Studia stosunki międzynarodowePrzedmiotem studiów związanych ze stosunkami międzynarodowymi są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. Skomplikowanie i zawile? Mówiąc zatem krótko i zwięźle: po ukończeniu studiów z zakresu stosunków międzynarodowych będziesz znam przyczyny napiętych stosunków między Izraelem a wszystkimi jego sąsiadami oraz genezę konfliktu między Pakistanem a Indiami.

Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia czy socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.

Studia Dyplomacja Europejska łączą wiedzę ekonomiczną, prawniczą, politologiczną i socjologiczną, z zagadnieniami z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji, jak również szkolą w zakresie negocjacji, mediacji i lobbingu w stosunkach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Dużo zagadnień, prawda? Warto wspomnieć, że nie są to studia dla każdego, ponieważ kandydat powinien posiadać rozległą wiedzę dotyczącą wielu zagadnień: od nauk społecznych po prawo i zagadnienia ekonomiczne. Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w instytucjach rządowych.

Dyplomacja i stosunki konsularne jako kierunek studiów łączy wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Studenci uczą się jak rozwiązywać konflikty oraz jak umiejętnie prowadzić dyskusję. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak historię i funkcjonowanie organów Unii Europejskiej oraz wszystkiego, co związane z dyplomacją: od jej historii do sposobów jej prowadzenia. Dlaczego warto rozpocząć te studia i gdzie można znaleźć zatrudnienie jako absolwent? Zapoznaj się z artykułem.

Studia na kierunku Europeistyka
Europeistyka to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, to znaczy, że łączy w sobie osiągnięcia i dorobek różnych dyscyplin naukowych. Eto cała dziedzina wiedzy na temat Europy, w wymiarze politologicznym, historycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym i gospodarczym. Podane tu płaszczyzny z pewnością nie wyczerpują wszystkich treści, z którymi zapoznają się studenci w trakcie nauki. Wystarczy przywołać tu bezpieczeństwo europejskie, administrację europejską oraz wiedzę o procesach związanych z integracją europejską. Zapraszamy do lektury!

Na kierunku Europeistyka kulturowa student uczy się najważniejszych zagadnień z zakresu nauk o kulturze, społecznych, historycznych, politologicznych oraz prawnych. Potrafi łączyć wiedzę z zakresu różnych dyscyplin badawczych w celu kompetentnej obsługi podmiotów uczestniczących w życiu publicznym ukierunkowanym na rozwój społeczeństw europejskich. Celem kierunku jest także zdobycie kompetencji metodologicznych oraz umiejętności skutecznego działania w różnych sytuacjach zawodowych. Chcesz wiedzieć więcej Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu!

Kierunek Komunikacja europejska zawiera w sobie nauki humanistyczne oraz wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej. W programie kształcenia znajdują się treści, które odpowiadają różnym dziedzinom nauk humanistycznych. Wiedza ta wykorzystywana jest w celu badania podstaw kulturowo-komunikacyjnych współczesnej Europy. Gdzie można znaleźć pracę po takim kierunku? Z odpowiednimi kwalifikacjami i znajomością języków obcych z pewnością w administracji rządowej, instytucjach oraz placówkach kulturalnych. Zapraszamy do dalszej lektury!

W związku z procesami integracyjnymi Polski, a także otwarciem się krajowej gospodarki na handel zagraniczny kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest jak najbardziej "na czasie". Na niektórych uczelniach Międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią odrębny kierunek, który dzieli się następnie na kilka specjalności, np. integrację europejską, gospodarkę światową, międzynarodowe prawo handlowe, czy finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze wymagają od studentów znajomości prawa oraz zagadnień związanych z polityką zagraniczną.

Międzynarodowe studia kulturowe, to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę m.in. z zakresu socjologii, wiedzy o kulturze, językoznawstwa, historii i komunikacji, pozwalające na poznanie wielowymiarowości kultur i procesów społeczno-kulturowych, a także działania instytucji międzynarodowych. Kandydaci na te studia powinni już na etapie rekrutacji wykazać się znajomością historii, a także funkcjonowania państwa. Z pewnością przyda się również znajomość języków obcych. Chcesz wiedzieć więcej o Międzynarodowych studiach kulturowych? Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe
Studia w zakresie stosunków międzynarodowych nie są nowością na polskim rynku uczelnianym. Kierunek ten ma bogate tradycje, dlatego badania naukowe realizowane przez uczonych w dziedzinie relacji między różnymi pomiotami życia międzynarodowego należą do bardzo zaawansowanych i wartościowych. Czy można traktować te studia jak "międzynarodową" wersję politologii? Raczej nie, ponieważ stosunki międzynarodowe uznane są za odrębną dyscyplinę naukową, posługują się właściwą dla nich warstwą teoretyczną i metodologią badań. Zapoznaj się z całym artykułem!

Studia bałtyckie to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia historii, kultury, języków obcych, gospodarki i stosunków międzynarodowych. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy on państw basenu Morza Bałtyckiego. Jeżeli interesuje Cię ten region w całości lub którekolwiek z jego państw i myślisz np. o pracy w branży turystycznej, powinieneś zainteresować się Studiami bałtyckimi. Wskazane będą też zainteresowania historyczne oraz łatwość w poznawaniu języków obcych. Chcesz wiedzieć więcej na temat Studiów bałtyckich? Czytaj dalej!