Studia na kierunkach przyrodniczychStudia przyrodnicze są bezpośrednio związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od wybranego kierunku studiów, musisz być orłem w jednej z tych dziedzin nauki. Ilość materiału, który należy przyswoić w trakcie studiów, może wydawać się olbrzymia, ale jeśli masz solidne podstawy ze szkoły średniej, to nie będzie aż tak trudno. Do grupy kierunków przyrodniczych zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję czy kartografię.

Kierunki przyrodnicze oparte są na zgłębianych od wieków dziedzinach, których znaczenie, wartość i świadomość cały czas rośnie. Studia tego typu dają praktyczny zawód, ale wymagają rownież umiejętności łączenia wiedzy z wielu dyscyplin.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Przyrodniczych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji.

Ukończyłeś już studia I lub II stopnia na kierunkach przyrodniczych? Pasjonujesz się np. biologią sądową, ochroną środowiska lub leśnictwem i chcesz rozwijać swoje kwalifikacje w tym zakresie? Skorzystaj z bogatej oferty studiów podyplomowych na kierunkach przyrodniczych i osiągnij sukces na rynku pracy!
Podstawowym celem kształcenia na kierunku Agrochemia jest zapewnienie gospodarce specjalistów, którzy mogliby operować na styku dwóch ważnych dla siebie dyscyplin naukowych: chemii oraz nauk rolniczych. Nauki te przenikają się wzajemnie, trudno wyobrazić sobie rozwój rolnictwa bez nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, coraz powszechniej stosowanych regulatorów metabolizmu roślin, czy też leków weterynaryjnych.

Kierunek studiów Akwakultura i bezpieczeństwo żywności, pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury i bezpieczeństwa żywności oraz oceny oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne.

Absolwenci po tym kierunku, znają zagadnienia z technologii żywności, co pozwoli im pracować w zawodzie technologa.

Makrokierunek Astrofizyka i kosmologia łączy klasyczne działy fizyki - mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Mamy tu zatem połączenie klasycznych dyscyplin fizyki z kosmologią, która dojrzałość osiąga właściwie na naszych oczach, a także z niezwykle dynamicznie rozwijającą się astrofizyką.

Astronomia to studia przyrodnicze, których przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość. Aby podjąć studia na tym kierunku konieczne są zdolności do ścisłego i abstrakcyjnego myślenia, a także zdolności matematyczne. Matematyka i fizyka na tych studiach to podstawa wiedzy.

Pewnie wydaje Ci się, że potrafisz rozpoznać potrzeby zwierząt, obserwując ich zachowanie? Nawet nie wiesz, jak bardzo możesz być w błędzie. Często oczywiste odruchy zwierząt mogą zostać źle odczytane przez człowieka. A to oznacza jedno: kłopoty dla jednych i drugich! By się przed nimi ustrzec warto rozpocząć studiowanie na kierunku behawiorystyka zwierząt. Studia przygotowują wyspecjalizowaną kadrę, która poprzez obserwację zachowań różnorodnych gatunków zwierząt, jest w stanie prawidłowo odczytać ich potrzeby, rozwiązać problemy oraz wyeliminować zagrożenia. Plusem studiowania na kierunku behawiorystyka zwierząt jest możliwość niesienia pomocy nie tylko zwierzętom, lecz także ich właścicielom, często nie potrafiącym odpowiednio zająć się swoimi małymi podopiecznymi. Świadomość ludzi posiadających zwierzęta domowe rośnie. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że zwierzę w domu to dodatkowe obowiązki i duża odpowiedzialność. Nie wszyscy potrafią sobie jednak z tym poradzić. I takim ludziom właśnie należy pomóc. Jak tego dokonać, można dowiedzieć się na studiach z behawiorystyki zwierząt.

Bezpieczeństwo żywności obejmuje swoim zakresem chemię żywności, mikrobiologię żywności, nauki rolnicze i techniczne w zakresie bepieczenstwa i jakości żywności. Kierunek ten kształci fachowców, którzy mają zapewnić jak najlepszą ochronę zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów

Celem studiów na kierunku Biochemia jest przygotowanie absolwenta, który będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Pozna również metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej na średnim poziomie zaawansowania.

Biofizyka to nauka interdyscyplinarna, w której do badania obiektów biologicznych - traktowanych jako szczególny przypadek innych układów fizycznych - wykorzystuje się metodologię i teorie z fizyki. Biofizyka to studia dla osób wymagających, zainteresowanych zarówno biologią, jak i przedmiotami ścisłymi.

Masz wysokie oceny z biologii i chemii? Zdawałeś te przedmioty na maturze? Interesują cię zagadnienia przyrodnicze? Chcesz mieć faktyczny wpływ na ochronę środowiska naturalnego? Zacznij studiować Bioinżynierię. Ona spełni wszystkie twoje oczekiwania. Ten kierunek, tak bardzo popularny na Zachodzie, został doceniony także w Polsce. Oferują go największe uczelnie w kraju. Kandydaci muszą spełnić kilka warunków, by rozpocząć studia na Bioinżynierii. Najważniejszy z nich to oczywiście świadectwo dojrzałości z jak najwyższymi ocenami z biologii i chemii i dobrze opanowaną wiedzę z tych przedmiotów. Najlepiej jeśli są one zdawane na poziomie rozszerzonym. Daje to większe szanse na przyswojenie bardziej szczegółowego materiału realizowanego na zajęciach z bioinżynierii. Kandydaci muszą także posiadać predyspozycje do wykonywania zawodu bioinżyniera. Nie każdy się do tego nadaje. Przyszły bioinżynier będzie pracował w warunkach laboratoryjnych, wykonując żmudne, czasochłonne badania, bez gwarancji sukcesu. Ważne więc, by był cierpliwy i skrupulatny. Miłośnicy przestrzeni, słońca, plaż, wiatru i pędu w nieznane, nie mają czego szukać na tych studiach. Laboratoryjne ściany nie są dla nich. Humaniści także powinni zastanowić się, czy bioinżynieria to właściwy wybór.

Jeśli wahasz się, jakie studia wybrać to zanim podejmiesz ostateczną decyzję warto zapoznać się z ofertą kierunku Bioinżynieria produkcji żywności. Studia te przeznaczone są dla osób z dobrze opanowanymi przedmiotami ścisłymi oraz z dużą wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Kandydaci powinni odznaczać się także cierpliwością, wytrwałością i umiejętnością długotrwałej koncentracji na konkretnym zadaniu. Wszystkie te cechy przydają się podczas wielogodzinnych badań laboratoryjnych. By dostać się na studia należy jak najlepiej zdać maturę. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się oceny z trzech przedmiotów. Bioinżynieria produkcji żywności to studia pierwszego stopnia. Nauka trwa trzy i pół roku i kończy zdobyciem tytułu inżyniera (dokładniej - bioinżyniera). Absolwenci mogą kontynuować naukę na przykład na zootechnice, technologii żywności lub innych studiach tematycznie powiązanych z bioinżynierią produkcji żywności.

Na kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności oparte na nowoczesnych technikach badawczych oraz jest przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. Student tego kierunku zapozna się również wiadomościami z ekonomii i będzie umiał posługiwać się obcym językiem specjalistycznym.

Przyszłość jest znana. Przyszłość to bioinżynieria zwierząt. Kierunek, który zajmuje się badaniem zwierząt pod każdym aspektem, po to, by jeszcze dokładniej je poznać i dzięki temu pomóc człowiekowi lepiej się rozwijać. Studentami tego kierunku mogą zostać osoby zainteresowane nauką przedmiotów przyrodniczych (głównie biologii oraz jej pochodnych), przedmiotów ścisłych (szczególnie matematyki, fizyki czy chemii) oraz przedmiotów technicznych. Interdyscyplinarny charakter Bioinżynierii zwierząt daje możliwość rozwinięcia specjalistycznych umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Pozwala także kształtować przyszłość. By dostać się na te studia wymagane jest zdanie matury z języka angielskiego i jednego z przedmiotów ścisłych O przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw. Nauka na Bioinżynierii zwierząt trwa trzy i pół roku. Pierwszy etap kształcenia kończy się uzyskaniem stopnia inżyniera. Drugi etap edukacji można ukończyć na innym kierunku, tematycznie związanym z Bioinżynierią zwierząt.

Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego.

Biologia to nauka o życiu. Choć taka definicja jest dość szeroka, warto wiedzieć, że nauka ta jest dyscypliną wiedzy o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Na terenie tej dziedziny praktycznie nieprzerwanie mamy do czynienia z pasmem niezwykłych odkryć. Biologia jest więc dyscypliną dla osób zainteresowanych przyrodą i organizmami żywymi. Czy warto studiować Biologię? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zapoznać się z informacjami o tych studiach, zapraszamy do lektury!

Biotechnologia to dziedzina nauk technicznych. Podstawą pracy biotechnologa jest więc znajomość procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle. Znajomość biologii niezbędna jest do projektowania rozwiązań, w ramach których wykorzystanie organizmów żywych lub ich części prowadzi do powstania lub modyfikowania produktów o ściśle zdefiniowanym zastosowaniu. Łatwo zorientować się, że biotechnologia to wiedza, która ma przed sobą bogatą przyszłość. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o studiach w tej dziedzinie.

Wiedza dotycząca natury substancji i jej przemian była gromadzona przez ludzkość od zarania dziejów. Przyznacie jednak, że istnieje dość poważna różnica pomiędzy czarnoksiężnikiem - magikiem, który w charakterze alchemika pracował w najwyżej położonej komnacie wieży mrocznego zamku a współczesnym chemikiem, realizującym swoje zadania w skomputeryzowanych laboratoriach. Co się zmieniło przez ostatnie kilkaset lat? Chemia stała się pełnoprawną nauką, która w zakresie poznania rozumowego operuje matematyką, fizyką i eksperymentami, by dokładnie charakteryzować pierwiastki, substancje, mieszaniny, różne postacie materii oraz reakcje między nimi. Czym są współczesne studia chemiczne? Zapraszamy do lektury tekstu!

Chemia kosmetyczna to kierunek studiów oferujący studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu chemii fizycznej, ogólnej, organicznej, chemii związków wielkocząsteczkowych w ujęciu praktycznym. Głównym przedmiotem programu studiów jest zastosowanie związków chemicznych w procesie powstawania form kosmetycznych oraz roli składników w kosmetykach. Studia są więc doskonałym wyborem dla osób, które wiedzę z dziedziny chemii chcą wykorzystywać w branży kosmetycznej.

Student kierunku Ekologiczne źródła energii pozna i nauczy się zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w ziemskiej atmosferze i litosferze. Uzyska również wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii oraz nauczy się projektować instalacje pozyskujące i wykorzystujące ekologiczne źródła energii. Dowie się też o oddziaływaniu przemysłu energetycznego na środowisko naturalne i zapozna się z  ekonomicznymi i ekologicznymi uwarunkowaniami wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Student na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów uzyskuje wiedzę na temat sposobów eksploatacji surowców mineralnych spod wody oraz na temat maszyn i urządzeń, które stosuje się w eksploatacji tych surowców. Słuchacz poznaje uwarunkowania prawne i środowiskowe prowadzenia eksploatacji surowców mineralnych morskich i oceanicznych. Będzie potrafił również scharakteryzować innowacyjne technologie prowadzenia przyszłej eksploatacji surowców z mórz i oceanów.
Studia te zawierają w swym programie interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Student tego kierunku uczy się rozumienia i analizowania zjawisk i procesów, które dokonują się w środowisku morskim oraz wpływ człowieka na to środowisko.

Nowy kierunek studiów Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Program studiów zawiera nowe przedmioty, które wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie m.in. produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych.

Dwieście lat temu na zachodzie Polski ludzie bardzo często korzystali z pomocy fizyków. Tym mianem określany był bowiem miejski lub powiatowy lekarz. Trzeba przyznać, że było to dość dziwaczne i raczej nieuprawnione odejście od prawdziwego znaczenia słowa "fizyka". W języku greckim utożsamiane było ono z naturą lub przyrodą. Współczesne rozumienie tego terminu jest zbieżne z treścią programową przedmiotu "Fizyka" w szkołach średnich i ponadpodstawowych. Jak już się domyślacie, studia na kierunku Fizyka dotyczyć będą materii, energii, jej przemian i oddziaływań między nimi.

Słuchacz kierunku Geoanalityka posiądzie wiedzę z zakresu nauk geograficznych oraz pokrewnych dyscyplin naukowych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz uzyska wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych i gospodarczych

Geofizyka to nauka badająca własności fizyczne Ziemi, litosfery i wnętrza Ziemi, hydrosfery (oceanów i wód śródlądowych), atmosfery i przestrzeni okołoziemskiej. Jej ważnymi elementami są obserwacje, eksperymenty terenowe oraz symulacje numeryczne.

Studia geograficzne od dawna nie stanowią już propozycji jedynie dla nauczycieli. Zastosowanie wiedzy geograficznej we współczesnym świecie jest bardzo szerokie. Trzeba wiedzieć, że geografia przynależy do dziedziny nauk przyrodniczych oraz społecznych. Z jednej strony jej przedmiotem jest skorupa ziemska, ukształtowanie powierzchni lądów, dna mórz i oceanów czy rozmieszczenie bogactw naturalnych, z drugiej zaś strony nauki geograficzne badają wzajemne powiązania pomiędzy środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka. Studia na kierunku Geografia to świetny pomysł, by bliżej poznać dwa oblicza tej nauki!

Ideą studiów na kierunku Geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej.

Celem studiów geologicznych jest nabycie przez studentów umiejętności przydatnych w pracy geologa, a więc takich jak identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, sporządzanie map i projektów geologicznych itp. Studia geologiczne wymagają opanowania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także nabycia różnorodnych umiejętności praktycznych. Charakteryzują się dużą liczbą zajęć terenowych, do odbycia których wskazana jest sprawność fizyczna.

Geomonitoring to śledzenie środowiska i badanie jego zmian. Studiując geomonitoring będziesz mieć okazje do poznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, metod oceny zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowania racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju.

Studia Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Przyszły student Górnictwa i Geologii powinien posiadać przede wszystkim zdolności techniczne, ale także umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób.

Słuchacze kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych są przygotowywani podczas studiów do zadań w zakresie planowania, projektowania oraz eksploatacji budowli i urządzeń, a także wykonywania zabiegów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą, ściekami i odpadami oraz podwyższaniu produkcyjności terenów rolnych, ochronie siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami, które są związane z gospodarczą działalnością człowieka. Program tych studiów uwzględnia zarówno przedmioty techniczne, jak i przyrodnicze.

Kierunek Hipologia i jeździectwo daje możliwości realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Studenci będą zagłębiać wiedzę o sposobach wykorzystywania koni, m.in. do rekreacji czy terapii.

Kierunek studiów Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli in situ i ex-situ zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii.

Inżynieria ekologiczna to nauka zajmująca się ochroną przyrody, kształtowaniem krajobrazu przyrodniczego, metodyką naukowo-badawczą, gospodarką odpadami, niekonwencjonalnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskiem oraz edukacją ekologiczną. Z wszystkimi tymi zagadnieniami będzie mogła się zapoznać osoba, która zdecyduje się na studia na kierunku Inżynieria ekologiczna.

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna pozwalają na zdobycie wiedzy służącej do pracy jako specjalista inżynier z zakresu gospodarki wodnej oraz specjalista w budowie obiektów hydrologicznych.

Studia Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego to makrokierunek, który łączy wiedzę z dwóch bloków tematycznych: produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa. Kierunek łączy w sobie zagadnienia właściwe dla kierunków rolniczych z przedmiotami charakterystycznymi dla studiów technicznych.

Studia na kierunku Leśnictwo dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w dziedzinie hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną.

Medycyna roślin to studia dla osób zainteresowanych przyrodą i ekologią. Łączą ze sobą wiedzę z obszaru botaniki i biologii oraz ich praktyczne wykorzystanie w utrzymaniu roślin w zdrowiu.

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze zapewniają zdobycie umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich formalnego opisu w języku nauki. Uczą także zdobywać, systematyzować i przetwarzać informacje. Kandydaci powinni wykazywać szerokie zainteresowania z dziedzin zarówno matematycznych, jak i przyrodniczych.

Studenci kierunku Mikrobiologia potrafią podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych.

Słuchacz Mikrobiologii stosowanej uzyska wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów opartą na podstawach nauk przyrodniczych i technicznych. Znajomość budowy oraz wymagań środowiskowych mikro- i makroorganizmów umożliwi mu umiejętne dobieranie technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Student tego kierunku będzie umiał posługiwać się podstawową aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz pracować z materiałem biologicznym.

Studia na kierunku Nauki ścisłe mają charakter interdyscyplinarny i łączą w skoordynowany sposób elementy chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Celem nauczania na tym kierunku jest wyrobienie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem. Duży nacisk na kierunku Nauki ścisłe położony jest na zajęcia laboratoryjne, które pozwolą studentom zdobyć umiejętności praktyczne oraz zrozumieć zasady obsługi i automatyzacji nowoczesnych urządzeń i procesów technologicznych.

Celem studiów jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy obejmującej podstawowe przedmioty neurobiologiczne, opartej na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii organizmów zwierzęcych i psychologii. Powinien znać język angielski, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) i posługiwać się specjalistyczną terminologią neurobiologiczną. Powinien posiadać umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii.

Oceanografia to kierunek studiów z profilu przyrodniczego o charakterze interdyscyplinarnym, integruje wiedzę z zakresu wspomnianych nauk przyrodniczych z naukami ścisłymi, jednym słowem łączy zagadnienia z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki. Oceanografia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach. Na Oceanografii powinny studiować osoby, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności. Najczęściej są to: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna i geologia morza (specjalności zależą od uczelni).

Kierunek Ochrona przyrody to studia dla osób z pasją przyrodniczą, zainteresowanych badaniami i ochroną różnych gatunków fauny i flory. Podczas studiów drugiego stopnia zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nie tylko biologii, ale też prawa czy ekonomii, która jest niezbędna w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Program studiów na kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna obejmuje diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów. Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych.

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że ochrona środowiska jest tym samym co ekologia. Czy to słuszny pogląd? Zdecydowanie nie! Można jednak podnieść kilka wątpliwości. Przecież aktywiści różnych organizacji związanych z ochroną środowiska nazywają siebie ekologami. Żywność, która została wytworzona z poszanowaniem środowiska naturalnego to żywność ekologiczna, a ekologiczny tryb życia pomaga nam ratować pla­netę. Bałagan w nazewnictwie związany jest z pewnym nieporozumieniem. Ekologia to nie nauka o ochronie środowiska, ale o samym środowisku, a więc o organizmach żywych i ich powiązaniach z nieożywionym otoczeniem. Dochodzimy tu do sedna: otóż jasne jest, że każdy, kto chce na poważnie zająć się ochroną środowiska musi być ekologiem. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy ekolog specjalizuje się w ochronie przyrody.

Jeśli marzyliście o zostaniu specjalistą ochrony środowiska i pasjonuje Was właściwe zarządzanie nim, dokonywanie wyceny usług ekosystemów oraz tworzenie projektów z zakresu ochrony przyrody, to kierunek "Ochrona środowiska w języku angielskim" będzie dla Was doskonałym rozwiązaniem. Jest to unikatowy kierunek studiów II stopnia, który wyróżnia się nowoczesnym programem studiów oraz najwyższą jakością procesu kształcenia. Jeśli nie jest Wam obojętny los środowiska, to jest to znak, że ukończenie tego kierunku pozwoli Wam na samorealizację.

Kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami pozwala na uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacji z zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystania surowców odpadowych.

Czy zastanawialiście się nad niektórymi kierunkami studiów, których treści jeszcze do niedawna były przedmiotem zasadniczego kształcenia zawodowego? Czy, aby zostać ogrodnikiem potrzebne są studia wyższe? Jeżeli rozważacie podjęcie nauki na tym kierunku, warto zdawać sobie sprawę z kilku istotnych rzeczy, dzięki którym nieco bardziej zrozumiecie przemiany, które można obserwować we współczesnych zawodach i przygotowaniu, które jest wymagane do ich realizacji. Zapraszamy do lektury tego tekstu, aby dowiedzieć się nieco więcej o studiach w zakresie Ogrodnictwa!

Na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie słuchacz uzyska specjalistyczną wiedzę z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Będzie uczył się prawidłowych prac hodowlanych, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Studenci kierunku posiadają rozwiniętą świadomość etycznej postawy i odpowiedzialności za zarówno zwierzęta towarzyszące, jak i utrzymywane w niewoli.

Kierunek Przyroda to unikalny i bardzo atrakcyjny kierunek studiów promujący kształcenie interdyscyplinarne, idealny dla osób pragnących rozwijać predyspozycje badawcze i zdobyć zintegrowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej.

Studia na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to połączenie nauk humanistycznych, szczególnie filozofii, z naukami przyrodniczymi. Zapoznanie się z problematyką filozoficzną daje studentom możliwość ukształtowania zasadniczych poglądów dotyczących przyrody i miejsca człowieka, co nie pozostaje bez wpływu na jego osobistą postawę wobec życia.

Rolnictwo jest dziedziną działalności człowieka, polegającą na pozyskiwaniu płodów rolnych. Można tu mówić o uprawie roślin oraz hodowli zwierząt. Nie trzeba wspominać, że jest to bardzo istotny sektor gospodarki Kraju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie, zmieniło się także rolnictwo. Do racjonalnego uprawiania ziemi oraz hodowli zwierząt z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i preparatów niezbędna jest fachowa wiedza, dlatego studia rolnicze nie są już adresowane do urzędników i przyszłych naukowców, ale do rolników, którzy zarządzają nawet niewielkimi gospodarstwami. Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o studia w tej dziedzinie, zapraszamy do dalszej części tekstu!

Rybactwo to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych oraz chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych. Kierunek studiów Rybactwo jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowoczesną ochroną środowiska wodnego i gospodarowaniem na terenach chronionych oraz zarządzaniem i kształtowaniem środowiska wodnego.

Kierunek studiów Stosowana psychologia zwierząt jest przeznaczony dla miłośników zwierząt towarzyszących, lecz nie tylko. W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej zwierząt, właściwie jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko psy i koty będące na utrzymaniu ludzi to można tu mówić o milionach. Kontakt z tymi zwierzętami jest ważnym czynnikiem kształtującym życie emocjonalno-uczuciowe człowieka. Z drugie strony trzeba uwzględnić też dobrostan samych zwierząt, które coraz częściej bywają zestresowane i przez to agresywne. Polski rynek ma duże zapotrzebowanie na specjalistów będących konsultantami behawioralnymi oraz szkoleniowcami zwierząt, potrafiącymi rozwijać zachowania pożądanych oraz eliminować zachowania ryzykowne bądź uciążliwe. Studia Stosowana psychologia zwierząt są skierowane do osób widzących swoją przyszłość w otoczeniu zwierząt towarzyszących, pracujących oraz gospodarskich. Proponowany kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt. Stosowana psychologia zwierząt  - jako nowy kierunek studiów - czerpie on z kierunków o ugruntowanej pozycji na rynku pracy - psychologii, zootechniki, medycyny weterynaryjnej i biologii, ale proponuje także całkowicie nowe elementy kształcenia takie jak: psychologia zwierząt, etologia, metodologia szkolenia zwierząt.

Kierunek studiów Technika rolnicza i leśna zajmuje się wykonywaniem zadań inżynierskich skierowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę z dziedziny nauk technicznych, rolniczych i ekonomicznych. Kandydat na studia powinien interesować się rolnictwem, leśnictwem i techniką.

Studia te nie należą do najpopularniejszych, jednak z pewnością są bardzo ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych wytwarzaniem, produkcją i racjonalnym wykorzystaniem żywności. Stwarzają one bardzo ciekawe możliwości rozwoju oraz realizacji błyskotliwej kariery zawodowej. Nauka polega na łączeniu ze sobą wniosków, wypływających z wielu różnych dziedzin nauki, tak by zastosować tę wiedzę w działalności związanej z branżą spożywczą. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka, zapraszamy do dalszej lektury.

Podczas studiów na kierunku Technologie ochrony środowiska student zapoznaje się z wiedzą z obszaru technicznego, chemicznego i przyrodniczego, ale również zdobywa praktyczne umiejętności jak zastosować poszczególne rozwiązania technologiczne. Student wybiera również specjalizację: systemy ochrony środowiska, ekotechnologia, monitoring czy monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, zielona chemia.

Weterynaria to kierunek studiów przygotowujący absolwenta do badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów chirurgicznych; wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych; wydawania recept na leki i materiały medyczne; badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Weterynarze po studiach zajmują się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym nad produktami pochodzenia zwierzęcego; sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zdrowia zwierząt w stadzie; sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia; wykonywaniem badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania; upowszechnianiem wiedzy weterynaryjnej; zarządzaniem w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywaniem badań laboratoryjnych prowadzanych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.

Często gram w pewną grę komputerową. Mój bohater przemierza świat, wykonuje zadania, zdobywa wiedzę i umiejętności, które powiększają jego siłę, zręczność i wytrzymałość. Wreszcie następuje moment, w którym muszę wybrać, kim chcę zostać. Do wyboru mam speca od machania mieczem, eksperta od czarnej magii, mistrza otwierania zamków, pogrążonego w medytacji osobnika w kapturze oraz tajemniczego jegomościa znającego każdą roślinkę. Mój chłopski rozum podpowiada mi, by postawić na tego ostatniego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że świat roślin zawsze mnie fascynował. A po drugie dlatego, że to najlepszy wybór. Sam to sprawdziłem! Zielarz, a właściwie zielarka to w tej grze wielka szycha. Ma wiedzę i zdolności, o których nie śniło się nawet filozofom. Wybieram tę postać w ciemno, bo wiem że dobrze na tym wyjdę. Podobnie rzecz się ma ze studiami. Dla mnie kierunki studiów są jak postaci z gier komputerowych. Dają konkretną wiedzę i umiejętności, które ułatwiają życie. Spośród dostępnych na rynku kierunków studiów moją uwagę przykuwa Zielarstwo i terapie roślinne.

W zakresie badań Zootechniki mieszczą się takie dziedziny, jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej. Warto zastanowić się na wybraniem tego kierunku, jeżeli jest się osobą cierpliwą, dokładną i dociekliwą. Jednak najważniejsze jest zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

Student kierunku Żywienie człowieka posiądzie rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Studia te skierowane są do osób, które interesują się zagrożeniami, które wynikają z niewłaściwego sposobu żywienia. Wiedza zdobyta podczas studiów ukierunkowana jest na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

Jeśli nie znalazłeś w tej kategorii swojego, wymarzonego kierunku studiów, który pomógłby Tobie w realizacji zainteresowań i pasji, to może zainteresują Ciebie studia na kierunkach pokrewnych? Zapoznaj się z bogatą ofertą polskich uczelni i zdobądź unikatową i specjalistyczną wiedzę!