Na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie słuchacz uzyska specjalistyczną wiedzę z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Będzie uczył się prawidłowych prac hodowlanych, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Studenci kierunku posiadają rozwiniętą świadomość etycznej postawy i odpowiedzialności za zarówno zwierzęta towarzyszące, jak i utrzymywane w niewoli. Absolwenci w przyszłości będą mogli podjąć pracę w zoo lub innych ośrodkach, w których przebywają zwierzęta.


W trakcie studiów:
Przedmioty wykładane na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie:
- Zoologia
- Ekologia
- Chemia
- Biofizyka
- Biochemia zwierząt
- Mikrobiologia
- Morfologia zwierząt
- Fizjologia zwierząt
- Botanika
- Podstawy ekonomii
- Marketing i zarządzanie

Po studiach:
Kierunek Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie kształci specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Elementy ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej dają możliwość prowadzenia firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Absolwenci tego kierunku to kompetentna kadra do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych. Absolwenci mogą samodzielnie prowadzić chów zwierząt amatorskich, organizować ekspozycje zwierząt, organizować ogrody zoologiczne oraz konkursy.