studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunku Geoinformatyka mogą zostać osoby legitymujące się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, informatyki) lub przyrodniczych (geografii). Kandydaci na dwuletnie studia magisterskie muszą wykazać się wiedzą z poprzednich lat studiów oraz wysokimi ocenami na dyplomie ukończenia pierwszego etapu edukacji akademickiej. Idealnym kandydatem na studia jest osoba, która oprócz umiejętności analitycznych i zamiłowania do przedmiotów ścisłych pewnie porusza się w świecie technologii cyfrowej i posiada wystarczającą wiedzę z dziedziny nauk o Ziemi. Geoinformatyka to studia przyszłościowe, dające możliwość zdobycia bardzo ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Studia na kierunku Informatyka
Nie każdy kandydat na informatykę rozumie, czego dotyczy wybrana przez niego dziedzina. Wielu ludzi zaskakuje już pierwszy semestr, który zdominowany jest przez matematykę. Skąd bierze się tak wiele nieporozumień i niespełnionych oczekiwań kandydatów, którzy uważają, że na Informatyce nauczą się składać komputery, instalować system operacyjny i obsługiwać programy graficzne? Omawiana tu dziedzina to stosunkowo nowa dyscyplina naukowa, która rozpięta jest pomiędzy naukami ścisłymi, a technicznymi. Jeszcze niedawno należała, niemal w całości do matematyki. Informatyk to specjalista w zakresie przetwarzania danych, a także pisania programów i systemów, odpowiedzialnych za realizację procedur, zmierzających do transformacji danych. Trzeba przyznać, że takie określenie nie znajduje swojego odzwierciedlenia w stereotypach i kulturze. Tam bowiem, informatyk to nadal człowiek, który naprawia komputery, włamuje się na serwery Pentagonu i administruje systemy komputerowe, pracując w niewielkim pokoiku na końcu piwnicznego korytarza średniej wielkości firmy.

Wspomaganie zarządzania jest dominującym ilościowo obszarem zastosowań informatyki, potrzebni są specjaliści o szerokich kwalifikacjach. Szczególnie trudne jest powiązanie celów biznesowych i procedur pracy przedsiębiorstwa z możliwościami narzędzi - aplikacji wspomagających zarządzanie.

Kierunek Informatyka i ekonometria zaliczany jest do nauk ekonomicznych i skupia się przede wszystkim na metodach analizy zjawisk gospodarczych. Kandydat powinien cechować się umiejętnością podejmowania szybkich, ale i trafnych decyzji, zdolnością logicznego myślenia oraz umiejętnością przewidywania rozwoju techniki.

Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka, prowadzone przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.
 
Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Ta wiedza ? dostosowana do aktualnego stanu rozwoju informatyki ? ma zapewnić dobre przygotowanie podstawowe, stanowiące podbudowę dla innych przedmiotów.
Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Systemy te przetwarzają gigantyczną ilość informacji, trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie bez baz danych. Student poznaje metody projektowania systemów ? w tym baz danych ? uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych.
 
Platformą realizacji współczesnych aplikacji są sieci komputerowe, sieci rozległe, Internet. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw.
Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.
 
Perspektywy zawodowe
 
Absolwent studiów licencjackich i magisterskich kierunku informatyka inżynierska na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta UŚ od absolwentów innych uczelni, marginalizujących często podstawowe przygotowanie informatyczne, bądź przekazujących treści nieaktualne.
 
Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka. Platformą realizacji współczesnych aplikacji są sieci komputerowe, sieci rozległe, Internet. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw.

Celem studiów jest wyedukowanie specjalistów, którzy poradzą sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów związanych z zastosowaniem informatyki w przemyśle. W tym celu  trzeba połączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi i postawą przedsiębiorczą i kreatywną.

Największą zaletą studiowania na kierunku Informatyka stosowana jest to, że oprócz wiedzy informatycznej studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu absolwenci kierunku dobrze rozumieją rzeczywistość gospodarczą, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających działalność biznesową.

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych w zarządzaniu w połączeniu z potrzebami tworzenia nowoczesnych aplikacji oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów na rynku pracy były głównymi przesłankami koncepcji i projektu unikatowego kierunku studiów Informatyka w biznesie.

Z definicji pojęcie inżynieria cyfryzacji określa informatykę stosowaną na potrzeby użytkowe społeczeństwa informacyjnego. Jako kierunek studiów podstawowym zadaniem Inżynierii cyfryzacji jest projektowanie i wdrażanie wytwarzanego oprogramowania w biznesie, administracji i przemyśle. Inżynieria cyfryzacji jest nowym kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób zainteresowanych informatyką i informatyzacją w szerokim tego słowa znaczeniu. Dzięki studiom na Inżynierii cyfryzacji zdobędziesz wykształcenie i kwalifikacje aby w przyszłości aby w pracy zawodowej być specjalistą od systemów informatycznych, projektantem produktów i usług informatycznych oraz analitykiem systemowym.

Makrokierunek Inżynieria obliczeniowa wszechstronnie przygotowuje do uczestnictwa w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki.

Inżynieria systemów jest kierunkiem, który skupia się na holistycznym podejściu do problemu. Studia służą optymalizacji wysiłku, efektu i ryzyka przy powoływaniu do życia i funkcjonowaniu nowych systemów, które będą harmonijnie wpasowane w środowisko. Kierunek ma przygotować przyszłych inżynierów, którzy całościowo spojrzą na świat technologii i potrafią stworzyć, prowadzić i motywować swój zespół.

Studia na kierunku Matematyka
Matematyka jest nazywana królową nauk. W jakim sensie i w jakim znaczeniu używa się tego określenia? Czy rzeczywiście znajomość matematyki pozwala lepiej rozumieć świat? Dyscypliny wiedzy ułożone są hierarchicznie, jedne są bardziej podstawowe, inne korzystają z wypracowanego już dorobku nauki. W tym znaczeniu matematyka jest jedną z podstawowych dziedzin, ponieważ niezbędna jest do rzetelnego uprawiania nauk przyrodniczych, ekonomii, socjologii, a nawet politologii. Czy studia matematyczne to dobry wybór? Wiele zależy od tego, w jaki sposób chcesz ukształtować swój intelekt i jakie stworzyć sobie perspektywy zawodowe.

Studia na kierunku Matematyka Komputerowa dają nowoczesne, algorytmiczne spojrzenie na klasyczne działy matematyki, kształcąc m.in. w zakresie analizy matematycznej, algebry, geometrii, teorii mnogości, topologii, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Równocześnie dają solidne przygotowanie w zakresie informatyki, obejmując w szczególności praktyczną naukę współczesnych języków programowania z uwzględnieniem nowoczesnych technik i paradygmatów programowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody programowania i inżynierię oprogramowania.

Studia mają charakter aplikacyjny i uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Neuroinformatyka to kierunek niezwykle interdyscyplinarny. Łączy się na nim wiedza z zakresu neurologii, informatyki, kognitywistyki, medycyny, biotechnologii oraz matematyki i fizyki. Można się zatem domyślić, że studia te są przeznaczone dla osób ambitnych, wiedzących czego chcą. Jeśli fascynuje Cię ludzki mózg i masz zacięcie naukowe, ale też techniczne, może być to kierunek dla Ciebie.

Kierunek Techniczne zastosowania Internetu ma celu wykształcenie specjalistów w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu, gdzie tworzą się nowe dziedziny łączące technikę i biznes takie jak "Ciche przetwarzanie danych" i "Internet rzeczy". Coraz częściej różne, otaczające nas przedmioty i urządzenia zostają wyposażone w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwość komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Są to np. "inteligentne budynki", telemedycyna, sieci takie jak samochód-samochód czy samochód-infrastruktura, wirtualne laboratoria i wiele innych.

Studia na kierunku Teleinformatyka
Kierunek studiów Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Studia Teleinformatyka to odpowiedź na ten rozwój w ostatnim dziesięcioleciu w którym nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie sieci komputerowych zwanych też sieciami teleinformatycznymi. Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych z jednej strony i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i zastosowań informatyki w telekomunikacji czyli specjalistów w zakresie Teleinformatyki.