Studia na kierunku Ochrona środowiska

Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody. Student kierunku Ochrona środowiska musi się zaprzyjaźnić z przedmiotami ścisłymi. Trudno zostać absolwentem tych studiów, jeżeli nie lubi się chemii. Do tego dochodzi także fizyka i trochę matematyki. Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu.

Studiując ochronę środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim będziesz specjalizować się w takich obszarach, jak zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska, kształtowanie terenów zieleni oraz ochrona zasobów naturalnych. Zdobędziesz kwalifikacje pomagające w zdobyciu zawodu w jednej z najbardziej intenstywnie rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. Możesz np. nauczyć się sporządzania wymaganych prawem ekspertyz i ocen oraz realizacji programów proekologicznych


W trakcie studiów:
Student spotka się przede wszystkim z takimi przedmiotami jak biologia czy geografia. Na ochronie środowiska wykłada się też przedmioty ścisłe, więc trzeba się przygotować na zajęcia z chemii, fizyki i matematyki.

Po studiach:
Absolwent kierunku Ochrona środowiska znajdzie zatrudnienie w instytucjach badawczych, laboratoriach, stacjach badań środowiska, organizacjach ekologicznych czy parkach narodowych i krajobrazowych. Potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matemetyczno-przyrodniczych.ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
chem.pg.edu.pl

Studia przyrodnicze prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
puls.edu.pl
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
www.geo.uw.edu.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
chem.pg.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.ukw.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
www.uni.lodz.pl
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.filia.uni.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl