Studia na kierunku Farmacja
Studia na kierunku Farmacja są bardzo ściśle powiązane z medycyną. Chodzi tu nie tylko o przedmiot nauki, ale także stronę instytucjonalną nauki. Kształcenie farmaceutów odbywa się bowiem najczęściej w ramach struktur kształcenia medycznego. Studenci farmacji poznają różnego rodzaju leki i ich działanie. Dzięki pracy laboratoryjnej nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by w sposób zgodny ze sztuką farmaceutyczną przygotowywać samodzielnie różnego rodzaju leki.


Co powiesz na studia w najnowocześniejszym budynku nauk przyrodniczych w Europie? Podejmij studia na Wydziale Chemii na jednej z wybranych specjalności w zakresie chemii biomedycznej, chemii żywności, chemii kosmetyków, analityki i diagnostyki chemicznej czy chemii i technologii środowiska. Studenci mają tutaj dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii.


Trafiłeś na tę stronę, więc prawdopodobnie stoisz przed wyborem kierunku studiów. Nie jest to wybór łatwy, gdy uczelnie zasypują Cię ofertami nowych, coraz to ciekawszych kierunków, ale... chciałbyś studiować farmację, a tam trudno się dostać. Pomyśl więc o chemii medycznej. Tam też uczą o lekach i ich właściwościach.


Studia na kierunku Farmacja są bardzo ściśle powiązane z medycyną. Chodzi tu nie tylko o przedmiot nauki, ale także stronę instytucjonalną nauki. Kształcenie farmaceutów odbywa się bowiem najczęściej w ramach struktur kształcenia medycznego. Studenci farmacji poznają różnego rodzaju leki i ich działanie. Dzięki pracy laboratoryjnej nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by w sposób zgodny ze sztuką farmaceutyczną przygotowywać samodzielnie różnego rodzaju leki.

Przyszły farmaceuta w szkole średniej

Najistotniejszymi przedmiotami dla przyszłego farmaceuty są biologia i chemia. Nie wolno jednak zapominać o nauce języków obcych. Dobre przygotowanie do matury jest bardzo istotne, ponieważ zwykle na tym kierunku o jedno miejsce rywalizuje kilku kandydatów.

Studia farmaceutyczne: poziom trudności i największe bariery

Nie możesz się oszukiwać, farmacja to bardzo trudne studia. Wiele osób twierdzi, że poziom nauczania jest porównywalny z kierunkami lekarskimi lub nawet wyższy! Nic w tym dziwnego, w końcu na farmaceutach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ich dziedzina rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny, dlatego trzeba być otwartym na naukę przez całe życie.

Przedmioty na studiach farmaceutycznych

Część zajęć to tradycyjnie rozumiane wykłady i ćwiczenia, jednak najważniejsze na tych studiach jest to, co dzieje się w laboratoriach. Praktyczne umiejętności młodych adeptów farmacji kształtowane są w czasie niezliczonych godzin, w trakcie których realizują oni prace laboratoryjne, wykonują zadania zlecone im przez nauczycieli i samodzielnie tworzą lub przygotowują różnego rodzaju leki. Oto lista przykładowych przedmiotów:
  • statystyka;
  • biofizyka;
  • biologia molekularna;
  • chemia leków;
  • immunologia
  • farmakodynamika;
  • toksykologia.

Praca po Farmacji

Trud i wysiłek włożony w studia bywa opłacalny! Mogą się o tym przekonać farmaceuci, którzy w trakcie nauki zrealizowali dobre praktyki, uczestniczyli w międzynarodowej wymianie studentów i zdobyli pierwsze zawodowe doświadczenia. Takich absolwentów chcą zatrudniać instytuty badawcze, koncerny farmaceutyczne i apteki!