Metalurgia skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych. Często utożsamiana jest z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Studia na kierunku Metalurgia łączą wiedzę w zakresie wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych, zagospodarowania odpadów przemysłowych, informatyki, recyklingu, ekonomii i ekologii.

W trakcie studiów:
nauka o materiałach, termodynamika techniczna i technika cieplna, matematyka, chemia, fizyka, metalurgia i przetwórstwo metali, metodyka badania materiałów, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, grafika inżynierska i projektowanie inżynierskie, automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia, kształtowanie, badanie struktury i własności materiałów, teoria procesów metalurgicznych, teoria sprężystości i plastyczności, metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych, komputerowe wspomaganie w technice i sieci komputerowych, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich;

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

- małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych,

- jednostkach projektowych i doradczych,

- innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.