Studia na kierunku Dyplomacja i stosunki konsularne

Dyplomacja i stosunki konsularne jako kierunek studiów łączy wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Studenci uczą się jak rozwiązywać konflikty oraz jak umiejętnie prowadzić dyskusję.

W trakcie studiów:

W toku studiów studenci zaznajamiają się z takimi przedmiotami jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, służba konsularna, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, protokół dyplomatyczny, dyplomacja dwustronna i wielostronna, historia dyplomacji, sztuka dyplomacji, prawo dyplomatyczne i konsularne, kultura osobista, sztuka rozwiązywania konfliktów, polskie służby dyplomatyczne i konsularne, korespondencja dyplomatyczna.
 
Po studiach:

Absolwenci tego kierunku mogą szukać pracy:
- jako pracownicy w służbach dyplomatycznych i konsularnych,
- w prasie, radiu, telewizji,
- jako pracownicy administracji publicznej,
- w organizacjach międzynarodowych (ONZ, NATO, UE).

Studia z zakresu Nauk społecznych prowadzą:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
pl. Hallera 1
90-647 Łódź
www.umed.pl
pl. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
www.umcs.pl
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
www.dsw.edu.pl
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
puls.edu.pl
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
www.gsw.gda.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl