Studia teologiczneStudia teologiczne badają naturę boską oraz jej stosunki ze światem. Szczególnej analizie podlegają relacje między istotą boską a ludźmi. W grupie tej można odnaleźć teologię, ale również prawo kanoniczne i religioznawstwo.

Studia na kierunkach teologicznych
pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie filozofii, historii Kościoła oraz współczesnych doktryn religijnych. Jeśli zamierzasz zatem rozwijać się właśnie w tym zakresie, to wybór jednego z poniższych programów studiów na pewno okaże się trafny.

 
Studia na kierunku Prawo kanoniczne
Student Prawa kanonicznego wyszkoli się w zakresie prawno-kanonicznym, co jest konieczne do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych.

Studia na kierunku Religioznawstwo

Kandydat na kierunek Religioznawstwo powinien być osobą, która interesuje się tradycjami różnych narodów, jest otwarta na poznawanie różnych religii oraz ma zainteresowania humanistyczne. Religioznawstwo nie koncentruje się tylko na chrześcijaństwie, ale prowadzi badania naukowe nad fenomenem religii we wszelkich jej przejawach i aspektach oraz bada także zjawiska pokrewne religii. Studia religioznawcze kształcą absolwenta doskonale zorientowanego w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem. Religioznawstwo to studia, które rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, pozwalają zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt.

Studia na kierunku Teologia

"Teologia jest istotną dziedziną... średniowiecznej nauki". W ten sposób bardzo często mówi się o Teologii w środowisku uniwersyteckim. Czy taki pogląd jest prawdziwy? Teologia, w najprostszym ujęciu to nauka o Bogu. Obejmuje ona wiedzę o kilku tysiącach lat kształtowania się religii w kręgu judeochrześcijańskim. Nie da się zaprzeczyć, że jest to bardzo ciekawa dziedzina wiedzy, dla ludzi o zacięciu historycznym i filozoficznym. Czy jednak ma swoją rację bytu we współczesnych realiach świata, opartego na kapitale i wiedzy?