Studia pedagogiczneChcesz mieć istotny wpływ na proces wychowania i edukacji młodego pokolenia? Uważasz, że wiele aspektów można poprawić lub całkowicie zmodernizować i dostosować do aktualnych wymogów rynku pracy? Studia na kierunkach pedagogicznych są najlepszą drogą, by to osiągnąć!
 
Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Nie zawsze tak jest, często procesy wychowawcze spotykają się z buntem i odrzuceniem. Nie są to więc kierunki, na które można startować bez dogłębnego przemyślenia. Drogą do sukcesu w tych dziedzinach jest jasno obrany cel.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Pedagogicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji, rad, opinii i poradników.

Studia podyplomowe na kierunkach pedagogicznych
opierają się w przeważającej części na zespole nauk o wychowaniu. Ich kluczową rolą jest rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizowaniu procesów edukacyjno-wychowawczych. Bardzo popularnym kierunkiem, w ramach pedagogicznych studiów podyplomowych, jest np. brokerstwo zawodowe i edukacyjne.
Jesteś zainteresowany kształceniem dorosłych? Andragogika to kierunek praktyczny, dający duże możliwości rozwojowe zarówno osobom studiującym, jak i ich podopiecznym. Studia na Andragogice przeznaczone są dla osób mających predyspozycję do pracy z ludźmi, otwartych na ich potrzeby, cierpliwych i zorganizowanych. Kandydaci chętni do studiowania na tym kierunku muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów i stanąć do konkursu świadectw. Bardzo mile widziana jest wiedza z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz zagadnień z dziedziny nauk o człowieku.

"Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną" - ta opinia Adolfa Rudnickiego, wybitnego prozaika i eseisty może przyświecać każdemu animatorowi kultury. Samo pojęcie kultury można je rozumieć bardzo różnie - ale w tym kontekście najlepiej patrzeć na kulturę jako na całość działań artystycznych człowieka. Mniej jasne pewnie jest pojęcie "animatora kultury". Może Ci się kojarzyć z filmami animowanymi albo teatrem lalkowym, ale to jednak coś zupełnie innego. Po tych studiach masz być siłą sprawczą, dzięki której inni ludzie zajmą się aktywnością kulturalną.

Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna
Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna skierowane są do osób, które chcą zajmować się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie. Kierunek ten łączy trzy dyscypliny: logopedię kliniczną, lingwistykę i pedagogikę. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniami we wszystkich trzech dziedzinach. Pamiętaj, że logopedia to stosunkowo nowa propozycja w ofercie edukacyjnej uczelni. Sama dziedzina cały czas się rozwija, dlatego absolwenci poświęcają dużo uwagi na szlifowanie swoich umiejętności.

Na mapie wszystkich kierunków związanych z kształceniem dzieci i osób dorosłych logopedia to nowość. Ta dziedzina wiedzy skupia się na kształtowaniu prawidłowej wymowy, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Dlaczego logopedia to przyszłościowy kierunek rozwoju? O poprawną wymowę nie dbają jedynie rodzice kilkuletnich dzieci, ale również osoby na wysokich stanowiskach. Dzięki połączeniu wiedzy z takich dziedzin jak logopedia, lingwistyka, medycyna i psychologia, logopedia to kierunek, który pozwala na badanie i pogłębianie wiedzy na temat zaburzeń mowy.

Studia na kierunku Pedagogika
Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę. Licencjat, czy magisterium z Pedagogiki uchodzi, w powszechnej opinii, za dość łatwą zdobycz. Czy tak jest w rzeczywistości? Warto rozprawić się z mitami, które narosły wokół najpopularniejszego, w Polsce kierunku studiów. Zapraszamy do lektury.

Studia zapewniają zdobycie kompetencji w pracy z dzieckiem we wczesnej fazie rozwoju. Osoby studiujące Pedagogikę małego dziecka zdobywają specjalistyczne wykształcenie, umożliwiające wykonywanie zawodu pedagoga. By dostać się na ten kierunek należy wziąć udział w konkursie świadectw. Wiele aspektów dotyczących tego typu zagadnień zostanie poruszonych na pierwszym etapie edukacji akademickiej. Studenci kierunku Pedagogika małego dziecka mogą uzyskać stopień licencjata. Możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich. Zapraszamy do lektury!

Dla osób myślących o pracy w oświacie uczelnie przygotowały bogatą ofertę edukacyjną. Jednym z kierunków wartym uwagi jest Pedagogika nauczycielska. Studia na tym kierunku trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Ochotnicy mają szansę kształcić się na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich, zaś osoby z tytułem magistra, na rocznych studiach podyplomowych. Drugi i trzeci poziom edukacji akademickiej nie tylko rozwijają wiedzę i umiejętności, ale dają też coś więcej: uprawnienia pedagogiczne. Osoby po studiach na kierunku Pedagogika nauczycielska mogą uczyć w szkołach i pełnić tam wiele odpowiedzialnych funkcji.

Niewiele jest kierunków studiów, które przygotowują do zawodów wymagających nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego i rzetelnej wiedzy, ale także niezwykłego zaangażowania i poświęcenia. Niewątpliwie jednym z nich jest Pedagogika specjalna. Od pedagoga specjalnego wymaga się bardzo dużej, nierzadko medycznej wiedzy dziedzinowej, wielkiego serca i nieustannego wchodzenia w pełne ciepła i serdeczności relacje z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w tej dziedzinie, koniecznie zapoznaj się z artykułem.

Jeśli masz w sobie wrażliwość i obchodzi Cię los potrzebujących, a na dodatek chcesz wychowywać innych, powinieneś skierować swoje kroki na kierunek Pedagogika społeczno-wychowawcza. To studia, które otwierają na drugiego człowieka, uczą cierpliwości, samodzielności oraz dają niesamowicie dużo satysfakcji. Wybierając Pedagogikę społeczno-wychowawczą musisz wiedzieć, że są to studia trzyletnie. Edukację zakończyć możesz na tym etapie, uzyskując tytuł licencjata. Jeśli chcesz kształcić się dalej, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich.