Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Nawigacja
     
Nawigacja kierunek studiów
Studia na kierunku Nawigacja
KIERUNKI - Transport i logistyka
Studia na kierunku Nawigacja przeznaczone są dla kandydatów charakteryzujących się umysłem ścisłym, zainteresowanych pracą w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest transport wodny. Oferta edukacyjna takich studiów daje możliwość kształcenia się dla potrzeb transportu śródlądowego i całej gospodarki wodnej.

W trakcie studiów:
Student kierunku Nawigacja ma możliwość rozwijania swojej wiedzy w zakresie zarówno takich przedmiotów jak matematyka, fizyka czy informatyka; ma również szansę kształcenia się w zakresie takich przedmiotów kierunkowych jak:
- eksploatacja techniczna środków transportu,
- nawigacja, systemy satelitarne w nawigacji i bezpieczeństwo nawigacji,
- infrastruktura nawigacyjna,
- systemy informacji przestrzennej, transportowe i teleinformatyczne,
- konstrukcja maszyn i grafika inżynierska,
- elektronika i elektrotechnika.

Po studiach:
Absolwent zostanie wyposażony w specjalistyczne umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie posługiwania się systemami i urządzeniami nawigacyjnymi, obsługi programów i sieci komputerowych, analizy danych oraz statystycznego opracowania danych pomiarowych. Będzie więc posiadał umiejętność poruszania się po europejskich śródlądowych drogach wodnych na współczesnych statkach śródlądowych oraz umiejętności praktyczne członka załogi. Daje to również możliwość znalezienia zatrudnienia w:
- firmach hydrograficznych,
- przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej,
- firmach związanych z żeglugą śródlądową,
- wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych,
- przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wydział Lotnictwa
Cała Polska Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Olsztyn Opole Rzeszów Sopot Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra