Studia pedagogiczneChcesz mieć istotny wpływ na proces wychowania i edukacji młodego pokolenia? Uważasz, że wiele aspektów można poprawić lub całkowicie zmodernizować i dostosować do aktualnych wymogów rynku pracy? Studia na kierunkach pedagogicznych są najlepszą drogą, by to osiągnąć!
 
Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Nie zawsze tak jest, często procesy wychowawcze spotykają się z buntem i odrzuceniem. Nie są to więc kierunki, na które można startować bez dogłębnego przemyślenia. Drogą do sukcesu w tych dziedzinach jest jasno obrany cel.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Pedagogicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji, rad, opinii i poradników.

Studia podyplomowe na kierunkach pedagogicznych
opierają się w przeważającej części na zespole nauk o wychowaniu. Ich kluczową rolą jest rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizowaniu procesów edukacyjno-wychowawczych. Bardzo popularnym kierunkiem, w ramach pedagogicznych studiów podyplomowych, jest np. brokerstwo zawodowe i edukacyjne.
Jeśli interesuje cię kształcenie dorosłych, może warto wybrać się na Andragogikę? Kierunek nowoczesny i bardzo praktyczny, dający duże możliwości rozwojowe zarówno osobom studiującym, jak i ich podopiecznym. Studia na Andragogice przeznaczone są dla osób mających predyspozycję do pracy z ludźmi dorosłymi, otwartych na ich potrzeby, cierpliwych i zorganizowanych. Kandydaci chętni do studiowania na kierunku Andragogika muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów i stanąć do konkursu świadectw. Bardzo mile widziana jest wiedza z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz zagadnień z dziedziny nauk o człowieku. Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, na wydziałach pedagogicznych różnych uczelni. Andragogika jest bowiem nierozerwalnie związana z pedagogiką, stąd na studiach realizuje się program nauczania bardzo zbliżony do tego, obowiązującego na studiach stricte pedagogicznych.

"Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną" - ta opinia Adolfa Rudnickiego, wybitnego prozaika i eseisty może przyświecać każdemu animatorowi kultury. Po samo pojęcie kultury jest pewnie intuicyjnie przez Ciebie umiejscawiane. Oczywiście można je rozumieć bardzo różnie - ale w tym kontekście najlepiej patrzeć na kulturę jako na całość działań artystycznych człowieka. Mniej jasne pewnie jest dla Ciebie pojęcie "animatora kultury". Może Ci się kojarzyć z filmami animowanymi albo teatrem lalkowym, ale to jednak coś zupełnie innego. Intuicja prowadzi Cię jednak w dobrym kierunku. Po tych studiach masz być siłą sprawczą, dzięki której inni ludzie zajmą się aktywnością kulturalną. Oczywiście nie chodzi o manipulowanie nimi jak lalkarz marionetk. Już bardziej wpisywanie ich w nowe otoczenie i podsuwać nowe wyzwania, jak robi to rysownik kreskówek z bohaterami animowanych fabuł. Jakie to sposoby aktywizacji? Powinieneś nauczyć się na studiach jak rozbudzać potencjał i zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Demonstrować jak atrakcyjnie spędzać czas wolny na działaniach z obszaru kultury oraz organizować tą aktywność, zarządzać nią. Wszystkie te działania mają sprowadzać się z jednej strony do upowszechniania kultury, a z drugiej do dostarczania zainteresowanym sposobów na spędzanie wolnego czasu i zaspokoić ich potrzeby obcowania z kulturą wysoką i pop-kulturą. Animatorem kultury możesz więc zostać wtedy, kiedy jesteś po trosze managerem, pedagogiem, psychologiem, i artystą.

Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna
Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna skierowane są do osób, które chcą zajmować się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie. Kierunek ten łączy trzy dyscypliny: logopedię kliniczną, lingwistykę i pedagogikę.

Dzięki kompleksowemu połączeniu wiedzy z takich dziedzin jak logopedia, lingwistyka, medycyna i psychologia, powstał unikatowy kierunek studiów, który pozwala na badanie i pogłębianie wiedzy na temat zaburzeń mowy.

Studia na kierunku Pedagogika
Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę. Licencjat, czy magisterium z Pedagogiki uchodzi, w powszechnej opinii, za dość łatwą zdobycz. Czy tak jest w rzeczywistości? Warto rozprawić się z mitami, które narosły wokół najpopularniejszego, w Polsce kierunku studiów. Zapraszamy do lektury.

Kto ma dzieci ten wie, że ich wychowywanie to jedna z najtrudniejszych profesji pod słońcem. By dobrze się do niej przygotować można rozpocząć studia na kierunku Pedagogika małego dziecka. Studia zapewniają zdobycie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych w pracy z dzieckiem we wczesnej fazie rozwoju. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Osoby studiujące Pedagogikę małego dziecka zdobywają specjalistyczne wykształcenie, umożliwiające wykonywanie zawodu pedagoga. By dostać się na ten kierunek należy wziąć udział w konkursie świadectw. O przyjęciu decydują oceny z języka polskiego, języka obcego i dodatkowego przedmiotu zdawanego na maturze. Wiedza z innych przedmiotów humanistycznych nie jest wymagana. Podobnie rzecz się ma z przedmiotami należącymi do dziedziny nauk społecznych, na przykład z psychologią czy socjologią. Wiele aspektów dotyczących tego typu zagadnień zostanie poruszonych na pierwszym etapie edukacji akademickiej. Studenci kierunku Pedagogika małego dziecka mogą uzyskać stopień licencjata. Możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

Dla osób myślących o pracy w oświacie uczelnie przygotowały bogatą ofertę edukacyjną. Jednym z kierunków wartym uwagi jest Pedagogika nauczycielska. Studia na tym kierunku trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Ochotnicy mają szansę kształcić się na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich, zaś osoby z tytułem magistra, na rocznych studiach podyplomowych. Drugi i trzeci poziom edukacji akademickiej nie tylko rozwijają wiedzę i umiejętności, ale dają też coś więcej: uprawnienia pedagogiczne. Osoby po studiach na kierunku Pedagogika nauczycielska mogą uczyć w szkołach i pełnić tam wiele odpowiedzialnych funkcji. Uczelnie mające w swej ofercie tego typu studia, prowadzą proces rekrutacji w następujący sposób: maturzyści stają do konkursu świadectw, licencjaci rozmawiają z komisją, magistrów obowiązuje kolejność zgłoszeń. Oczywiście zdarzają się wyjątki od tych reguł. Każda osoba przyjęta na Pedagogikę nauczycielską dostaje duży zastrzyk wiedzy z różnych dziedzin nauki. Studia są bowiem mieszaniną wielu dyscyplin, spośród których prym wiedzie pedagogika.

Niewiele jest kierunków studiów, które przygotowują do zawodów wymagających nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego i rzetelnej wiedzy, ale także niezwykłego zaangażowania i poświęcenia. Niewątpliwie jednym z nich jest Pedagogika specjalna. Od pedagoga specjalnego wymaga się bardzo dużej, nierzadko medycznej wiedzy dziedzinowej, wielkiego serca i nieustannego wchodzenia w pełne ciepła i serdeczności relacje z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w tej dziedzinie, koniecznie zapoznaj się z artykułem.

Jeśli masz w sobie wrażliwość i obchodzi cię los potrzebujących, a na dodatek chcesz opiekować się, wychowywać, kształcić i rozwijać innych, powinieneś skierować swoje kroki na kierunek Pedagogika społeczno-wychowawcza. To studia, które otwierają na drugiego człowieka, uczą cierpliwości, samodzielności i dają niesamowicie dużo satysfakcji. Wybierając Pedagogikę społeczno-wychowawczą musisz wiedzieć, że są to studia trzyletnie. Edukację zakończyć możesz na tym etapie, uzyskując tytuł licencjata. Jeśli chcesz kształcić się dalej, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich, trwających dwa lata. Kandydaci, myślący o karierze pedagogów powinni cechować się znajomością przedmiotów humanistycznych na poziomie podstawowym oraz zagadnień z zakresu nauk społecznych. Muszą dobrze zdać maturę i wziąć udział w konkursie świadectw. Walka o indeks wcale nie będzie łatwa, gdyż na pedagogikę co roku wybiera się dużo osób. Studia cieszą się popularnością, gdyż dają wiedzę i umiejętności cenione na rynku pracy. Na dodatek wymagają nieustannego samodoskonalenia. Pedagog nie może spocząć na laurach, zadowalając się wiedzą akademicką. Ciągłe i systematyczne musi poszerzać wiedzę, zdobywając nowe doświadczenie. Tylko w taki sposób jest w stanie w profesjonalny sposób pomóc osobom, z którymi współpracuje.