Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

W trakcie studiów:
Przedmioty nauczania realizowane na Geodezji i Kartografii: matematyka, fizyka, grafika inżynierska, informatyka, geomatyka, rachunek wyrównawczy, geodezja, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, kataster i gospodarka nieruchomościami.

Po studiach:

Geodeta znajduje zatrudnienie w:
- firmach zajmujących się budownictwem,
- firmach geodezyjnych,
- górnictwie,
- przedsiębiorstwach poszukujących złoża surowców,
- administracji samorządowej i państwowej,
- wydawnictwach kartograficznych.


ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl