Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
     
Filologia polska (polonistyka) kierunek studiów
Studia na kierunku Filologia polska (polonistyka)
KIERUNKI - Studia filologiczne
Filologia polska to nauka o języku i o literaturze. Zdecydowanie są to studia dla pasjonatów języka polskiego i polskiej kultury. Polonistyka jest kierunkiem wybitnie humanistycznym, jest przeznaczona przede wszystkim dla ludzi z otwartymi umysłami, którzy lubią zadawać pytania i nie boją się szukać na nie odpowiedzi. Słuchacz Filologii polskiej, dzięki bogatej propozycji zajęć podstawowych i kierunkowych, posiada rzetelne i rozbudowane wykształcenie ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Student tego kierunku ma szansę ugruntować i rozwinąć swoją kompetencję językową połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych. Programy zajęć uwzględniają rozwój najnowszej literatury i aktualnych tendencji w rozwoju języka polskiego, a także aktualne osiągnięcia teorii literatury i językoznawstwa. 

Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, nastawiony na łączenie teorii z praktyką. Nauki o literaturze i o języku spotykają się tu z naukami o kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Filologia polska jest kierunkiem zapewniającym dużą liczbę zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zawodów. Oferuje szeroki wybór specjalności. Ułatwia start tym, którzy myślą o literackim, dziennikarskim bądź scenicznym debiucie.


W trakcie studiów:
Student w czasie nauki zdobywa podstawową wiedzę w zakresie filologii polskiej. Uczy się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe zarówno minione, jak i te aktualne. Student zapoznaje się z dziejami ojczystej literatury i języka. Ma okazję poznać bogactwo polskiej kultury w kontekście kultury europejskiej. Przyszli poloniści uczą się samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Studenci uczęszczają na zajęcia z łaciny, historii, gramatyki, logiki.

Program studiów na kierunku Filologia polska obejmujetakie przedmioty, jak: historię literatury, literaturę współczesną do 1945 roku, poetykę z elementami teorii literatury, literaturę powszechną, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, gramatykę historyczną języka polskiego, język starocerkiewnosłowiański, konwersatorium językoznawcze, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, emisję głosu, kulturę języka, dialektologię i socjolingwistykę, podstawy dydaktyki, pragmatykę, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, wprowadzenie do wiedzy o kulturze.

Po studiach:
Absolwent po ukończeniu Filologii polskiej może podjąć pracę w:
- placówkach dydaktycznych (w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole średniej - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej);
- placówkach kulturalnych (w muzeach, kinach, teatrach, domach kultury i świetlicach);
- mediach (w prasie, radiu, telewizji);
- różnych instytucjach samorządowych i państwowych oraz fundacjach.
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Humanistyczno-Społeczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
prezentacja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie
prezentacja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. bł. E. Bojanowskiego w Warszawie
Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Dziekanat w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Dziekanat w Sosnowcu
Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra