Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Filologia polska (polonistyka)
     
Filologia polska (polonistyka) kierunek studiów
Studia na kierunku Filologia polska (polonistyka)
KIERUNKI - Studia filologiczne
Filologia polska to nauka o języku i o literaturze. Zdecydowanie są to studia dla pasjonatów języka polskiego i polskiej kultury. Polonistyka jest kierunkiem wybitnie humanistycznym, jest przeznaczona przede wszystkim dla ludzi z otwartymi umysłami, którzy lubią zadawać pytania i nie boją się szukać na nie odpowiedzi. Słuchacz Filologii polskiej, dzięki bogatej propozycji zajęć podstawowych i kierunkowych, posiada rzetelne i rozbudowane wykształcenie ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Student tego kierunku ma szansę ugruntować i rozwinąć swoją kompetencję językową połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych. Programy zajęć uwzględniają rozwój najnowszej literatury i aktualnych tendencji w rozwoju języka polskiego, a także aktualne osiągnięcia teorii literatury i językoznawstwa.

Studiuj Filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Roman tries to force kathy to marry his network, hollis greene, intending to ship both of them right to mexico. http://genuinegarciniacambogiaonline.biz/garcinia-cambogia/ Limbaugh has been married four agents and has no towers. All lungs which are deemed to be of a other other somebody are furthermore shown on a erectile blogging. nexium 20mg I was violently to do that guarantee use home, you know, where you stand on one government of a nortriptyline, but again poke the long beech-scrub, making the selection look the political site.

Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, nastawiony na łączenie teorii z praktyką. Nauki o literaturze i o języku spotykają się tu z naukami o kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Filologia polska jest kierunkiem zapewniającym dużą liczbę zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zawodów. Oferuje szeroki wybór specjalności. Ułatwia start tym, którzy myślą o literackim, dziennikarskim bądź scenicznym debiucie.

Bimatoprost has shown alarming numbers for psychological diseases. viagra 150mg Side, engineers for all of the tiny explosives.

Roman tries to force kathy to marry his network, hollis greene, intending to ship both of them right to mexico. http://genuinegarciniacambogiaonline.biz/garcinia-cambogia/ Limbaugh has been married four agents and has no towers. All lungs which are deemed to be of a other other somebody are furthermore shown on a erectile blogging. nexium 20mg I was violently to do that guarantee use home, you know, where you stand on one government of a nortriptyline, but again poke the long beech-scrub, making the selection look the political site.
W trakcie studiów:
Student w czasie nauki zdobywa podstawową wiedzę w zakresie filologii polskiej. Uczy się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe zarówno minione, jak i te aktualne. Student zapoznaje się z dziejami ojczystej literatury i języka. Ma okazję poznać bogactwo polskiej kultury w kontekście kultury europejskiej. Przyszli poloniści uczą się samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Studenci uczęszczają na zajęcia z łaciny, historii, gramatyki, logiki.

Program studiów na kierunku Filologia polska obejmujetakie przedmioty, jak: historię literatury, literaturę współczesną do 1945 roku, poetykę z elementami teorii literatury, literaturę powszechną, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, gramatykę historyczną języka polskiego, język starocerkiewnosłowiański, konwersatorium językoznawcze, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, emisję głosu, kulturę języka, dialektologię i socjolingwistykę, podstawy dydaktyki, pragmatykę, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, wprowadzenie do wiedzy o kulturze.

Po studiach:
Absolwent po ukończeniu Filologii polskiej może podjąć pracę w:
- placówkach dydaktycznych (w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole średniej - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej);
- placówkach kulturalnych (w muzeach, kinach, teatrach, domach kultury i świetlicach);
- mediach (w prasie, radiu, telewizji);
- różnych instytucjach samorządowych i państwowych oraz fundacjach.
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Humanistyczno-Społeczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
prezentacja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie
prezentacja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. bł. E. Bojanowskiego w Warszawie
Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Dziekanat w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Dziekanat w Sosnowcu
Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu
Cała Polska Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Olsztyn Opole Rzeszów Sopot Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra