Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Prawo
     
Prawo kierunek studiów
Studia na kierunku Prawo
KIERUNKI - Prawo i administracja

Prawo, jest obok psychologii, jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, choć należy on również do najtrudniejszych, zarówno z powodu bardzo wysokich progów kwalifikacyjnych do uczelni, a także obszernego zakresu materiału. Popularność tego kierunku wynika z interdyscyplinarnego charakteru, a także ciekawych perspektyw po ukończeniu studiów prawniczych. Kandydat na Prawo powinien wyróżniać się dokładnością, umiejętnością logicznego myślenia, zdolnościami analitycznymi, a także zdolnościami retorycznymi i erystycznymi. Oprócz tego, zawody prawnicze wymagają wysokiej kultury osobistej, z uwagi na przynależność zawodów prawniczych do grupy tzw. zawodów zaufania społecznego, w których szacunek i autorytet są niezwykle cenne.


 

W trakcie studiów:
Studia prawnicze, to obok medycyny jedyny kierunek na którym nie obowiązuje system boloński. Oznacza to, że są to studia jednolite, pięcioletnie i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studenci prawa biorą udział w zajęciach o charakterze konwersacyjnym, czyli ćwiczeniach oraz wykładach. Przedmioty wykładane na kierunkach prawniczych to m. in.: prawoznawstwo, logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia prawa polskiego. Kolejnym etapem, który pozwoli na zetknięcie się z pracą poza murami uczelni, są praktyki. To bardzo ważny moment, ponieważ może mieć wpływ na wykonywany zawód, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Warto podkreślić, że jest to kierunek przygotowujący do wszystkich zawodów prawniczych, nie wymagają one wyboru specjalizacji, stąd warto zwrócić uwagę na wybór seminarium magisterskiego oraz miejsce praktyk, ponieważ mogą one znacząco zaważyć na dalszych losach absolwenta.
 
Po studiach:
Absolwenci Prawa przygotowani są do podjęcia pracy we wszystkich zawodach prawniczych. W niektórych z nich wymagane jest ukończenie aplikacji (sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej czy notarialnej) rozpoczynającej się i kończącej odrębnymi egzaminami. Absolwenci studiów prawniczych na renomowanych uczelniach są bardzo cenni jako eksperci w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, pracownicy w instytucjach europejskich, eksperci w działach prawnych firm prywatnych i państwowych. Studia prawnicze wpływają na zdolność komunikacji interpersonalnej oraz zdolność porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora, aby prawidłowo rozstrzygać spory prawne. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Z łatwością odnajduje się w interpretowaniu tekstów prawnych, przepisów oraz posługiwaniu się regułami logicznego rozumowania.
 

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Wydział Prawa i Administracji we Wrocławiu
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uniwersytet Europejski Viadrina
Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji
prezentacja Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
prezentacja Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. A. De Gasperi w Józefowie
Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra  
Tagi: prawo