W powszechnej opinii panuje przekonanie, że ochrona środowiska jest tym samym co ekologia. Bałagan w nazewnictwie związany jest z pewnym nieporozumieniem. Ekologia to nie nauka o ochronie środowiska, ale o samym środowisku, a więc o organizmach żywych i ich powiązaniach z nieożywionym otoczeniem. Dochodzimy tu do sedna: otóż jasne jest, że każdy, kto chce na poważnie zająć się ochroną środowiska musi być ekologiem. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy ekolog specjalizuje się w ochronie przyrody. Dlaczego warto rozpocząć studia na kierunku ochrona środowiska?


Kandydat na Ochronę środowiska

Ochrona środowiska to studia dla osób, które wyróżniają się dobrą znajomością biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej. Wybór przedmiotów maturalnych jest niezwykle istotny. Od przyznanych na egzaminie dojrzałości punktów zależy miejsce na liście rankingowej. Nie wszystkie uczelnie organizują zaawansowane procedury rekrutacyjne, w takich placówkach wystarczy świadectwo maturalne z przeciętnymi wynikami, gdyż jedynym warunkiem wstępnym jest samo pomyślne zdanie matury.

Student Ochrony środowiska

Student tego kierunku nie ma łatwego życia. W ciągu kilku lat studiów musi opanować znaczne ilości wiedzy wypracowanej na terenie różnych dyscyplin. Zaliczenie wszystkich przedmiotów to nie wszystko. Niektóre ćwiczenia, czy seminaria wymagają biegłości w posługiwaniu się dorobkiem połączonych ze sobą obszarów kształcenia. Studia w zakresie ochrony środowiska mogą okazać się niezwykle ciekawą drogą dla miłośników przyrody, którym nie obce jest ścisłe i zdyscyplinowane myślenie.

Absolwent Ochrony środowiska

Nie ma chyba jednego modelu kariery zawodowej absolwenta ochrony środowiska. Tak jak w wypadku osób, które ukończyły inne kierunki, zdarza się, że pracują oni poza swoimi zawodami. Pomimo tego większość absolwentów kończących te studia znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zróżnicowane zadania w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Część z nich rekrutowana jest przez korporacje lub zatrudnia się w przemyśle ciężkim jako specjaliści i inżynierowie. Nierzadko też absolwenci ochrony środowiska uzyskują etaty w organizacjach pozarządowych w kraju i za granicą.