Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Ochrona środowiska
     
Ochrona środowiska kierunek studiów
Studia na kierunku Ochrona środowiska
KIERUNKI - Studia przyrodnicze
Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody. Student kierunku Ochrona środowiska musi się zaprzyjaźnić z przedmiotami ścisłymi. Trudno zostać absolwentem tych studiów, jeżeli nie lubi się chemii. Do tego dochodzi także fizyka i trochę matematyki. Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu.

W trakcie studiów:
Student spotka się przede wszystkim z takimi przedmiotami jak biologia czy geografia. Na ochronie środowiska wykłada się też przedmioty ścisłe, więc trzeba się przygotować na zajęcia z chemii, fizyki i matematyki.

Po studiach:
Absolwent kierunku Ochrona środowiska znajdzie zatrudnienie w instytucjach badawczych, laboratoriach, stacjach badań środowiska, organizacjach ekologicznych czy parkach narodowych i krajobrazowych. Potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matemetyczno-przyrodniczych.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
Politechnika Koszalińska
Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Wydział Zamiejscowy Ochrony Środowiska w Miechowie
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrowi Mazowieckiej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Gdański Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach
prezentacja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii
prezentacja Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Nauk Przyrodniczych
prezentacja Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Opolski Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu
Uniwersytet Szczeciński Wydział Biologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku
Uniwersytet Warszawski Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. A. De Gasperi w Józefowie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Służb Lotniczych w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
www.biol.uw.edu.pl
 
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
www.chem.pg.gda.pl
 
Cała Polska Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Olsztyn Opole Rzeszów Sopot Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra