Studia na kierunku Prawo

Studia na kierunku Prawo

Prawo, jest obok psychologii, jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, choć należy on również do najtrudniejszych, zarówno z powodu bardzo wysokich progów kwalifikacyjnych do uczelni, a także obszernego zakresu materiału. Popularność tego kierunku wynika z interdyscyplinarnego charakteru, a także ciekawych perspektyw po ukończeniu studiów prawniczych. Kandydat na Prawo powinien wyróżniać się dokładnością, umiejętnością logicznego myślenia, zdolnościami analitycznymi, a także zdolnościami retorycznymi i erystycznymi. Oprócz tego, zawody prawnicze wymagają wysokiej kultury osobistej, z uwagi na przynależność zawodów prawniczych do grupy tzw. zawodów zaufania społecznego, w których szacunek i autorytet są niezwykle cenne.


Utworzenie Wydziału Prawa i Administracji to bez wątpienia największy sukces Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2014/2015. Po raz pierwszy próg uczelni przekroczyło 5 tys. 336 studentów, a niemal co dziesiąty z nich wybrał kierunek prawo lub administrację. Zachęcamy do podjęcia pięcioletnich studiów prawniczych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wybór tego kierunku stanowi możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej, połączonej z praktycznymi umiejętnościami.


 

W trakcie studiów:
Studia prawnicze, to obok medycyny jedyny kierunek na którym nie obowiązuje system boloński. Oznacza to, że są to studia jednolite, pięcioletnie i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studenci prawa biorą udział w zajęciach o charakterze konwersacyjnym, czyli ćwiczeniach oraz wykładach. Przedmioty wykładane na kierunkach prawniczych to m. in.: prawoznawstwo, logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia prawa polskiego. Kolejnym etapem, który pozwoli na zetknięcie się z pracą poza murami uczelni, są praktyki. To bardzo ważny moment, ponieważ może mieć wpływ na wykonywany zawód, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Warto podkreślić, że jest to kierunek przygotowujący do wszystkich zawodów prawniczych, nie wymagają one wyboru specjalizacji, stąd warto zwrócić uwagę na wybór seminarium magisterskiego oraz miejsce praktyk, ponieważ mogą one znacząco zaważyć na dalszych losach absolwenta.
 
Po studiach:
Absolwenci Prawa przygotowani są do podjęcia pracy we wszystkich zawodach prawniczych. W niektórych z nich wymagane jest ukończenie aplikacji (sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej czy notarialnej) rozpoczynającej się i kończącej odrębnymi egzaminami. Absolwenci studiów prawniczych na renomowanych uczelniach są bardzo cenni jako eksperci w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, pracownicy w instytucjach europejskich, eksperci w działach prawnych firm prywatnych i państwowych. Studia prawnicze wpływają na zdolność komunikacji interpersonalnej oraz zdolność porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora, aby prawidłowo rozstrzygać spory prawne. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Z łatwością odnajduje się w interpretowaniu tekstów prawnych, przepisów oraz posługiwaniu się regułami logicznego rozumowania.
 

 ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.wpia.uw.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
www.kozminski.edu.pl
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl

ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
Tagi: prawo