Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Pedagogika specjalna
     
Pedagogika specjalna kierunek studiów
Studia na kierunku Pedagogika specjalna
KIERUNKI - Studia pedagogiczne
Pedagogika specjalna zajmuje się opieką, terapią, kształceniem i wychowywaniem osób mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów zaistniałych zaburzeń i trudności. Zajmuje się osobami w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym i w wieku dojrzałym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym zadaniem studiów jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korekty pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. Oprócz jednostek upośledzonych Pedagogika specjalna zajmuje się też osobami wybitnie zdolnymi.


W trakcie studiów:

Podczas studiów poznaje się takie działy Pedagogiki specjalnej jak: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, opedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w:
- placówkach oświatowo-wychowawczych,
- poradniach specjalistycznych,
- placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
- placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
- agendach służb socjalnych, oświatowych agendach samorządowych,
- sądownictwie.
W trakcie studiów absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela i podjęcia pracy w szkolnictwie.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Politechnika Śląska w Gliwicach Kolegium Pedagogiczne
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
 
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
www.dsw.edu.pl
 
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra