Studia techniczne i inżynierskieDo niedawna jeszcze mówiło się, iż studia techniczne są głównie dla chłopców. Dziś granica ta ulega jednak zatarciu, gdyż studia techniczne są bardzo często wybierane również przez kobiety. Grupę studiów technicznych stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta bardzo korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej.

Budownictwo, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka to jedne z najpopularniejszych kierunków studiów w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Technicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!

Studia podyplomowe na kierunkach technicznych są ściśle powiązane z praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii w wielu gałęziach współczesnego przemysłu. W trakcie studiów można poszerzyć wiedzę z zakresu m.in. energetyki, budownictwa czy automatyki i robotyki.

Akustyka to dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, również szereg działów akustyki stosowanej.

Studia na tym kierunku to wielkie wyzwanie, które staje się codzienną rzeczywistością kandydatów, studentów oraz absolwentów. Nauka nie należy do łatwych, a ilość egzaminów i zaliczeń może być przytłaczająca. W czasie studiów trzeba wykonać setki prostych i skomplikowanych projektów obiektów charakteryzujących się różnymi stylami, funkcjonalnościami i przeznaczeniem. W architekturze nie ma idealnych rozwiązań, a projekt doskonały zawsze może zostać ulepszony. Projektowanie budynków, czy nawet całych przestrzeni wymaga nie tylko kreatywności, ale także dyscypliny, systematyczności, precyzji i pracowitości. Nietrudno domyślić się, że niewielu ludzi posiada takie cechy, dlatego studia architektoniczne to także płaszczyzna do pracy nad sobą. Aby dowiedzieć się więcej o tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!

Nazwa kierunku składa się z dwóch terminów. Znaczenie pierwszego jest w miarę jasne. Architektura to dziedzina wiedzy i praktyki związana z projektowaniem różnego rodzaju budowli. Urbanistyka, to nazwa, która nie pojawia się zbyt często, dlatego wymaga pewnego wyjaśnienia. Pierwotnie termin ten oznaczał w łacinie miasto i używany był w odniesieniu do Rzymu. Dziś pod nazwą "urbanistyka" kryje się wiedza o planowaniu przestrzeni w miastach i osiedlach. Kierunek Architektura i urbanistyka jest więc niezwykle ciekawym połączeniem. Jego absolwent będzie bowiem specjalistą od projektowania nie tylko pojedynczych obiektów, ale także będzie potrafił planować rozwój i zagospodarowanie różnych przestrzeni miejskich.

Automatyka i robotyka to studia dla ludzi, którym nie straszna technika, matematyka, programowanie i mechanika. Jest to jeden z kierunków, których absolwenci bardzo rzadko powiększają grono bezrobotnych. Ukończenie tych studiów to niemal gwarancja sukcesu w realizacji kariery zawodowej, zarówno we własnej firmie, jak i w licznych przedsiębiorstwach, laboratoriach rozwojowych i wdrożeniowych oraz w firmach działających w obszarze nowych technologii i IT. Ukończenie automatyki i robotyki to duże osiągnięcie, ponieważ studia należą do wyjątkowo trudnych. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o studiach na kierunku Automatyka i robotyka.

Kierunek Budowa jachtów to dobry wybór szczególnie dla osób, które chcą nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Słuchacz tego kierunku będzie potrafił dobrać i przygotować materiały do budowy jachtów oraz procesów wytwórczych jednostek pływających.

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w zakresie Budownictwa, powinieneś dowiedzieć się jak najwięcej o nauce na tym kierunku. Proponujemy, abyś zaczął od tego artykułu. Przedstawiamy w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące budownictwa. Czym jest budownictwo? Można powiedzieć, że jest to działalność polegająca na wznoszeniu wodnych i lądowych obiektów budowlanych. Oczywiście w centrum zainteresowania budownictwa znajduje się także przebudowywanie, modernizowanie i konserwowanie już istniejących.

Student Chemii budowlanej przyswoi podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Pozna technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Będzie potrafiłi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów. Pozna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i będzie umiał kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Będzie przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

Studia Edukacja techniczno-informatyczna pozwalają osiągnąć wykształcenie podstawowe w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, projektowania procesów technologicznych.

Zakres tematyki studiów na kierunku Ekoenergetyka obejmuje zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne źródła energii. W zakresie wykorzystania energii absolwent powinien potrafić ocenić ekonomikę najbardziej energochłonnych procesów np. termicznej obróbki żywności, ogrzewnictwa i klimatyzacji. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę inżynierską obejmującą znajomość: metod komputerowych stosowanych w projektowaniu systemów ekoenergetycznych, ekologii i ochrony środowiska, podstawowych materiałów i energooszczędnych technik wytwarzania, organizacji systemów wytwórczych, biopaliw, utylizacji odpadów, gospodarki energetycznej, mikroklimatu oraz elektrycznych urządzeń małej energetyki.

Elektronika jest nauką techniczną, zajmującą się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w: telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie. Studia na tym kierunku przewidziane są raczej dla osób z umysłami ścisłymi, które są gotowe na kierunek trudny, ale dający dużą szansę na zatrudnienie po jego ukończeniu.

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja
Kierunek Elektronika i telekomunikacja nadal należy do dość często wybieranych studiów. Pomimo tego, że obecnie o wiele więcej do powiedzenia o telekomunikacji ma informatyk, nadal potrzebni są specjaliści, którzy w pewnych, bardzo wąskich zakresach, odpowiedzialni są za stworzenie i utrzymanie kanałów łączności analogowej oraz cyfrowej. Elektronika natomiast stała się w ostatnim czasie bardzo podstawową dziedziną wiedzy, która co prawda stanowi istotną część umiejętności licznych "zawodów przyszłości", to jednak jej zastosowanie praktyczne staje się coraz mniej widoczne. Czy warto studiować ten kierunek? Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu odpowiedź będzie dla Was oczywista!

Elektrotechnika jest dziedziną - matką dla swojej młodszej córki - elektroniki. Oznacza to, że dziedziny te tak nawzajem się przeplatają, że praktycznie każdy inżynier jest jednocześnie elektrotechnikiem i elektronikiem. Związane jest to też z masowym zastosowaniem elektroniki w układach do sterowania dużymi mocami elektrycznymi. Na kierunku Elektrotechnika zdobywa się umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Studia na Elektrotechnice przygotowują do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji, jak i różnego rodzaju usług.

Dokonanie rozsądnego wyboru studiów to niełatwe zadanie, zwłaszcza dla ludzi ceniących pragmatyczne myślenie. Decyzja polega na pogodzeniu własnych zainteresowań z trendami obowiązującymi na rynku pracy. Mówiąc wprost, należy przewidzieć, który z zawodów będzie poszukiwany za kilka lat, kiedy skończymy studia. Myśląc w ten sposób o kierunku Energetyka można zachować pewną dozę optymizmu. Przed współczesnym światem największe wyzwania stoją właśnie w tym obszarze, chodzi bowiem o znalezienie alternatyw dla energii pochodzącej ze spalania kopalin, które niebawem ulegną wyczerpaniu. W perspektywie uwarunkowań krajowych, warto zauważyć, że nie da się już dłużej zwlekać z wielkimi zmianami w obszarze energetycznym, dlatego kierunek ten wydaje się być rozsądną inwestycją na przyszłość.

Czy możliwe jest połączenie fizyki z chemią w jeden wybuchowy kierunek studiów? Oczywiście! Eksperyment taki zakończył się jakiś czas temu dużym powodzeniem. Powołany do życia kierunek studiów o nazwie Energetyka i chemia jądrowa rozwija się bardzo prężnie. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyedukowanie specjalistów w zakresie energetyki jądrowej, którzy byliby w stanie profesjonalnie pokierować pierwszą w Polsce elektrownią jądrową. Projekt uruchomienia takiej elektrowni od dawna pojawia się w planach kolejnych ekip rządzących. Kandydaci na te studia muszą wykazywać się co najmniej dobrą wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, głównie fizyki, chemii oraz matematyki, a także posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy w elektrowni jądrowej lub jej bezpośrednim otoczeniu. Na maturzystów chętnych do studiowania Energetyki i chemii jądrowej czeka wyzwanie w postaci konkursu świadectw, na którym trzeba wykazać się bardzo dobrymi ocenami z przedmiotów ścisłych zdawanych na egzaminie dojrzałości. Studia standardowo trwają trzy lata. Po uzyskaniu tytułu licencjata możliwe jest kontynuowanie nauki na tym samym kierunku i uzyskanie tytułu magistra. Warte podkreślenia jest to, że już pierwszy etap edukacji akademickiej (studia licencjackie) przygotowuje do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne - zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Fotonika to kierunek studiów łączący w sobie elementy optyki, elektroniki i informatyki. Tematyka kierunku dotyczy urządzeń, które wykorzystują promieniowanie optyczne, czyli światło, podczerwień lub promienie UV do przynoszenia, magazynowania lub pozyskiwania informacji. Zaletą takich rozwiązań nad elektroniką jest brak interakcji światła z materiałami niebezpiecznymi a także niezwykła szybkość przenoszenia informacji. Fotonika odgrywa coraz większą rolę w wielu kluczowych obszarach gospodarki, a w tym m.in. w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prowadzone są badania nad nowymi źródłami światła dla zastosowań w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Światło laserowe jest powszechnie stosowane, jako szybkie i precyzyjne narzędzie dla obróbki materiałów i wytwarzania różnorodnych produktów. Fotonika wspiera procesy ochrony zasobów naturalnych, oferując m.in. energooszczędne oświetlenie, produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych czy też energooszczędną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną.

Studia w zakresie kartografii i geodezji mogą okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę dla osób, które charakteryzują się skrupulatnością, inteligencją, wyobraźnią przestrzenną i rzetelnością. Jeżeli do tego zestawu cech dopiszemy otwartość na różnego rodzaju wyzwania zawodowe, pracę w terenie i częste kontakty z architektami, konstruktorami oraz inżynierami pracującymi na różnego rodzaju budowach, to mamy zestaw idealny! Jeżeli odkrywasz w sobie chociaż część wymienionych tu atrybutów, powinieneś koniecznie zastanowić się nad studiami w tej dziedzinie.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna są świetną drogą, aby przygotować się do pracy w samorządzie terytorialnym, jednostkach administracji terenowej szczebla centralnego oraz w licznych urzędach związanych z zarządzaniem zmianami przestrzennymi. Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem wiedzę z różnych dziedzin, takich jak prawo, administracja, nauki przyrodnicze, geografia, botanika i nauki społeczne. Studenci Gospodarki przestrzennej nie nudzą się w trakcie nauki, ponieważ studia te oceniane są jako wymagające.

Informatyka i agroinżynieria to studia przygotowujące do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

Celem studiów jest przygotowanie do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. 

Kierunek Inwestycje i wdrożenia przemysłowe to oferta studiów inżynierskich na uczelniach technicznych. Kierunek uruchomiono z myślą o osobach zainteresowanych podnoszeniem jakość i efektywność pracy między innymi w zakładach produkcyjnych i firmach usługowych. Studia wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy tak w Polsce jak i poza jej granicami. Celem nadrzędnym tych studiów jest wykształcenie specjalistów rozwijających potencjał zakładu pracy za pomocą przemyślanych i dobrze zaplanowanych inwestycji przemysłowych. Kandydaci na te studia muszą dysponować wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami z przedmiotów ścisłych, szczególnie matematyki, fizyki oraz informatyki. Potencjalni studenci Inwestycji i wdrożeń przemysłowych muszą wziąć udział w konkursie świadectw. Najwyżej punktowane są oceny z języka polskiego i obcego oraz z przedmiotów ścisłych. Warto więc zdawać je na maturze. Uczelnie, które uruchomiły kierunek Inwestycje i wdrożenia przemysłowe oferują zainteresowanym osobom trzyletni okres edukacji akademickiej. Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł inżyniera. Kolejny etap nauki można rozpocząć na studiach o pokrewnej tematyce, najlepiej na uczelniach technicznych lub ekonomicznych.

Kierunek Inżynieria akustyczna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Rozwój technologii spowodował, że dla inżynierów akustyki pracy nie brakuje, wręcz są fachowcami niezwykle poszukiwanymi.

Kierunek ten ma charakter techniczny. Przedmiotem badań realizowanych na terenie tej dziedziny są reakcje i procesy chemiczne. Dzięki osiągnięciom inżynierii dąży się do stworzenia rozwiązań technicznych, które zapewniają kontrolę procesom chemicznym w ramach produkcji, przetwórstwa i wytwarzania różnego rodzaju materiałów. Kierunek ten jest w zasadzie bliski Technologii chemicznej. Inżynier, który zdobył wykształcenie na omawianych tu studiach może być odpowiedzialny za projektowanie urządzeń będących elementami systemów produkcyjnych, zapewniających optymalny ekonomicznie i technologicznie przebieg procesów chemicznych.

Podobno dane ci jest wybrać się na Inżynierię danych. To nowy kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy. Absolwenci Inżynierii danych otrzymują gruntowne wykształcenie kierunkowe oraz innowacyjne umiejętności, cenione przez pracodawców. Studia na kierunku Inżynieria danych kształcą specjalistów, którzy w oparciu o analizę wszelkiego typu danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. By zostać studentem tego kierunku należy wykazać się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych. Na nich bowiem bazuje program nauczania Inżynierii danych. Proces rekrutacji ma formę konkursu świadectw. Dodatkowo należy posiadać zdolności logicznego myślenia i wnikliwej obserwacji oraz umiejętność formułowania wniosków i łączenia faktów, wypływających z przeanalizowanych przesłanek. Ponadto znajomość technik informatycznych ułatwia zdobycie studenckiego "glejtu". Nauka na kierunku Inżynieria danych trwa trzy i pół roku. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, na kierunku tożsamym z Inżynierią danych. Studia mają charakter praktyczny. Teoretyczna podbudowa pozwala na szybką weryfikację przyswojonych informacji w codziennych sytuacjach. Studenci mają możliwość znalezienia ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Kierunek Inżynieria internetu jest przeznaczony dla kandydatów, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a przyszłość zawodową wiążą z branżą informatyczną.

Absolwent po ukończeniu kierunku posiada wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów ścisłych takich jak fizyka, chemia i informatyka, jak i z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, i przede wszystkim o tworzywach i kompozytach polimerowych.

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez materiałów inżynieryjnych. Jeżeli masz wątpliwości, czy to stwierdzenie jest prawdziwe, zastanówmy się przez chwilę, czym są owe "materiały". Tym mianem można określić w zasadzie wszystko, co człowiek przetwarza w sposób zorganizowany i planowy, aby uzyskać przedmioty, obiekty i rzeczy, które zaspokajają jego potrzeby. Stal, plastik, nanomateriały, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych elementów naszej codzienności stanowi rezultat działania inżynierów, specjalistów w zakresie materiałów.

Kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna skierowany jest do pasjonatów nauk ścisłych, ale i także do osób kreatywnych z manualnymi zdolnościami. Niezbędna na tym kierunku jest obszerna wiedza o tematyce technicznej. Zapotrzebowanie na absolwentów Inżynierii mechaniczno-medycznej jest ogromne począwszy od technicznego zaplecza placówek medycznych po przez bezpośrednią współpracę z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Studia na kierunku Inżynieria medyczna to bardzo dobra droga do zdobycia solidnego wykształcenia i umiejętności wysoko ocenianych na rynku pracy. Inżynierią medyczną z pewnością zainteresują się osoby gotowe wspierać wykwalifikowaną służbę medyczną nowoczesnym sprzętem medycznym. Uruchomienie takiego kierunku studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w branży medycznej. Lekarze różnych specjalizacji leczą pacjentów za pomocą skomplikowanych urządzeń, które ktoś musi zaprojektować, obsługiwać lub serwisować. Inżynierowie medyczni za to właśnie mają być odpowiedzialni. By dostać się na Inżynierię medyczną należy przejść rekrutację. Odbywa się ona na zasadzie konkursu świadectw maturalnych. Przedmioty "punktowane" to matematyka oraz fizyka. Największą szansę na rozpoczęcie nauki mają osoby, które zdawały maturę z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz posiadają wystarczającą wiedzę z przedmiotów ścisłych. Od kandydatów na studia oczekuje się dodatkowo otwartego, chłonnego umysłu, kreatywności, cierpliwości, konsekwencji w działaniu, a także wysoko rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych, także w języku obcym. Przyszli inżynierowie medyczni uczyć się będą na uczelniach technicznych. Nauka potrwa trzy i pół roku, a zwieńczy ją zdobycie tytułu inżyniera. Kandydaci na studia magisterskie dostaną szansę kontynuowania nauki na uczelniach technicznych, na kierunkach powiązanych z inżynierią medyczną.

Kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza to kierunek unikatowy, na którym do wyboru są trzy specjalizacje tj.: wiertnictwo naftowe, inżyniera naftowa oraz inżynieria gazownicza.

Inżynieria nanostruktur dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi daje studentom wiedzę potrzebną do projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Studia te są poświęcone modelowaniu własności nanostruktur i nowych materiałów. Istotną cechą tych studiów jest zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi metodami modelowania nanostruktur i nowych materiałów oraz metod poznawania natury opartymi o realistyczne symulacje komputerowe. Student uzyskuje znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności, poznaje podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych, posiądzie podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur. Potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym.

Podczas studiów na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii słuchacz zaznajamia się z podstawową wiedzą z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Poznaje zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych oraz podstawy konstruowania maszyn i doboru materiałów inżynierskich. Uczy się projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn oraz planowania i nadzorowania zadań obsługowych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, technologii wytwarzania, struktury i własności produktów, termodynamiki, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn.

Cenisz nieszablonowość? Lubisz wyprzedzać przyszłość? Masz pomysły i chcesz się realizować w ciekawym zawodzie? Zacznij studia na Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych. To nowatorski kierunek dla osób kreatywnych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się wymyślaniem, konstruowaniem i testowaniem pojazdów nowej generacji, zasilanych silnikami ekologicznymi, które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Maturzyści chętni do podjęcia studiów na tym kierunku muszą wykazać się doskonałą wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki i fizyki. Zagadnienia z tych dziedzin wiedzy dominują w programie studiów na Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dodatkowym atutem będzie zapewne doskonała obsługa komputera, a zwłaszcza programów graficznych, nastawionych na projektowanie oraz języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Inżynieria produkcji to nowatorski kierunek studiów dający możliwość realnego wpływania na rozwój przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Kierunek dedykowany jest osobom zainteresowanym zarówno zarządzaniem i organizowaniem procesu produkcji jak i tworzeniem nowych produktów za pomocą różnorodnych technik i technologii. Kandydaci na kierunek Inżynieria produkcji powinni posiadać wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i/lub przyrodniczych (np. biologia). Proces rekrutacji na tego typu studia odbywa się w formie konkursu świadectw. Priorytetem objęte są przedmioty kierunkowe na danej uczelni. Wysokie stopnie na świadectwie dojrzałości z wymienionych powyżej przedmiotów mogą być przepustką na Inżynierię produkcji. Gdzieniegdzie oprócz konkursu świadectw organizuje się także rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na których sprawdzana jest nie tylko wiedza, ale także sposób jej przekazywania i umiejętność komunikowania się z otoczeniem. Inżynierię produkcji można studiować zarówno na studiach dziennych jak i na studiach zaocznych. Najczęściej obowiązują trzy lata edukacji na studiach pierwszego stopnia oraz dwa lata nauki na studiach drugiego stopnia. Pierwszy etap edukacji akademickiej kończy się uzyskaniem tytuły inżyniera, zaś kolejny stopień wtajemniczenia skutkuje zdobyciem tytułu magistra.

Inżynieria środowiska to przede wszystkim nauka o charakterze technicznym. Jej istotą jest wykorzystanie wiedzy naukowej oraz inżynierskiej, w celu oddziaływania na środowisko naturalne. Zadaniem inżyniera środowiska jest wytwarzanie równowagi pomiędzy skutkami działalności człowieka a zachowaniem i ochroną środowiska naturalnego. Studia mają charakter wielodziedzinowy, ponieważ wymagana jest wiedza z zakresu wielu dyscyplin biologicznych oraz licznych aspektów technologicznych i inżynieryjnych. Jeżeli zainteresował Was ten kierunek, zapraszamy do dalszej lektury!

Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu.

Komputery rządzą! Wszędzie ich pełno. Ułatwiają pracę w różnych gałęziach przemysłu i usług. Zastępują człowieka przy wykonywaniu wielu czynności jednocześnie. Są dużo tańsze w utrzymaniu i efektywniejsze. Rozwój technologiczny sprawia, że korzystanie z komputerów stało się po prostu niezbędne. Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się obsługą systemów komputerowych. Dla nich stworzono specjalny kierunek studiów o nazwie "komputerowe wspomaganie prac inżynierskich". Są to studia drugiego stopnia, przeznaczone dla inżynierów pracujących przy udoskonalaniu istniejących konstrukcji i wdrażaniu nowych rozwiązań. Kandydaci na te studia muszą przede wszystkim mieć ukończone studia pierwszego stopnia i posiadać tytuł inżyniera albo magistra inżyniera. Wymagana jest także wiedza z przedmiotów ścisłych wykładanych na studiach inżynierskich. Szczególnie pożądana jest znajomość matematyki i fizyki na poziomie zaawansowanym oraz informatyki i technologii informacyjnej co najmniej na poziomie podstawowym. Warto posiadać także umiejętność projektowania obiektów w programach komputerowych oraz bezbłędnego odczytywania dokumentacji technicznej.

Materiały współczesnych technologii to kierunek dla osób interesujących się budową materiałów, eksperymentami czy lubiących pracę w laboratoriach. Studia ,dają możliwości pracy na nowoczesnym sprzęcie, przeprowadzania doświadczeń fizycznych i chemicznych. Pomagają w zrozumieniu podstaw nauki o materiałach oraz metod ich badania.

Widzisz swoją przyszłość zawodową w sektorze przetwórstwa tworzyw? Chcesz zostać konstruktorem, kierownikiem narzędziowni lub szefem produkcji? Szukasz kierunku studiów, który pozwoliłby Tobie na rozwijanie zainteresowań i jednocześnie miał potencjał rynkowy? W takim razie studia na kierunku Mechaniczna Inżynieria Tworzyw są dla Ciebie doskonałym wyborem

Od wielu lat doświadczamy w Polsce kryzysu edukacji zawodowej. Można odnieść mylne wrażenie, że kierunek Mechanika i budowa maszyn, w jakiś sposób wypełnia tę lukę, tworząc namiastkę zawodowej i prymitywnej edukacji w akademickim świecie. Nic bardziej mylnego. Absolwent MiBM to znakomicie wykształcony specjalista, który dzięki swojej wiedzy i swoim umiejętnościom może realizować zaawansowane projekty konstrukcyjne, konserwować i troszczyć się o ciągłość funkcjonowania bardzo złożonych i nowoczesnych linii produkcyjnych. Świat techniki zmienia się bardzo szybko, technologie stają się niezwykle złożone i do ich obsługi, wymagana jest bardzo ściśle wyspecjalizowana kadra, dlatego absolwent tego kierunku raczej nie musi martwić się o znalezienie dobrej pracy.

Mechatronika to wielodziedzinowe studia ulokowane na styku mechaniki i elektroniki. Celem absolwenta tych studiów jest projektowanie, budowa i testowanie systemów mechanicznych, których działanie optymalizowane jest dzięki elektronicznym systemom sterowania. Ten niezwykle ciekawy kierunek jest realizowany najczęściej w ramach studiów inżynierskich, dlatego zarówno wymagania rekrutacyjne, jak i poziom studiów jest dość wysoki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury tego tekstu!

Uruchomiono kolejny, atrakcyjny kierunek studiów - Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa. Osoby, które chcą znaleźć zatrudnienie w jednym z największych i najbardziej znanych zakładów mięsnych w naszym kraju, nie mogą przepuścić takiej okazji. Kierunek studiów powstał z myślą o kształceniu specjalistów w dziedzinie produkowania mięsa oraz przetwarzania wyrobów mięsnych, gotowych do podjęcia pracy w zakładach mięsnych należących do polskiego, renomowanego producenta mięsa. Studentem tego kierunku studiów może zostać każda osoba, interesująca się wyżej wymienioną tematyką. Niewątpliwie dużo łatwiej w ubieganiu się o indeks będą mieli maturzyści legitymujący się wysokimi ocenami na świadectwie maturalnym z języka obcego i biologii. Dobra znajomość przedmiotów przyrodniczych oraz języka nowożytnego pomoże w przyswojeniu zagadnień z problematyki poruszanej w trakcie studiów. Studia na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa mają charakter interdyscyplinarny. Łączą w sobie zagadnienia z dziedzin nauk przyrodniczych, rolniczych i ekonomicznych.

Metalurgia skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych. Często utożsamiana jest z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Studia na kierunku Metalurgia łączą wiedzę w zakresie wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych, zagospodarowania odpadów przemysłowych, informatyki, recyklingu, ekonomii i ekologii.

Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Można ją studiować na kierunku Fizyka. Jest to propozycja nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim.

Studia ukierunkowane na przygotowanie do twórczej działalności w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych, maszyn i urządzeń, oraz systemów nanostrukturalnych, oraz do zarządzania pracowniami projektowymi w zakresie, kierowania zespołami działalności twórczej, samodzielnej aktywności naukowo-badawczej, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Nanotechnologie i nanomateriały to makrokierunek stosunkowo nowy, skupiający się na nonocząsteczkach w materiałach. Wprowadzanie zmian na tym poziomie zupełnie zmienia właściwości mechaniczne, chemiczne czy optyczne w materiałach w skali makro. Kierunek ten opiera się na nowoczesnych technologiach, które również są stosunkowo nowe, dlatego jest on przeznaczony dla pasjonatów, którzy wcześniej interesowali się sami nowinkami technologicznymi.

Kierunek Oceanotechnika skierowany jest do osób o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych. Studenci poznają budowę jachtów i kutrów od tych najmniejszych do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Kierunek ten stwarza duże perspektywy pracy, szczególnie na rynku zagranicznym.

Optometria to interdyscyplinarna dziedziną nauki, mieszcząca się w obszarze nauk medycznych. Kierunek optometria wykazuje ścisłe powiązanie z kierunkiem lekarskim, zdrowiem publicznym i biofizyką. Słuchacz tego kierunku przygotowywany jest do umiejętnego dobierania opraw korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych zgodnie z zaleceniem okulisty, kompetentnej sprzedaży soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji oraz przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów. Student uczy się także konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych oraz udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi.

Optyka to kierunek z działu fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego powstawanie i oddziaływanie z materią. W ciągu ostatnich dwustu lat optyka, podobnie jak inne dziedziny fizyki, rozwija się bardzo dynamicznie, zajmując istotną pozycję w wielu obszarach nauki i techniki. Bez optyki nie istniałaby współczesna biologia, chemia, fizyka, elektronika, medycyna i astronomia. Studia na tym kierunku daję później możliwość wyboru specjalności, takiej jak inżynieria optyczna lub optyka okularowa.

Absolwent studiów na kierunku Papiernictwo i poligrafia zdobywa podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych, a także opanowuje wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn.

Na kierunku Recykling materiałów studenci uczą się przygotowywania odpadów do ponownego użycia i ich zagospodarowania przy użyciu nowoczesnych technologii recyklingu. Poznają również zasady projektowania i przetwarzania produktów recyklingu w materiały konstrukcyjne, a także odzyskiwania energii zawartej w odpadach, które nie poddają się recyklingowi.Uczą się też tworzenia dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami oraz stosowania odpowiednich metod do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Rewitalizacja dróg wodnych to kierunek, który skupia się na naukach przyrodniczych, technicznych, a także związanych z architekturą krajobrazu i organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego. Studenci poznają procesy rewitalizacji oraz renaturyzacji dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania oraz zaznajamiają się z problemami wód śródlądowych. Uczą się opracowywania ekspertyz, operatów, strategii i planów rozwoju, korzystania z prawa. Duży nacisk na tym kierunku kładziony jest na zdobywanie umiejętności z zakresu planowania i gospodarowania przestrzenią, zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywania potencjału dróg wodnych w celach turystycznych i rekreacyjnych. Student będzie potrafił umiejętnie zagospodarowywać i wykorzystywać drogi wodne na rzecz rozwoju regionu i dobra mieszkańców. Studenci zajmować się będą współczesnymi procesami korytowymi rzek, wpływem człowieka na obieg wody, w tym na przekształcenia środowiska, gospodarką wodną oraz ochroną i kształtowaniem systemu hydrologicznego.

Technologia chemiczna jest dyscypliną naukową z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty. Odgrywa ważną rolę m.in.w czasie wprowadzania nowych wyrobów i nowych technologii, modernizacji i optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów, opracowywania metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów. Przyjmuje się, że domeną technologii chemicznej są procesy, w których dominującą rolę odgrywają reakcje chemiczne.
 

Studia na kierunku Technologia drewna mają charakter techniczno-przyrodniczy. Program studiów obejmuję m.in. następujące przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, maszynoznawstwo ogólne, rysunek techniczny, informatyka i użytkowanie komputerów, elektronika z elementami elektroniki, technika cieplna.

Na kierunku Technologie energii odnawialnej student nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda.

Studia na kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w  jednostkach Policji, Straży Pożarnej, w Centrach Ratownictwa i Służbach Ochrony, w sztabach kryzysowych i w zakładach przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia. W obecnych czasach duże prawdopodobieństwo zagrożenia terroryzmem, przestępczością, katastrofami budowlanymi, transportowymi i przemysłowymi wymaga, aby wyszkolona i przygotowana była grupa osób, które potencjalnie mogą szybko podjąć działania na miejscu zdarzenia i umieją ocenić zagrożenia.

Telekomunikacja jest dziedziną nauki zajmującą się takimi zagadnieniami jak: transmisja wszelkiego rodzaju informacji na odległość, sposoby ich przetwarzania, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Jeśli ten obszar należy do Twoich zainteresowań i chcesz związać z nim swoją, przyszłą karierę zawodową to studia na kierunku Telekomunikacja są dla Ciebie doskonałym wyborem.

Nowy makrokierunek Wirtotechnologia powinien zainteresować osoby z twórczą postawą w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi do realizacji problemów technologicznych.

Studia na kierunku Włókiennictwo pozwalają zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu włókiennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów, metod badania własności tekstyliów, metrologii włókienniczej oraz maszyn włókienniczych.

Unikatowy kierunek studiów Zaawansowane materiały i nanotechnologia kształci kadry dla dynamicznie rozwijających się dziedzin przemysłu opartych na nowoczesnych technologiach i na funkcjonalnych materiałach nowej generacji.

Studia na kierunku Zarządzanie inżynierskie łączą w sobie wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych.

Firmy wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie szczególnie ważne cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych.