Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody. Student kierunku Ochrona środowiska musi się zaprzyjaźnić z przedmiotami ścisłymi. Trudno zostać absolwentem tych studiów, jeżeli nie lubi się chemii. Do tego dochodzi także fizyka i trochę matematyki. Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu.

Studiując ochronę środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim będziesz specjalizować się w takich obszarach, jak zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska, kształtowanie terenów zieleni oraz ochrona zasobów naturalnych. Zdobędziesz kwalifikacje pomagające w zdobyciu zawodu w jednej z najbardziej intenstywnie rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. Możesz np. nauczyć się sporządzania wymaganych prawem ekspertyz i ocen oraz realizacji programów proekologicznych


W trakcie studiów:
Student spotka się przede wszystkim z takimi przedmiotami jak biologia czy geografia. Na ochronie środowiska wykłada się też przedmioty ścisłe, więc trzeba się przygotować na zajęcia z chemii, fizyki i matematyki.

Po studiach:
Absolwent kierunku Ochrona środowiska znajdzie zatrudnienie w instytucjach badawczych, laboratoriach, stacjach badań środowiska, organizacjach ekologicznych czy parkach narodowych i krajobrazowych. Potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matemetyczno-przyrodniczych.ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
chem.pg.edu.pl