Studia teologiczne

Studia teologiczne badają naturę boską oraz jej stosunki ze światem. Szczególnej analizie podlegają relacje między istotą boską a ludźmi. W grupie tej można odnaleźć teologię, ale również prawo kanoniczne i religioznawstwo.

Studia na kierunkach teologicznych
pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie filozofii, historii Kościoła oraz współczesnych doktryn religijnych. Jeśli zamierzasz zatem rozwijać się właśnie w tym zakresie, to wybór jednego z poniższych programów studiów na pewno okaże się trafny.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Teologicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!
studia teologiczne forum

Studia na kierunku Prawo kanoniczne

Studia na kierunku Prawo kanoniczne
Student Prawa kanonicznego wyszkoli się w zakresie prawno-kanonicznym, co jest konieczne do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Prawo kanoniczne

Studia na kierunku Religioznawstwo

Studia na kierunku Religioznawstwo

Kandydat na kierunek Religioznawstwo powinien być osobą, która interesuje się tradycjami różnych narodów, jest otwarta na poznawanie różnych religii oraz ma zainteresowania humanistyczne. Religioznawstwo nie koncentruje się tylko na chrześcijaństwie, ale prowadzi badania naukowe nad fenomenem religii we wszelkich jej przejawach i aspektach oraz bada także zjawiska pokrewne religii. Studia religioznawcze kształcą absolwenta doskonale zorientowanego w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem. Religioznawstwo to studia, które rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, pozwalają zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Religioznawstwo

Studia na kierunku Teologia

Studia na kierunku Teologia

Studia na kierunku Teologia przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teologii i historii Kościoła. Zamiarem tych studiów jest prezentacja przekroju zagadnień religijnych, filozoficznych i teologicznych. Zdobyta wiedza teologiczna połączona z formacją duchową pomaga również lepiej rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Poprzez studia teologiczne nabywa się gruntownej wiedzy teologicznej z elementami filozofii i biblistyki, jak również nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Teologia

Studia teologiczne prowadzą: