Podczas studiów na kierunku Techniki dentystyczne absolwenci przygotowywani są do wykonywania protez stałych, ruchomych i nietypowych, wykonywania aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Potrafią wykazywać się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób wad narządu żucia.
W trakcie studiów:
Przedmioty podstawowe to anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, epidemiologia, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, kwalifikowana pierwsza pomoc, ekonomia, ekonomia i finanse w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie pracownią techniki dentystycznej, metodologia badań.
Przedmioty kierunkowe to technika protetyczna, technika ortodontyczna, propedeutyka protetyki, propedeutyka ortodoncji, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, technologie odlewnicze w technice dentystycznej, konstrukcje protez stałych i ruchomych, inżynieria warstwy wierzchniej, modelarstwo i rysunek, technologie polimerów, technologie ceramiczne, propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej, biomechanika w technice dentystycznej.

Po studiach:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w kraju i za granicą:
- w zakładach opieki zdrowotnej,
- może organizować i zarządzać własną pracownią techniczno-dentystyczną,
- w charakterze nauczyciela zawodu po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.