Studia na kierunku Prawo

Absolwenci magisterskich studiów administracyjnych będą przygotowani do pracy w najbardziej atrakcyjnych działach administracji, a w szczególności w działach związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na dwuletnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia na kierunku "Prawo Medyczne". Komu dedykowany jest ten unikalny kierunek? Najlepszą, choć dość kolokwialną zdaje się odpowiedź WSZYSTKIM ? w regule ?znaj swoje prawa" nie ma wyjątków, bez znaczenia, którą stroną przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu jesteś. Do rekrutacji zapraszamy zarówno personel medyczny, jak i osoby niemające wcześniejszego doświadczenia z tą dziedziną.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 2-letnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia na kierunku "Prawo ochrony danych osobowych". Tematyka studiów odgrywa bowiem coraz większą rolę, zaś wiedza w tym zakresie staje się niezbędna, szczególnie dla tych, którzy w związku z realizacją określonych zadań mają dostęp do danych osobowych.


Studia prawnicze to jedyna możliwa droga do uprawiania zawodów prawniczych, które niosą ze sobą prestiż i możliwości osiągania świetnych zarobków. Jak do tej pory Prawo razem z Medycyną i Psychologią opierały się procesowi bolońskiemu, dzięki któremu absolutna większość kierunków prowadzona jest w systemie: licencjat + magisterium + doktorat. Prawo to nadal studia o charakterze jednolitym, tzn. adept tej dziedziny nie broni licencjatu po sześciu semestrach nauki. Przystępuje natomiast po ukończeniu studiów do obrony pracy magisterskiej. Studia prawnicze nie należą do łatwych, a samo ich ukończenie to właściwie połowa drogi do zawodowego sukcesu. Aby zdobyć sensowną pozycję w zawodzie, należy uzyskać także jedną z aplikacji, które otwierają drogę do samodzielnego wykonywania obowiązków prawnika.

Rekrutacja na Prawo

Można powiedzieć, że nauka zawodu prawnika to trzy istotne progi, które niestety niełatwo pokonać. Pierwszym z nich jest rekrutacja. Najbardziej cenione wydziały osiągają współczynnik kilkunastu osób na jedno miejsce. W zasadzie o studiach prawniczych należy myśleć od początku szkoły średniej, decyzja w ostatniej chwili, nie jest dobrym pomysłem na idealne wpasowanie się w kryteria przyjęć, ogłoszone przez uczelnię.

Studia prawnicze

Podczas gdy większość studentów innych kierunków, raczej nie musi obawiać się ryzyka skreślenia z listy studentów, w związku z brakiem postępów w nauce, studenci Prawa niemal do ostatniego semestru nie mogą spać spokojnie. Każdy przedmiot to nowa możliwość niesprostania wymaganiom egzaminacyjnym. Do tego wszystkiego, trzeba wiedzieć jeszcze, że studia prawnicze są zaplanowane w sposób niezwykle skondensowany, nie ma tutaj ważnych i nieważnych przedmiotów, a wiedza z każdego semestru może okazać się kluczową w przyszłej praktyce zawodowej.

Absolwent Prawa

Pomyślna obrona pracy dyplomowej to drugi próg, który dzieli młodych adeptów Prawa od błyskotliwej kariery adwokata, radcy prawnego, sędziego, czy prokuratora. Pozostaje jeszcze trzeci, a więc zdobycie odpowiedniej aplikacji. Wielu prawników wspomina, że droga do aplikacji jest jeszcze bardziej ciernista niż droga do dyplomu magisterskiego. Czy w zawodach związanych z prawem można mówić o bezrobociu? Niestety tak, w każdym zawodzie istnieje pewna ilość ludzi, którzy nie radzą sobie zbyt dobrze na rynku pracy. Absolwenci Prawa mają jednak pewną przewagę nad innymi, ich umysły są wytrenowane, pamięć pojemna, a znajomość reguł i zasad prawnych pozwala na stosunkowo łatwą zmianę zawodu.

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.wpia.uw.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
www.kozminski.edu.pl
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl
al. Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
Tags: prawo