Jak biofizyka i bioinformatyka służą medycynie?Bazą dla współczesnej medycyny i diagnostyki medycznej są badania prowadzone przez specjalistów reprezentujących różne gałęzie nauk biologicznych. Zaawansowane metody analizowania organizmu, testy pozwalające w kilka minut wykryć przyczynę choroby, nowoczesne terapie oraz leki celowane, to sumaryczny efekt pracy tysięcy naukowców, wśród których istotną ro...
Konkurs świadectw - zabawa liczbowa zbliżona do sudoku, gdzie wygrywasz znajdując najlepszą konfigurację w kryteriach rekrutacyjnych na różnych kierunkach i uczelniach z punktu widzenia ocen na świadectwie maturalnym. Jeśli już jesteś po maturze i ten termin wywołuje rwanie włosów z głowy, przypomnij sobie przysłowie o mądrości, Polaku i poniesionych szkodach. Jeśli dopiero ją zdajesz - trzymamy mocno kciuki.