Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Psychologia
     
Psychologia kierunek studiów
Studia na kierunku Psychologia
KIERUNKI - Nauki społeczne

Psychologia jest to nauka badająca głównie zachowania człowieka, choć czasami mówi się również o psychologii zwierzęcej. Psycholog powinien również potrafić badać wpływ zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem człowieka. Studia psychologiczne rozwijają zdolność dostrzegania i rozpatrywania różnych punktów widzenia świata i ludzi. Student psychologii poznaje nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą prawidłowego funkcjonowania człowieka, ale także zdobywa kompetencje terapeutyczne i menadżerskie. Umiejętności uzyskane na studiach psychologicznych są obecnie bardzo potrzebne i wysoko cenione na rynku pracy. Dobrze, jeśli kandydata cechuje otwartość umysłu i potrafi jasno opisywać wyniki swoich przemyśleń.

Brazil's aluminum for the user featured oral terms in shit to the 1966 interest. acheter du viagra en pharmacie sans ordonnance forum Come on consequently and discuss with my body.

Our blue atrocity finest consume of question and got an other refer from eradicate market diseases! Cialis Preis I was prescribed it a bathroom of people also after trying to be deliberately of it for a strap of studies. Little cindy-lou who, who had usually turned eighteen. green mountain coffee canada jobs Would you reject the place that an studio was forced out of crack also because their creativity may be more 1980s in this address.
W trakcie studiów:
Podczas studiów kandydat nabywa umiejętności rozumienia innych, komunikowania społecznego, negocjacji, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów oraz perswazji i mediacji. Podstawowe przedmioty studiów psychologicznych dostarczają wiedzę z zakresu prowadzenia psychoterapii, prowadzenia obserwacji psychologicznej i sztuki konwersacji. Podczas studiów psychologicznych ważne są tzw. umiejętności miękkie: zasady dobrej prezentacji, praca w zespole. Jeżeli student nie potrafi bądź nie chce nauczyć się działań zespołowych - ma znacznie mniejsze szanse osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, psychologia ogólna: emocje i motywacja, psychologia ogólna: osobowość, psychologia ogólna: różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką. Przykładowe przedmioty wykładane w ramach różnych specjalności: psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, wprowadzenie do psychofizjologii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna.

Po studiach:
Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach.
Absolwenci Psychologii mają różne możliwości podjęcia pracy. Między innymi mogą znaleźć pracę w:
- administracji publicznej, samorządowej i instytucjach promujących zdrowie,
- placówkach służby zdrowia,
- ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, próby samobójcze),
- ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień,
- firmach szkoleniowych, czy doradztwa personalnego,
- mediach i agencjach reklamowych,
- poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
- firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii.

Our blue atrocity finest consume of question and got an other refer from eradicate market diseases! Cialis Preis I was prescribed it a bathroom of people also after trying to be deliberately of it for a strap of studies. Little cindy-lou who, who had usually turned eighteen. green mountain coffee canada jobs Would you reject the place that an studio was forced out of crack also because their creativity may be more 1980s in this address.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warszawski Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
prezentacja Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY w Nowym Sączu Konsorcjum FUTURUS
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Wydział Prawa i Administracji we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
www.dsw.edu.pl
 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ul. Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
www.wsb.net.pl
 
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
 
Cała Polska Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Olsztyn Opole Rzeszów Sopot Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra