Studia na kierunkach przyrodniczychStudia przyrodnicze są bezpośrednio związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od wybranego kierunku studiów, musisz być orłem w jednej z tych dziedzin nauki. Ilość materiału, który należy przyswoić w trakcie studiów, może wydawać się olbrzymia, ale jeśli masz solidne podstawy ze szkoły średniej, to nie będzie aż tak trudno. Do grupy kierunków przyrodniczych zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję czy kartografię.

Kierunki przyrodnicze oparte są na zgłębianych od wieków dziedzinach, których znaczenie, wartość i świadomość cały czas rośnie. Studia tego typu dają praktyczny zawód, ale wymagają rownież umiejętności łączenia wiedzy z wielu dyscyplin.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Przyrodniczych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji.

Ukończyłeś już studia I lub II stopnia na kierunkach przyrodniczych? Pasjonujesz się np. biologią sądową, ochroną środowiska lub leśnictwem i chcesz rozwijać swoje kwalifikacje w tym zakresie? Skorzystaj z bogatej oferty studiów podyplomowych na kierunkach przyrodniczych i osiągnij sukces na rynku pracy!
Podstawowym celem kształcenia na kierunku Agrochemia jest zapewnienie gospodarce specjalistów, którzy mogliby operować na styku dwóch ważnych dla siebie dyscyplin naukowych: chemii oraz nauk rolniczych. Nauki te przenikają się wzajemnie, trudno wyobrazić sobie rozwój rolnictwa bez nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, coraz powszechniej stosowanych regulatorów metabolizmu roślin, czy też leków weterynaryjnych. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz rolniczych. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Kierunek studiów Akwakultura i bezpieczeństwo żywności, pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury i bezpieczeństwa żywności oraz oceny oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne. Są to studia z jeden strony dla osób zainteresowanych hodowlą, ale również zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem żywności sprzedawanej w sklepach. Absolwenci znajdą pracę właśnie jako osoby odpowiedzialne za jakość produktów. Zapraszamy do dalszej lektury!

Analityka żywności i środowiska wodnego to kierunek interdyscyplinarny, którego treści programowe łączą zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności, elementów dietetyki, technologii żywności, a także wiedzę na temat hodowli. Ze względu na specyfikę tego kierunku, z pewnością nie są to studia dla każdego. Idealny kandydat powinien wykazywać zainteresowanie jeszcze przed rozpoczęciem studiów i osiągnąć na maturze wysoki wynik z przedmiotów przyrodniczych. Absolwenci są specjalistami z technologii żywności, co pozwoli im pracować w zawodzie technologa.

Makrokierunek Astrofizyka i kosmologia łączy klasyczne działy fizyki - mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Mamy tu zatem połączenie klasycznych dyscyplin fizyki z kosmologią, która dojrzałość osiąga właściwie na naszych oczach, a także z niezwykle dynamicznie rozwijającą się astrofizyką. Idealnym kandydat będzie osoba, która już na etapie szkoły średniej wykazuje zainteresowanie fizyką oraz astronomią. Ten kierunek studiów jest przede wszystkim dla ścisłowców. Zapraszamy do dalszej lektury! 

Astronomia to studia przyrodnicze, których przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość. Aby podjąć studia na tym kierunku konieczne są zdolności do ścisłego i abstrakcyjnego myślenia, a także zdolności matematyczne. Matematyka i fizyka to podstawy całego programu studiów, dlatego najlepszymi kandydatami będą ci, którzy już na etapie liceum wykazują zainteresowania tymi zagadnieniami. Zainteresowanie nowymi technologiami również się przyda. Zapraszamy do lektury!

Pewnie wydaje Ci się, że potrafisz rozpoznać potrzeby zwierząt, obserwując ich zachowanie? Nawet nie wiesz, jak bardzo możesz być w błędzie. Często oczywiste odruchy zwierząt mogą zostać źle odczytane przez człowieka. A to oznacza jedno: kłopoty dla jednych i drugich! By się przed nimi ustrzec warto rozpocząć studiowanie na kierunku behawiorystyka zwierząt. Plusem studiowania na kierunku behawiorystyka zwierząt jest możliwość niesienia pomocy nie tylko zwierzętom, lecz także ich właścicielom. Chciałbyś swoją pracę zawodową związać z wychowywaniem zwierząt?

Bezpieczeństwo żywności obejmuje swoim zakresem chemię żywności, mikrobiologię żywności, nauki rolnicze i techniczne w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Kierunek kształci fachowców, którzy mają zapewnić jak najlepszą ochronę zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów. Bezpieczeństwo żywności to dziedzina wiedzy, która zajmuje się sprawdzaniem jakości oferowanej konsumentom żywności poprzez zaplanowanie praktyk testowania produktów. Dotyczy to wszystkiego, co można nabyć w sklepie, dlatego absolwenci znajdą pracę w każdym zakładzie produkcyjnym.

Celem studiów na kierunku Biochemia jest przygotowanie absolwenta, który będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Pozna również metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej na średnim poziomie zaawansowania. Oprócz przedmiotów podstawowych, między innymi: matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt. Myślisz o tym, żeby rozpocząć te studia w przyszłości? Zapraszamy do dalszej lektury!

Masz wysokie oceny z biologii i chemii? Interesują cię zagadnienia przyrodnicze? Chcesz mieć faktyczny wpływ na ochronę środowiska? Zacznij studiować Bioinżynierię. Kierunek, tak bardzo popularny na Zachodzie, został doceniony także w Polsce. Oferują go największe uczelnie w kraju. Kandydaci muszą spełnić kilka warunków. Najważniejszy z nich to oczywiście świadectwo dojrzałości z jak najwyższymi ocenami z biologii i chemii. Najlepiej jeśli są one zdawane na poziomie rozszerzonym. Kandydaci muszą także posiadać predyspozycje do wykonywania zawodu bioinżyniera.

Masz wysokie oceny z biologii i chemii? Zdawałeś te przedmioty na maturze? Interesują cię zagadnienia przyrodnicze? Chcesz mieć faktyczny wpływ na ochronę środowiska naturalnego? Zacznij studiować Bioinżynierię. Kierunek, tak bardzo popularny na Zachodzie, został doceniony także w Polsce. Oferują go największe uczelnie w kraju. Kandydaci muszą spełnić kilka warunków, by rozpocząć studia na Bioinżynierii. Najważniejszy z nich to oczywiście świadectwo dojrzałości z jak najwyższymi ocenami z biologii i chemii i dobrze opanowaną wiedzę z tych przedmiotów. Najlepiej jeśli są one zdawane na poziomie rozszerzonym. Daje to większe szanse na przyswojenie bardziej szczegółowego materiału realizowanego na zajęciach z bioinżynierii. Kandydaci muszą także posiadać predyspozycje do wykonywania zawodu bioinżyniera. Nie każdy się do tego nadaje.

Jeśli wahasz się, jakie studia wybrać to zanim podejmiesz ostateczną decyzję warto zapoznać się z ofertą kierunku Bioinżynieria produkcji żywności. Kandydaci powinni odznaczać się wytrwałością i umiejętnością długotrwałej koncentracji na konkretnym zadaniu. Wszystkie te cechy przydają się podczas badań laboratoryjnych. By dostać się na studia należy jak najlepiej zdać maturę. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się oceny z trzech przedmiotów. Nauka trwa trzy i pół roku i kończy zdobyciem tytułu inżyniera. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!


Na kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności oparte na nowoczesnych technikach badawczych oraz jest przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. Student tego kierunku zapozna się również wiadomościami z ekonomii i będzie umiał posługiwać się obcym językiem specjalistycznym. Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to bardzo specjalistyczne i przyszłościowe studia, dlatego warto się nimi zainteresować!

Kierunek, który zajmuje się badaniem zwierząt pod każdym aspektem, po to, by jeszcze dokładniej je poznać i dzięki temu pomóc człowiekowi lepiej się rozwijać. Studentami tego kierunku mogą zostać osoby zainteresowane nauką przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów ścisłych oraz przedmiotów technicznych. By dostać się na te studia wymagane jest zdanie matury z języka angielskiego i jednego z przedmiotów ścisłych O przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw. Nauka trwa trzy i pół roku. Pierwszy etap kształcenia kończy się uzyskaniem stopnia inżyniera.

Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Studia są prowadzone przez uczelnie techniczne oraz uniwersytety przyrodnicze, dlatego kandydaci powinni interesować się tymi obszarami wiedzy już na etapie nauki szkolnej. Nie są to z pewnością studia łatwe – wymagają zaangażowania znajdują ciekawą i dobrze płatną pracę. Jeśli już w szkole średniej takie przedmioty jak biologia, chemia czy fizyka nie stanowią dla Ciebie większego wyzwania, to jest to kierunek dla Ciebie!

Biologia to nauka o życiu. Choć taka definicja jest dość szeroka, warto wiedzieć, że nauka ta jest dyscypliną wiedzy o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Na terenie tej dziedziny praktycznie nieprzerwanie mamy do czynienia z pasmem niezwykłych odkryć. Biologia jest więc dyscypliną dla osób zainteresowanych przyrodą i organizmami żywymi. Czy warto studiować Biologię? Czego można się nauczyć w trakcie studiów? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zapoznać się z informacjami o tych studiach, zapraszamy do lektury!

Biotechnologia to dziedzina nauk technicznych. Podstawą pracy biotechnologa jest więc znajomość procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle. Znajomość biologii niezbędna jest do projektowania rozwiązań, w ramach których wykorzystanie organizmów żywych lub ich części prowadzi do powstania lub modyfikowania produktów o ściśle zdefiniowanym zastosowaniu. Łatwo zorientować się, że biotechnologia to wiedza, która ma przed sobą bogatą przyszłość. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o studiach w tej dziedzinie.

Przyznacie, że istnieje dość poważna różnica pomiędzy czarnoksiężnikiem - magikiem, który w charakterze alchemika pracował w najwyżej położonej komnacie wieży mrocznego zamku a współczesnym chemikiem, realizującym swoje zadania w skomputeryzowanych laboratoriach. Chemia stała się pełnoprawną nauką, która w zakresie poznania rozumowego operuje matematyką, fizyką i eksperymentami, by dokładnie charakteryzować pierwiastki, substancje, mieszaniny, różne postacie materii oraz reakcje między nimi. Czym są współczesne studia chemiczne? Dowiedź się więcej!

Chemia kosmetyczna to kierunek studiów oferujący studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu chemii fizycznej, ogólnej, organicznej oraz chemii związków wielkocząsteczkowych w ujęciu praktycznym. Głównym przedmiotem programu studiów jest zastosowanie związków chemicznych w procesie powstawania form kosmetycznych oraz roli składników w kosmetykach. Studia są więc doskonałym wyborem dla osób, które wiedzę z dziedziny chemii chcą wykorzystywać w branży kosmetycznej. Program studiów obejmuje omówienie form fizykochemicznych preparatów kosmetycznych.

Student kierunku Ekologiczne źródła energii pozna i nauczy się zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w ziemskiej atmosferze i litosferze. Uzyska również wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii oraz nauczy się projektować instalacje pozyskujące i wykorzystujące ekologiczne źródła energii. Dowie się też o oddziaływaniu przemysłu energetycznego na środowisko naturalne i zapozna się z  ekonomicznymi i ekologicznymi uwarunkowaniami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy do lektury! 

Student na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów uzyskuje wiedzę na temat sposobów eksploatacji surowców mineralnych spod wody oraz na temat maszyn i urządzeń, które stosuje się w eksploatacji tych surowców. Słuchacz poznaje uwarunkowania prawne i środowiskowe prowadzenia eksploatacji surowców mineralnych morskich i oceanicznych. Będzie potrafił również scharakteryzować innowacyjne technologie prowadzenia przyszłej eksploatacji surowców z mórz i oceanów. Chcesz wiedzieć więcej o Eksploatacji mórz i oceanów? Zachęcamy do dalszej lektury artykułu!

Nowy kierunek studiów Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Program studiów zawiera nowe przedmioty, które wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie między innymi w produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Czym ten kierunek różni się od rolnictwa oraz jakie treści są realizowane w ramach programu studiów? Zanim wybierzesz, koniecznie zapoznaj się z artykułem!

Dwieście lat temu na zachodzie Polski ludzie bardzo często korzystali z pomocy fizyków. Tym mianem określany był bowiem miejski lub powiatowy lekarz. Trzeba przyznać, że było to dość dziwaczne i raczej nieuprawnione odejście od prawdziwego znaczenia słowa "fizyka". W języku greckim utożsamiane było ono z naturą lub przyrodą. Współczesne rozumienie tego terminu jest zbieżne z treścią programową przedmiotu "Fizyka" w szkołach średnich i ponadpodstawowych. Jak już się domyślacie, studia na kierunku Fizyka dotyczyć będą materii, energii, jej przemian i oddziaływań między nimi.

Słuchacz kierunku Geoanalityka posiądzie wiedzę z zakresu nauk geograficznych oraz pokrewnych dyscyplin naukowych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz uzyska wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk oraz procesów przyrodniczych jak i gospodarczych. Są to studia o interdyscyplinarnym charakterze, dlatego idealny kandydat powinien być wszechstronny oraz posiadać wiedzę z zakresu: geografii, fizyki, chemii oraz innych przedmiotów.

Geofizyka to nauka badająca własności fizyczne Ziemi, litosfery i wnętrza Ziemi, hydrosfery (oceanów i wód śródlądowych), atmosfery i przestrzeni okołoziemskiej. Jej ważnymi elementami są obserwacje, eksperymenty terenowe oraz symulacje numeryczne. Studia na tym kierunku to z jednej strony wiedza na temat funkcjonowania atmosfery, ziemi i innych elementów, ale także praktyczne umiejętności obejmujące wykonywanie badań i eksperymentów. Dzięki takiemu połączeniu studia są niezwykle atrakcyjne oraz ciekawe. Chcesz w przyszłości zostać geofizykiem?

Studia geograficzne od dawna nie stanowią już propozycji jedynie dla nauczycieli. Zastosowanie wiedzy geograficznej we współczesnym świecie jest bardzo szerokie. Trzeba wiedzieć, że geografia przynależy do dziedziny nauk przyrodniczych oraz społecznych. Z jednej strony jej przedmiotem jest skorupa ziemska, ukształtowanie powierzchni lądów, dna mórz i oceanów czy rozmieszczenie bogactw naturalnych, z drugiej zaś strony nauki geograficzne badają wzajemne powiązania pomiędzy środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka. Zapraszamy do lektury! 

Ideą studiów na kierunku Geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej. Na studiach kształci się specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych.

Celem studiów geologicznych jest nabycie przez studentów umiejętności przydatnych w pracy geologa, a więc takich jak identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, sporządzanie map i projektów geologicznych itp. Studia geologiczne wymagają opanowania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także nabycia różnorodnych umiejętności praktycznych. Charakteryzują się dużą liczbą zajęć terenowych, do odbycia których wskazana jest sprawność fizyczna. Zapraszamy do lektury! 

Geomonitoring to śledzenie środowiska i badanie zachodzących zmian. Studiując geomonitoring będziesz mieć okazje do poznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, metod oceny zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowania racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju. Nauka na kierunku obejmuje bloki przedmiotowe związane z miernictwem i pozyskiwaniem danych środowiskowych. Oprócz tego, studenci poznają specjalistyczną wiedzę, a także nabywają praktycznych umiejętności, wykonując badania terenowe.

Studia Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Przyszły student Górnictwa i Geologii powinien posiadać przede wszystkim zdolności techniczne, ale także umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób. Przedmioty kształcenia ogólnego oraz podstawowego obejmują zagadnienia z zakresu nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych, a także wprowadzają zagadnienia z zakresu procesów inżynierskich.

Słuchacze kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych są przygotowywani podczas studiów do zadań w zakresie planowania, projektowania oraz eksploatacji budowli i urządzeń, a także wykonywania zabiegów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą, ściekami i odpadami oraz podwyższaniu produkcyjności terenów rolnych, ochronie siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami, które są związane z gospodarczą działalnością człowieka. Program tych studiów uwzględnia zarówno przedmioty techniczne, jak i przyrodnicze.

Kierunek Hipologia i jeździectwo daje możliwości realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Studenci będą zagłębiać wiedzę o sposobach wykorzystywania koni, m.in. do rekreacji czy terapii. Studia z hipologii będą obejmowały wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. To z pewnością studia dla miłośników koni! Chcesz wiedzieć więcej?

Studia na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich to możliwość nabycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie hodowli oraz sprawowania opieki nad zwierzętami. Z pewnością są to studia dla pasjonatów, którzy kochają zwierzęta, ale jednocześnie chcieliby zawodowo zajmować się nimi w niedalekiej przyszłości. Dlaczego ten kierunek to dobry wybór? Przede wszystkim ze względu na wymogi, które obowiązują przy prowadzeniu hodowli zwierząt. Każdy musi przestrzegać zasad, ale nie każdy się na nich zna. Zapraszamy do dalszej lektury!

Inżynieria ekologiczna to nauka zajmująca się ochroną przyrody, kształtowaniem krajobrazu przyrodniczego, metodyką naukowo-badawczą, gospodarką odpadami, niekonwencjonalnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskiem oraz edukacją ekologiczną. Z wszystkimi tymi zagadnieniami będzie mogła się zapoznać osoba, która zdecyduje się na studia na kierunku Inżynieria ekologiczna. Student zdobywa wiedzę na temat nauk przyrodniczych i ochrony środowiska: poznaje sposoby monitorowania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz aspektami prawnymi. Czytaj dalej!

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna pozwalają na zdobycie wiedzy służącej do pracy jako specjalista inżynier z zakresu gospodarki wodnej oraz specjalista w budowie obiektów hydrologicznych. Ten kierunek to najlepszy wybór dla osób zainteresowanych środowiskiem naturalnym, a także tych, którzy w przyszłej karierze zawodowej chcą specjalizować się jako osoby odpowiedzialne za badanie i monitorowanie akwentów wodnych. Idealny kandytat powinien już na etapie szkoły średniej wykazywać zainteresowanie takimi przedmiotami jak geografia czy biologia.

Studia Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego to makrokierunek, który łączy wiedzę z dwóch bloków tematycznych: produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa. Kierunek łączy w sobie zagadnienia właściwe dla kierunków rolniczych z przedmiotami charakterystycznymi dla studiów technicznych. Podstawą będzie tutaj wiedza z zakresu biologii, geografii, a także ochrony środowiska. Nie zapominajmy o tym, że są to studia inżynieryjne, dlatego z pewnością przyda się wiedza z zakresu klasycznych przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki czy chemii.

Studia na kierunku Leśnictwo dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w dziedzinie hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu dotyczącego kierunku!

Medycyna roślin to studia dla osób zainteresowanych przyrodą i ekologią. Łączą ze sobą wiedzę z obszaru botaniki i biologii oraz ich praktyczne wykorzystanie w utrzymaniu roślin w zdrowiu. Podczas studiów duża część materiału do przyswojenia wiąże się z nauką ochrony roślin - poznawaniem takich sprawców chorób jak wirusy, wiroidy, bakterie, fitoplazmy, grzyby). Kolejny blok studiów dotyczy poznawania szkodników (nicienie, roztocza, owady, ptaki, ssaki) oraz chwastów.

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze zapewniają zdobycie umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich formalnego opisu w języku nauki. Uczą także zdobywać, systematyzować i przetwarzać informacje. Kandydaci powinni wykazywać szerokie zainteresowania z dziedzin zarówno matematycznych, jak i przyrodniczych.

Studenci Mikrobiologii potrafią podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych.

Słuchacz Mikrobiologii stosowanej uzyska wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów opartą na podstawach nauk przyrodniczych i technicznych. Znajomość budowy oraz wymagań środowiskowych mikro- i makroorganizmów umożliwi mu umiejętne dobieranie technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Student tego kierunku będzie umiał posługiwać się podstawową aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz pracować z materiałem biologicznym.

Studia na kierunku Nauki ścisłe mają charakter interdyscyplinarny i łączą w skoordynowany sposób elementy chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Celem nauczania na tym kierunku jest wyrobienie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem. Duży nacisk na kierunku Nauki ścisłe położony jest na zajęcia laboratoryjne, które pozwolą studentom zdobyć umiejętności praktyczne oraz zrozumieć zasady obsługi i automatyzacji nowoczesnych urządzeń i procesów technologicznych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy obejmującej podstawowe przedmioty neurobiologiczne, opartej na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii organizmów zwierzęcych i psychologii. Powinien znać język angielski, co najmniej na poziomie B2 i posługiwać się specjalistyczną terminologią neurobiologiczną. Powinien posiadać umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii. Zapraszamy do lektury!

Kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, integruje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych z naukami ścisłymi, jednym słowem łączy zagadnienia z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki. Oceanografia zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w oceanach. Na Oceanografii studiują osoby, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna i geologia morza.

Ochrona przyrody to studia dla osób z pasją przyrodniczą, zainteresowanych badaniami i ochroną różnych gatunków fauny i flory. Podczas studiów drugiego stopnia zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nie tylko biologii, ale też prawa czy ekonomii, która jest niezbędna w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Ochrona przyrody to studia nieco inne niż ochrona środowiska. Podczas gdy ochrona środowiska bardziej skupia się na wypracowaniu technik, studenci na ochronie przyrody poznają przepisy prawne dotyczące, a także podstawy ekonomiki i zarządzania.

Program studiów na kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna obejmuje diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów. Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych. Studia są przeznaczone dla osób, które w przyszłości chciałby zajmować się opracowywaniem zasad upraw roślin, które będą zgodne z wymogami Unii Europejskiej i innymi obowiązującymi normami.

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że ochrona środowiska jest tym samym co ekologia. Bałagan w nazewnictwie związany jest z pewnym nieporozumieniem. Ekologia to nie nauka o ochronie środowiska, ale o samym środowisku, a więc o organizmach żywych i ich powiązaniach z nieożywionym otoczeniem. Dochodzimy tu do sedna: otóż jasne jest, że każdy, kto chce na poważnie zająć się ochroną środowiska musi być ekologiem. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy ekolog specjalizuje się w ochronie przyrody. Dlaczego warto rozpocząć studia na kierunku ochrona środowiska?

Jeśli marzyliście o zostaniu specjalistą ochrony środowiska i pasjonuje Was właściwe zarządzanie nim, dokonywanie wyceny usług ekosystemów oraz tworzenie projektów z zakresu ochrony przyrody, to kierunek "Ochrona środowiska w języku angielskim" będzie dla Was doskonałym rozwiązaniem. Jest to unikatowy kierunek studiów II stopnia, który wyróżnia się nowoczesnym programem studiów oraz najwyższą jakością procesu kształcenia. Jeśli nie jest Wam obojętny los środowiska, to jest to znak, że ukończenie tego kierunku pozwoli Wam na samorealizację.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami pozwala na uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacji z zakresu projektowania systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystania surowców odpadowych. Biorąc pod uwagę dotyczące segregowania odpadów domowych, specjaliści w tym zakresie są niezwykle potrzebni na rynku. To kierunek dla osób, którym bliski jest temat ochrony środowiska.

Czy zastanawialiście się nad niektórymi kierunkami studiów, których treści jeszcze do niedawna były przedmiotem zasadniczego kształcenia zawodowego? Czy, aby zostać ogrodnikiem potrzebne są studia wyższe? Jeżeli rozważacie podjęcie nauki na tym kierunku, warto zdawać sobie sprawę z kilku istotnych rzeczy, dzięki którym nieco bardziej zrozumiecie przemiany, które można obserwować we współczesnych zawodach i przygotowaniu, które jest wymagane do ich realizacji. Zapraszamy do lektury tego tekstu, aby dowiedzieć się nieco więcej o studiach w zakresie Ogrodnictwa!

Na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie słuchacz uzyska specjalistyczną wiedzę z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Będzie uczył się prawidłowych prac hodowlanych, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Studenci kierunku posiadają rozwiniętą świadomość etycznej postawy i odpowiedzialności za zarówno zwierzęta towarzyszące, jak i utrzymywane w niewoli. Absolwenci w przyszłości będą mogli podjąć pracę w zoo lub innych ośrodkach, w których przebywają zwierzęta.

Kierunek Przyroda to unikalny i bardzo atrakcyjny kierunek studiów promujący kształcenie interdyscyplinarne, idealny dla osób pragnących rozwijać predyspozycje badawcze i zdobyć zintegrowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej. Studia oferują szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki, dlatego najlepszymi kandydatami na te studia będą osoby z umysłem ścisłym.

Studia na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to połączenie nauk humanistycznych, szczególnie filozofii, z naukami przyrodniczymi. Zapoznanie się z problematyką filozoficzną daje studentom możliwość ukształtowania zasadniczych poglądów dotyczących przyrody i miejsca człowieka, co nie pozostaje bez wpływu na jego osobistą postawę wobec życia. Jest to kierunek interdyscyplinarny nastawiony z jednej strony na zrozumienie istoty ochrony otaczającej nas przyrody, a z drugiej – sensu tych działań. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!

Rolnictwo jest dziedziną działalności człowieka, polegającą na pozyskiwaniu płodów rolnych. Można tu mówić o uprawie roślin oraz hodowli zwierząt. Wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie, zmieniło się także rolnictwo. Do racjonalnego uprawiania ziemi oraz hodowli zwierząt z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i preparatów niezbędna jest fachowa wiedza, dlatego studia rolnicze nie są już adresowane do urzędników i przyszłych naukowców, ale do rolników, którzy zarządzają nawet niewielkimi gospodarstwami. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Rybactwo to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych oraz chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych. Kierunek studiów Rybactwo jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowoczesną ochroną środowiska wodnego i gospodarowaniem na terenach chronionych oraz zarządzaniem i kształtowaniem środowiska wodnego.

Kierunek jest przeznaczony dla miłośników zwierząt. W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej zwierząt, właściwie jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko psy i koty to można tu mówić o milionach. Kontakt z tymi zwierzętami jest ważnym czynnikiem kształtującym życie emocjonalno-uczuciowe człowieka. Z drugie strony trzeba uwzględnić też dobrostan samych zwierząt, które coraz częściej bywają zestresowane i przez to agresywne. Kierunek studiów jest skierowany do osób widzących swoją przyszłość w otoczeniu zwierząt towarzyszących, pracujących oraz gospodarskich. 

Kierunek studiów Technika rolnicza i leśna zajmuje się wykonywaniem zadań inżynierskich skierowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę z dziedziny nauk technicznych, rolniczych i ekonomicznych. Kandydat na studia powinien interesować się rolnictwem, leśnictwem i techniką. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia absolwentom kierunku Technika rolnicza i leśna, pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. 

Studia te nie należą do najpopularniejszych, jednak z pewnością są bardzo ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych wytwarzaniem, produkcją i racjonalnym wykorzystaniem żywności. Stwarzają one bardzo ciekawe możliwości rozwoju oraz realizacji błyskotliwej kariery zawodowej. Nauka polega na łączeniu ze sobą wniosków, wypływających z wielu różnych dziedzin nauki, tak by zastosować tę wiedzę w działalności związanej z branżą spożywczą. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka, zapraszamy do dalszej lektury.

Podczas studiów na kierunku Technologie ochrony środowiska student zapoznaje się z wiedzą z obszaru technicznego, chemicznego i przyrodniczego, ale również zdobywa praktyczne umiejętności jak zastosować poszczególne rozwiązania technologiczne. Student wybiera również specjalizację: systemy ochrony środowiska, ekotechnologia, monitoring czy monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, zielona chemia. Jest to kierunek dla osób, którym ochrona przyrody jest niezwykle bliska. Zainteresował Cię ten kierunek studiów? Zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek studiów przygotowuje absolwenta do badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania chorób zwierząt, a także wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych. Weterynarz wydaje również recepty na leki i materiały medyczne oraz przeprowadza badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Weterynarze po studiach zajmują się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska. Zainteresowany?

Często gram w pewną grę komputerową. Mój bohater przemierza świat, wykonuje zadania, zdobywa wiedzę i umiejętności, które powiększają jego siłę, zręczność i wytrzymałość. Wreszcie następuje moment, w którym muszę wybrać, kim chcę zostać. Do wyboru mam speca od machania mieczem, eksperta od czarnej magii, mistrza otwierania zamków, pogrążonego w medytacji osobnika w kapturze oraz tajemniczego jegomościa znającego każdą roślinkę. Mój chłopski rozum podpowiada mi, by postawić na tego ostatniego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że świat roślin zawsze mnie fascynował. A po drugie dlatego, że to najlepszy wybór. Sam to sprawdziłem! Zielarz, a właściwie zielarka to w tej grze wielka szycha. Ma wiedzę i zdolności, o których nie śniło się nawet filozofom. Wybieram tę postać w ciemno, bo wiem że dobrze na tym wyjdę. Podobnie rzecz się ma ze studiami. Dla mnie kierunki studiów są jak postaci z gier komputerowych. Dają konkretną wiedzę i umiejętności, które ułatwiają życie. Spośród dostępnych na rynku kierunków studiów moją uwagę przykuwa Zielarstwo i terapie roślinne.

W zakresie badań Zootechniki mieszczą się takie dziedziny, jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej. Warto zastanowić się na wybraniem tego kierunku, jeżeli jest się osobą cierpliwą, dokładną i dociekliwą. Jednak najważniejsze jest zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Należy pamiętać o tym, że zootechnika to coś zupełnie innego niż weterynaria. Podczas gdy weterynarz zajmuje się pojedynczymi przypadkami, zootechnik zajmuje się opracowywaniem technik hodowli czy żywienia.

Student kierunku Żywienie człowieka posiądzie rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Studia te skierowane są do osób, które interesują się zagrożeniami, które wynikają z niewłaściwego sposobu żywienia. Wiedza zdobyta podczas studiów ukierunkowana jest na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie. Jeśli zainteresował Cię ten kierunek studiów, zapraszamy do lektury! 

Jeśli nie znalazłeś w tej kategorii swojego, wymarzonego kierunku studiów, który pomógłby Tobie w realizacji zainteresowań i pasji, to może zainteresują Ciebie studia na kierunkach pokrewnych? Zapoznaj się z bogatą ofertą polskich uczelni i zdobądź unikatową i specjalistyczną wiedzę!