służby mundurowe
Tag: służby mundurowe Znaleziono 5 wynik(ów)

Studia na kierunku Wojskoznawstwo

Jest to kierunek nowy, zaliczany do grupy tak zwanych makrokierunków. Studia na Wojskoznawstwie gwarantują kandydatowi zdobycie gruntownej wiedzy z dziedzin wojskowych. Kierunek ten jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby polskiego wojska, które jest obecnie profesjonalne, a co za tym idzie, wymaga od swojej kadry nie tylko sprawności fizycznej, ale i dużej wiedzy teoretycznej.

Czytaj więcej...

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzą uczelnie mundurowe, wydziały uczelni publicznych - głównie związane z prawem i naukami społecznymi oraz dziesiątki uczelni niepublicznych. W sumie możesz je studiować w około 60 miejsc w Polsce. W przypadku programu studiów ważne, aby uczelnia zwracała odpowiednią uwagę na trzy elementy składające się na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na związki pomiędzy nimi. Po pierwsze - na rodzaje i istotę zagrożeń dla spokoju i ładu państwowego związanego z czynnikami wewnątrz jego struktury. Po drugie - na poziom bezpieczeństwa, czyli obiektywnie mierzony jego stan oraz możliwość ataku, katastrofy czy akcji o podobnych skutkach oraz zachowanie się organów państwa w danej sytuacji. Wreszcie na wyobrażenia obywateli na temat owych niebezpieczeństw, ich poczucie zagrożenia - które nie zawsze jest odpowiednie do jego faktycznego rodzaju i natężenia. Wybierając studia zwróć uwagę na współpracę uczelni z instytucjami - takimi jak policja, straż pożarna oraz organizacje pozarządowe. Ważna będzie możliwość aktywności studentów - np. sportowa w obszarze sztuk walki czy strzelectwie. Warto też zwrócić uwagę na infrastrukturę uczelni, taką jak hale sportowe i treningowe czy dostęp do nowoczesnego sprzętu (np. na zajęciach z kryminologii). Rzecz jasna nie spodziewaj się rzeczywistości z serialu CSI, ale jeśli cała infrastruktura jaką dysponuje uczelnia to jedynie wynajęta sala i wykładowca z długopisem - może jednak warto wybrać ten kierunek na innej.  

Czytaj więcej...

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z dziedzin działalności państwa. Współczesny świat to nie tylko różnorodność kultur, ale też złożona sytuacja polityczna. Utworzenie kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe wybierają głównie osoby zainteresowane kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Student nabywa wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i  umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

Czytaj więcej...

Szukasz pracy w wojsku? Od stycznia mnóstwo wakatów!

Szukasz pracy w wojsku? Od stycznia mnóstwo wakatów!
W USA jeszcze do niedawna mówiło się, że "praca leży na ulicy". W Polsce praca co prawda na ulicach nie leży, ale istnieją branże i sektory, w których jej znalezienie jest dużo prostsze. Jeśli więc szukacie pracy w Wojsku Polskim, to od stycznia będzie tam czekać na Was sporo wakatów!

Czytaj więcej...

Droga do wojska

Droga do wojska
Rosnący poziom bezrobocia w Polsce sprawia, iż wielu absolwentów przez długi okres czasu nie może znaleźć stałego zatrudnienia. Ukończenie kolejnych praktyk i bezpłatnych staży nie przyczynia się w wielu przypadków do poprawy tej sytuacji. Może warto obrać inną drogę? Wojsko Polskie zapewnia Wam stabilność, dobre zarobki i możliwość rozwoju. Czy warto podążyć tą ścieżką kariery?

Czytaj więcej...