Studia na kierunku Prawo

Absolwenci magisterskich studiów administracyjnych będą przygotowani do pracy w najbardziej atrakcyjnych działach administracji, a w szczególności w działach związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 2-letnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia na kierunku "Prawo ochrony danych osobowych". Tematyka studiów odgrywa bowiem coraz większą rolę, zaś wiedza w tym zakresie staje się niezbędna, szczególnie dla tych, którzy w związku z realizacją określonych zadań mają dostęp do danych osobowych.


Kierunek prawo na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to jedne z najlepszych studiów prawniczych w kraju. Koźmiński należy do prestiżowego grona czterech polskich uczelni, które zostały wyróżnione za studia prawnicze przez Polską Komisję Akredytacyjną. Najlepsi studenci mogą uczestniczyć w programie stypendialnym PRAWO+ i łączyć studia prawnicze z zarządzaniem, finansami i rachunkowością lub ekonomią. Na Koźmińskim można także podjąć studia prawno-biznesowe na kierunku administracja.


Studia prawnicze to jedyna możliwa droga do uprawiania zawodów prawniczych, które niosą ze sobą prestiż i możliwości osiągania świetnych zarobków. Jak do tej pory Prawo razem z Medycyną i Psychologią opierały się procesowi bolońskiemu, dzięki któremu absolutna większość kierunków prowadzona jest w systemie: licencjat + magisterium + doktorat. Prawo to nadal studia o charakterze jednolitym, tzn. adept tej dziedziny nie broni licencjatu po sześciu semestrach nauki. Przystępuje natomiast po ukończeniu studiów do obrony pracy magisterskiej. Studia prawnicze nie należą do łatwych, a samo ich ukończenie to właściwie połowa drogi do zawodowego sukcesu. Aby zdobyć sensowną pozycję w zawodzie, należy uzyskać także jedną z aplikacji, które otwierają drogę do samodzielnego wykonywania obowiązków prawnika.

Rekrutacja na Prawo

Można powiedzieć, że nauka zawodu prawnika to trzy istotne progi, które niestety niełatwo pokonać. Pierwszym z nich jest rekrutacja. Najbardziej cenione wydziały osiągają współczynnik kilkunastu osób na jedno miejsce. W zasadzie o studiach prawniczych należy myśleć od początku szkoły średniej, decyzja w ostatniej chwili, nie jest dobrym pomysłem na idealne wpasowanie się w kryteria przyjęć, ogłoszone przez uczelnię.

Studia prawnicze

Podczas gdy większość studentów innych kierunków, raczej nie musi obawiać się ryzyka skreślenia z listy studentów, w związku z brakiem postępów w nauce, studenci Prawa niemal do ostatniego semestru nie mogą spać spokojnie. Każdy przedmiot to nowa możliwość niesprostania wymaganiom egzaminacyjnym. Do tego wszystkiego, trzeba wiedzieć jeszcze, że studia prawnicze są zaplanowane w sposób niezwykle skondensowany, nie ma tutaj ważnych i nieważnych przedmiotów, a wiedza z każdego semestru może okazać się kluczową w przyszłej praktyce zawodowej.

Absolwent Prawa

Pomyślna obrona pracy dyplomowej to drugi próg, który dzieli młodych adeptów Prawa od błyskotliwej kariery adwokata, radcy prawnego, sędziego, czy prokuratora. Pozostaje jeszcze trzeci, a więc zdobycie odpowiedniej aplikacji. Wielu prawników wspomina, że droga do aplikacji jest jeszcze bardziej ciernista niż droga do dyplomu magisterskiego. Czy w zawodach związanych z prawem można mówić o bezrobociu? Niestety tak, w każdym zawodzie istnieje pewna ilość ludzi, którzy nie radzą sobie zbyt dobrze na rynku pracy. Absolwenci Prawa mają jednak pewną przewagę nad innymi, ich umysły są wytrenowane, pamięć pojemna, a znajomość reguł i zasad prawnych pozwala na stosunkowo łatwą zmianę zawodu.

Korepretycje i kursy maturalne z języka polskiego
Tags: prawo