Studia na kierunku Techniki dentystyczne

Podczas studiów na kierunku Techniki dentystyczne absolwenci przygotowywani są do wykonywania protez stałych, ruchomych i nietypowych, wykonywania aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Potrafią wykazywać się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób wad narządu żucia.

W trakcie studiów:
Przedmioty podstawowe to anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, epidemiologia, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, kwalifikowana pierwsza pomoc, ekonomia, ekonomia i finanse w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie pracownią techniki dentystycznej, metodologia badań.
Przedmioty kierunkowe to technika protetyczna, technika ortodontyczna, propedeutyka protetyki, propedeutyka ortodoncji, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, technologie odlewnicze w technice dentystycznej, konstrukcje protez stałych i ruchomych, inżynieria warstwy wierzchniej, modelarstwo i rysunek, technologie polimerów, technologie ceramiczne, propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej, biomechanika w technice dentystycznej.

Po studiach:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w kraju i za granicą:
- w zakładach opieki zdrowotnej,
- może organizować i zarządzać własną pracownią techniczno-dentystyczną,
- w charakterze nauczyciela zawodu po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.


ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl

Studia medyczne prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
puls.edu.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl