Studia na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to połączenie nauk humanistycznych, szczególnie filozofii, z naukami przyrodniczymi. Zapoznanie się z problematyką filozoficzną daje studentom możliwość ukształtowania zasadniczych poglądów dotyczących przyrody i miejsca człowieka, co nie pozostaje bez wpływu na jego osobistą postawę wobec życia. Jest to kierunek interdyscyplinarny nastawiony z jednej strony na zrozumienie istoty ochrony otaczającej nas przyrody, a z drugiej – sensu tych działań. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Studia obejmują takie treści programowe jak: historię nauk przyrodniczych, filozofię przyrodoznawstwa, filozofię przyrody i tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych, treści kierunkowe w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych: fizyka, chemia, biologia i nauka o Ziemi.

Po studiach:
Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w:
- instytucjach kulturalnych,
- mediach,
- firmach, instytucjach i organizacjach jako rzecznik prasowy, specjalista ds. PR, copywriter,
- szkolnictwie.

Komentarze obsługiwane przez CComment