Studia zaoczne

Studia zaocznePracujesz i nie masz czasu na codzienne uczęszczanie na zajęcia? Wymarzony kierunek studiów jest za bardzo oblegany i obawiasz się, że nie uda Ci się dostać na studia dzienne? Nie przejmuj się! Zawsze możesz studiować zaocznie!

Studia zaoczne, zwane oficjalnie niestacjonarnymi, to alternatywny sposób studiowania. Dają one możliwość zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności udziału w codziennych zajęciach na uczelni.

Niestacjonarny sposób studiowania zbudowany jest na prostej koncepcji regularnych, weekendowych zjazdów (najczęściej sobota-niedziela, rzadziej piątek-niedziela, lubi piątek-sobota). Program studiów jest porównywalny z programem studiów dziennych, natomiast na pewno podany jest, ze względów czasowych, w skondensowanej formie.

Uczelnie starają się wyjść studentom naprzeciw organizując specjalnie dla nich dyżury naukowców i przeprowadzając egzaminy w czasie weekendów. W trakcie zjazdów studenci mają też zwykle dostęp do bibliotek uczelnianych i wydziałowych. Oczywiście nie jest to jeszcze normą, ale coraz więcej uczelni stara się traktować studentów zaocznych w pełni profesjonalnie.

Niestacjonarny tryb studiowania wymaga bez wątpienia zwiększonego zaangażowania ze strony studenta. Często bowiem pewną część materiału trzeba przestudiować we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia. Trudno jednak zaprzeczyć znanej akademickiej maksymie, że większość czasu student powinien spędzać w bibliotece. A skoro tak, to mniej zasobne w wiedzę zajęcia można sobie skutecznie odbić w książkach, wszystko konsultując, jeśli zajdzie taka potrzeba, z wykładowcami w czasie ich dyżurów.

Problemem mogą być też ćwiczenia i inne zajęcia praktyczne, na których czasu też jest mniej niż na studiach dziennych.

Największym plusem studiów zaocznych jest spora swoboda. To luksus zwłaszcza dla osób pracujących, którym trudno byłoby połączyć pracę ze studiami dziennymi. Ten komfort jest jednak możliwy przy pełnej odpowiedzialności i dużym samozaparciu. Ale wykształcenie w sobie tych cech to przecież klucz do sukcesu nie tylko na studiach!