Studia na kierunku Psychologia

Studia na kierunku Psychologia

Psychologia jest to nauka badająca głównie zachowania człowieka, choć czasami mówi się również o psychologii zwierzęcej. Psycholog powinien również potrafić badać wpływ zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem człowieka. Studia psychologiczne rozwijają zdolność dostrzegania i rozpatrywania różnych punktów widzenia świata i ludzi. Student psychologii poznaje nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą prawidłowego funkcjonowania człowieka, ale także zdobywa kompetencje terapeutyczne i menadżerskie. Umiejętności uzyskane na studiach psychologicznych są obecnie bardzo potrzebne i wysoko cenione na rynku pracy. Dobrze, jeśli kandydata cechuje otwartość umysłu i potrafi jasno opisywać wyniki swoich przemyśleń.


 

W trakcie studiów:
Podczas studiów kandydat nabywa umiejętności rozumienia innych, komunikowania społecznego, negocjacji, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów oraz perswazji i mediacji. Podstawowe przedmioty studiów psychologicznych dostarczają wiedzę z zakresu prowadzenia psychoterapii, prowadzenia obserwacji psychologicznej i sztuki konwersacji. Podczas studiów psychologicznych ważne są tzw. umiejętności miękkie: zasady dobrej prezentacji, praca w zespole. Jeżeli student nie potrafi bądź nie chce nauczyć się działań zespołowych - ma znacznie mniejsze szanse osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, psychologia ogólna: emocje i motywacja, psychologia ogólna: osobowość, psychologia ogólna: różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką. Przykładowe przedmioty wykładane w ramach różnych specjalności: psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, wprowadzenie do psychofizjologii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna. 
 
 
Po studiach:
Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach.
Absolwenci Psychologii mają różne możliwości podjęcia pracy. Między innymi mogą znaleźć pracę w:
- administracji publicznej, samorządowej i instytucjach promujących zdrowie,
- placówkach służby zdrowia,
- ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, próby samobójcze),
- ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień,
- firmach szkoleniowych, czy doradztwa personalnego,
- mediach i agencjach reklamowych,
- poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
- firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii.

 
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl