Studia na kierunku Nawigacja

Studia na kierunku Nawigacja przeznaczone są dla kandydatów charakteryzujących się umysłem ścisłym, zainteresowanych pracą w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest transport wodny. Oferta edukacyjna takich studiów daje możliwość kształcenia się dla potrzeb transportu śródlądowego i całej gospodarki wodnej.

W trakcie studiów:
Student kierunku Nawigacja ma możliwość rozwijania swojej wiedzy w zakresie zarówno takich przedmiotów jak matematyka, fizyka czy informatyka; ma również szansę kształcenia się w zakresie takich przedmiotów kierunkowych jak:
- eksploatacja techniczna środków transportu,
- nawigacja, systemy satelitarne w nawigacji i bezpieczeństwo nawigacji,
- infrastruktura nawigacyjna,
- systemy informacji przestrzennej, transportowe i teleinformatyczne,
- konstrukcja maszyn i grafika inżynierska,
- elektronika i elektrotechnika.

Po studiach:
Absolwent zostanie wyposażony w specjalistyczne umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie posługiwania się systemami i urządzeniami nawigacyjnymi, obsługi programów i sieci komputerowych, analizy danych oraz statystycznego opracowania danych pomiarowych. Będzie więc posiadał umiejętność poruszania się po europejskich śródlądowych drogach wodnych na współczesnych statkach śródlądowych oraz umiejętności praktyczne członka załogi. Daje to również możliwość znalezienia zatrudnienia w:
- firmach hydrograficznych,
- przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej,
- firmach związanych z żeglugą śródlądową,
- wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych,
- przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją.

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
pl. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
www.umcs.pl
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
www.dsw.edu.pl
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
puls.edu.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
www.pollub.pl
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
www.pg.edu.pl
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
www.gsw.gda.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
www.chem.pg.gda.pl
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
www.ssw.sopot.pl
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.ukw.edu.pl
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
arch.pg.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl