Dwieście lat temu na zachodzie Polski ludzie bardzo często korzystali z pomocy fizyków. Tym mianem określany był bowiem miejski lub powiatowy lekarz. Trzeba przyznać, że było to dość dziwaczne i raczej nieuprawnione odejście od prawdziwego znaczenia słowa "fizyka". W języku greckim utożsamiane było ono z naturą lub przyrodą. Współczesne rozumienie tego terminu jest zbieżne z treścią programową przedmiotu "Fizyka" w szkołach średnich i ponadpodstawowych. Jak już się domyślacie, studia na kierunku Fizyka dotyczyć będą materii, energii, jej przemian i oddziaływań między nimi.

Kierunek Fizyka jako cel maturzysty


Abiturient, który zamierza studiować fizykę podjął pozornie łatwą decyzję. Wszak przedmiot ten należy do programu szkoły średniej, dzięki temu wybór studiów jest świadomy, podobnie jak w wypadku chemii, biologii, czy innych dziedzin wiedzy, należących do kanonów kształcenia ponadpodstawowego. Warto jednak pamiętać, że studia na kierunku Fizyka różnią się zdecydowanie od nauki szkolnej. Bardzo często różnice te bywają podkreślane przez studentów pierwszego roku. Aby dostać się na Fizykę należy, oczywiście oprócz przedmiotu, który zamierzasz studiować, poznać dobrze matematykę i chemię.


Czego studenci uczą się na kierunku Fizyka?


Przedmiotów jest bardzo wiele. Każda uczelnia określa samodzielnie program swoich studiów, w oparciu o tzw. efekty kształcenia, dlatego analizując różnorodne plany zajęć realizowane na tym kierunku, można spotkać się ze znacznymi rozbieżnościami, nie tylko w rozkładzie materiału, ale także w nazwach i zakresach przedmiotów. Można jednak powiedzieć, że student z pewnością spotka się z wiedzą w wymienionych tutaj dziedzinach:
  • algebra;
  • optyka;
  • fizyka kwantowa;
  • astronomia;
  • fizyka atomowa;
  • elektryczność i magnetyzm.Ryzyk-fizyk?


Mirosław Bańko z poradni językowej PWN zadeklarował, że nie zna pochodzenia tego frazeologizmu. Zwykle kojarzy się go z ryzykiem podejmowanym w laboratoriach badawczych. W czasach współczesnych można, nie bez przekąsu, odnieść ten zwrot do szans zawodowych absolwenta tego kierunku na rynku pracy. Do niedawna królowały specjalności z przygotowaniem nauczycielskim, od czasu kryzysu demograficznego liczba miejsca pracy w szkołach systematycznie spada, dlatego szansę na otrzymanie etatu nauczycielskiego spadają dość drastycznie.