Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Położnictwo
     
Położnictwo kierunek studiów
Studia na kierunku Położnictwo
KIERUNKI - Studia medyczne
Zawód położnej wiąże się między innymi ze sprawowaniem opieki po­łożniczej, ginekologicznej, neonatologicznej i pielęgniarskiej, polegającej na pielęgnowaniu ciężarnej i rodzącej, kobiety ze schorzeniami gineko­logicznymi.
Absolwent kierunku położnictwo dysponuje rzetelną wiedzą teoretycz­ną i umiejętnościami praktycznymi, umożliwiającymi samodzielne wyko­nanie zawodu położnej. W szczególności będzie się wykazywał wiedzą w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa; umiejętnością wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej; umiejętnością rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; umiejętnością inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa; umiejętnością podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej; umiejętnością działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

W trakcie studiów:
anatomia, fizjologia, patologia, embriologia, badanie fizykalne, biochemia i biofizyka, genetyka, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, filozofia i etyka zawodu położnej, opieka położnicza, techniki położnicze i prowadzenie porodu, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna, diagnostyka w położnictwie i ginekologii, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna;

Po studiach:
Słuchacz po położnictwie jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Może również prowadzić prywatną praktykę położniczą.
prezentacja Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa
prezentacja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
prezentacja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu
prezentacja Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra